Search:

Економіка Дніпропетровської області

Виробництво та розподіл електроенергі їтепла, води, газоподібного палива

Цей вид діяльності в області представляють 84 підприємства, з них 12 з виробництва і розподілу електроенергії. На них працюють більше 45,3 тис. осіб, у тому числі 15,3 тис. в електроенергетиці. У 2001 році на цих підприємствах вироблено продукції (надано послуг) більш ніж на 2,2 млрд. грн., або 8,6% обсягу промислової продукції області. Більш ніж 70% обсягу виробництва у цій сфері діяльності припадає на виробництво та розподіл електроенергії. Дніпропетровська область - одна з найбільш енергонасичених в Україні. Вона посідає друге місце в Україні з установленої потужності. Електроенергетика являє собою високорозвинену галузь економіки. Основну частку у структурі електрогенеруючих потужностей складають Придніпровська і Криворізька теплові електростанції загальною потужністю 4,7 тис. МВт та Дніпродзержинська гідроелектростанція потужністю 0,35 тис. МВт. В області виробляється 7,7% від обсягу виробництва електроенергії в Україні. Вперше за роки незалежності України виведено на проектну потужність, після реконструкції, більш економічний і потужний енергоблок №11 Придніпровської ТЕС.

В хіміко-фармацевтичній промисловості переважають підприємства по випуску медичної техніки.

У деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості зосереджено 118 підприємств і 198 виробництв.

Агропромисловий комплекс

Сільське господарство - друга після промисловості галузь економіки області, на яку припадає 7,1% випуску товарів і послуг. У ній працює 197,9 тис. осіб та зосереджено 7,3% основних фондів.

У галузевій структурі валової продукції сільського господарства за 1992-2001рр. відбулись зміни у співвідношенні його основних галузей - рослинництва і тваринництва- в напрямі збільшення питомої ваги рослинництва. Зменшилась питома вага області у виробництві продукції тваринництва, яке відбувається найбільш високими темпами. Аналогічне стосується також виробництва валової продукції сільського господарства на думку населення. Так, у 2001р. цей показник склав 50% обсягу 1997 р. і поставив область на 23 місце в Україні. Також відбулись істотні зрушення в структурі посівних площ і їх абсолютних розмірів. Так, при скорочені питомої ваги кормових культур зросла частина зернових культур, технічних культур за рахунок збільшення площі олійних культур, картоплі і овочево-баштанних культур. Скорочення посівних площ, а також поголів’я худоби і птиці, урожайності сільськогосподарських культур призвело до значного падіння виробництва переважної більшості продукції галузі.

Транспортний комплекс

В області розвинуті авіаційний, залізничний, автомобільний, трубопровідний і річковий транспорт, а також електротранспорт і метрополітен.

В регіоні функціонує три аеропорти, з яких два міжнародні, що з’єднують його з країнами далекого і ближнього зарубіжжя. Територію області перетинають найважливіші залізничні магістралі, які сполучають Донбас, Криворіжжя і Нікопольський марганцевий басейн. У дніпропетровській області розвинена мережа автомобільних доріг. Перевезення вантажів автомобільним транспортом у 2001р. склало 195,2 млн. тон. Обсяги їх порівняно з 1997р. скоротились майже в 4,3 рази, що обумовлено значним зменшенням загального обсягу виробництва, транспортування товарів і сировини. У регіоні функціонують Дніпропетровський і Дніпродзержинський порти, де судна на зразок “річка-море” забезпечують міжнародні перевезення вантажів з виходом у Чорне море.

Важливе значення має трубопровідний транспорт. Він забезпечує район нафтою, нафтопродуктами, газом, що надходять з інших регонів.

Валова додана вартість є частиною вартісної структури валового випуску продукту.

Валова додана вартість (ВДВ) розраховується як різниця між випуском та проміжним споживачем. Вона містить у собі первині доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними. У національних рахунках використовуються два рівні показників і два методи оцінки. Для економіки в цілому результати вимірюються випуском товарів і послуг та валовим внутрішнім продуктом у ринкових цінах, для секторів і галузей- випуском в основних цінах і валовою доданою вартістю. = В-О (В=О+ dВ), де О- проміжна споживання - валова ДВ.

Проміжне споживання (О) містить витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб.

Випуск (В)- це вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді.

Таблиця 1.1

Валова додана вартість за регіонами у фактичних цінах, млн. грн.

Регіони

1996

2000

2003

Україна

69287

137993

244497

Дніпропетровська обл.

6536

13163

21311

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Податок на додану вартість і податок на промисел

Зміст 1. Податок на додану вартість 2. Податок на промисел Список використаної літератури 1. Податок на додану вартість Податок на додану вартість (ПДВ) є загальнодержавним, непрямим податком на споживну вартість, що справляється з юридичних та фізичних осіб. ПДВ є відносно молодим податком. Він був розроблений і запроваджений вперше у Франції у 1954 р. В Україні податок на додану вартість почав справлятися з 1992 р. і зараз стягується на основі Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня ...

Основи стандартизації та сертифікації

Зміст і завдання сертифікації продукції, систем якості, послуг Стандартизація продукції Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації і автоматизації виробництва; визначення норм, вимог і методів у галузі ...

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

Зміст Вступ………………………………………………………………………….З 1. Механізм державного регулювання підприємництва……………….…5 1.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва………………………………………………………………6 1.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності…………………………………………………………………… 7 1.3. Сертифікація та стандартизація……………………………………… .9 1.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва………………………………………………….11 1.5. Інформаційне, кадрове, ...