Search:

Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

Комп’ютерна інформація може бути об’єктом такого правового інституту, як нерозкрита (конфіденційна) інформація. Хоча в нашому чинному законодавстві ще не має такого правового інституту. На даний період розвитку України це вже вимога часу. Як відомо, «хто володіє інформацією, той володіє світом»).

Життя, слідча і судова практики вимагають передбачити в цивільному законодавстві відповідальність за порушення порядку ознайомлення з інформацією, правилами користування нею, правом власності тощо.
б) пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства (законодавства в галузі адміністративних правопорушень):
У чинному законодавстві необхідно встановити адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері комп’ютерної обробки інформації:
– дрібне комп’ютерне хуліганство – вчинення дій, що заважають нормальному функціонуванню АС, без порушення цілісності інформації, її пошкодження, спотворення, тобто запис на носій інформації завідомо зайвої інформації, зміна назви файлів та ін.;
– несанкціоноване ознайомлення з особистою, не державною інформацією – шляхом втручання в інформаційну базу даних, яка не визнається комерційною або державною таємницею;
– використання запатентованої програми без реєстрації, дозволу або оплати за користування даною програмою;
– користування комп’ютерною мережею через суб’єкта, який надає такі послуги (сервер), без дозволу або оплати за дану послугу;
– порушення правил користування комп’ютерною мережею, що призвело до малозначного пошкодження фізичного носія інформації (приведення до непридатності байтів (кластерів) диску;
– незаконне виготовлення з готових (запатентованих) програм нових програм;
– доповнити статтю 1643 КУпАП «Недобросовісна конкуренція» ч. 4 «Зміна, перекручення, пошкодження інформації (бухгалтерської звітності, бухгалтерії та ін.) іншого підприємця з метою зниження рівня його авторитету ділової репутації, конкурентоспроможності, та підвищення своєї особистої монополії на ринку товарів;
– тиражування фізичних носії комп’ютерної інформації (cd-rom; dvd-rom).
в) пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства:
– ввести відповідальність за:
– крадіжку інформації (фізичного носія);
– інформаційне шахрайство;
– втручання в роботу АС з метою ознайомлення з інформацією або її копіюванням;
– комп’ютерний грабіж (перехват інформації при її обміні);
– інформаційне вимагання;
– комп’ютерне хуліганство;
– несанкціоноване протиправне ознайомлення або копіювання інформації без втручання в роботу АС (зняття зображення з екрану).
7. Нові правові акти, які приймають сьогодні в сфері суспільно інформаційних відносин, нерідко неузгоджені концептуально з раніше вже чинними, що призводить до різного тлумачення, а також використання їх на практиці.
Аналіз чинного законодавства України в сфері суспільних відносин щодо інформації (у методологічному аспекті), свідчить, що воно сьогодні ніби будинок, який будується громадою без заздалегідь визначеного єдиного плану. При цьому кожний архітектор, будівельник чи майстер (ініціатор і автор законопроекту чи підзаконного нормативного акта) проводить цю роботу на свій розсуд, не узгоджуючи її з іншими. Без чіткого визначення технології і методики підготовки законопроекту взагалі, і, в галузі інформаційних відносин зокрема, створюється хаос.

Зазначені та інші проблеми сформували практичну потребу визначення методології систематизації і кодифікації права, розробки її концепції, доктрини, техніки і методики підготовки законопроектів, що відповідали вимогам теорії і потребам практики.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

Вступ Страхування діяльність повинна опиратися на певні явища та факти. У даному рефераті спробую розглянути питання орієнтації страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій. Так, на концентрацію засобів страхового фонду безпосе­редньо впливає постійно зростаюче число страхуваль­ників й застрахованих об'єктів. Забезпечення фінансової стійкості страхового фонду може аналізуватись з боку встановлення ймовірності недостатності коштів для страхових виплат в певному році та в аспекті співвідношення доходів й ...

Українська влада критикує українські банки і... Нічого не пропонує

Останнім часом українську банківську систему піддано обструкції на всіх рівнях - від Президента до Світового банку. Головним чином - за височезні кредитні ставки. І крити нічим - вони таки височезні. Але конкретних заходів, як знизити ставки, критики не пропонують. І, швидше за все, не запропонують... Другий рік підряд економічне зростання змушує битися швидше серце оптимістично налаштованих експертів від економіки. Зростають реальні доходи населення, надходження до бюджету, і все це на тлі грошово-кредитної та валютної ...

Класифікація за спеціалізацією страховиків

В попередньому розділі зазначалося, що страхування проводиться спеціалізованими страховими організація­ми, які можуть бути державними й недержавними. Пос­луги, що надаються ними, охоплюють різноманітні, як правило, неспівставні види страхового захисту. Разом з тим, все їх розмаїття можна розмежовувати при допомозі класифікації по об'єктах страхування та видах небезпек. В основу такої класифікації доцільно покласти ви­ділення взаємопов'язаних елементів сукупності стра­хових відносин, що знаходяться між собою в певній ...