Search:

Розвиток екологічної журналістики

Реферати » Журналістика » Розвиток екологічної журналістики

Біля джерел природоохоронного руху в усьому світі стоять саме журналісти та письменники. Підтвердження цьому є в різних країнах. Поштовхом для розвитку екологічної політики і журналістики стала діяльність журналістки й письменниці зі Сполучених Штатів Америки Рейчел Карсон. Вона дослідила протягом багатьох років отруєння довкілля хімікатами, особливо пестицидами. Висновки було оприлюднено в книзі "Безмовна весна". Спочатку хімічна індустрія спробувала запобігти впливу цього видання на громадськість, придбавши його примірники. Проте книга вже стала бестселером. Позиція журналістки та письменниці мала величезний вплив на громадськість. Тоді з"явилися і природоохоронні громадські ініціативи.

На думку українського філософа М.І.Хилька, творча інтелігенція однією з перших почала добиватися широкого визнання естетичної, моральної, духовної і навіть економічної цінності норм екологічної культури. Її представники не тільки аналізували негативні процеси, а й формували соціально-екологічний ідеал, уявлення про активний і творчий спосіб природокористування, яке ґрунтується на пізнанні екологічних законів. Ставлячи найвище інтереси справи, вони не тільки мали мужність говорити правду в художніх творах, а й поклали її в основу всього свого життя. Соціальна активність письменників і журналістів пробуджувала громадську думку проти екологічного варварства в нашому природокористуванні, сприяла розвитку екологічного руху.

Саме люди мистецтва з естетичним (універсальним, екологічно-культурним) ставленням до природи глибоко відчували суспільну потребу в оптимізації й соціоприродної взаємодії та всіма доступними засобами сприяли формуванню екологічної культури суспільства: прозою і римою, художніми та документальними кінострічками, публіцистичними статтями й усними виступами.

На установчому з"їзді всеукраїнської екологічної асоціації "Зелений світ" наприкінці 1980-х років найбільш вагомим, емоційним та проникливим виступом була не одна з промов фахівців-екологів, а са-ме письменницьке слово Олеся Гончара. Він чутливо й активно від-реагував на проблеми екології, спрямувавши свій дар проти руйнівно-го ставлення до навколишнього середовища. Видатний діяч не змирився з байдужістю, грабіжницькою корисливістю відомств, що обертаються хижацьким винищенням природи, злочинною безгосподарністю, моральним зубожінням людей.

Олесь Гончар у своєму творі "Чим живемо" поставив надзвичайно складні запитання, пошук відповідей на які стане основою творчості й журналістів наступних поколінь. Усі ми маємо пам"ятати засторогу "зірки Полин", яка мабуть не випадково впала саме на українську землю. "І чим викликана була з ява її - чи недбальством людським, жорстокістю, їхньою невдячністю, порушенням самої рівноваги буття, чи глумлінням над Матір ю-природою, яка завжди була така добра до нас у своїй вічній, безмірно терплячій любові? І чому та полинна розгнівана сила вибрала саме нас, що хотіла так страшно сказати нинішньому віку, від чого хотіла всіх нас застерегти? І якою повинна бути література після глобального цього потрясіння, яких моральних висот людині треба сягнути, щоб відкрити нові далечі? Адже за самим своїм світовідчуттям, рівнем пізнання, за розумінням долі роду людського і його істинного покликання ми вже ніколи не будемо такими, якими були до цього тисячі літ."

Дослідження сучасних соціологів та психологів переконливо свідчать, що однією з причин глобальної екологічної кризи є зростання в другій половині ХХ ст. кризи людського духу. Це насамперед сплеск антисуспільного егоїзму, нігілізму, локальних і регіональних збурень у суспільствах. Надзвичайно загрозливі й планетарна епідемія аморальності, алкоголізму, наркоманії та проституції, тотальної легковажності, бездумності й жадоби швидкої наживи, індивідуальна деградація в різних її проявах, зниження культурного й духовного рівня, ріст корупції, людської некомпетентності та непрофесійності при вирішені питань тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Числівник (Numeral)

ЧИСЛІВНИК Числівники поділяються на: Кількісні (Cardinalia); Порядкові (Ordinalia); розділові (Distributiva); прислівникові (Adverbialia). КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ Римські цифри Арабські цифри Назви числівників І 1 Unus, una, unum ІІ 2 Duo, duae, duo ІІІ 3 Tres, tria IV 4 Qattuor V 5 Quinque VI 6 Sex VII 7 Septem ІІХ 8 Octo ІХ 9 Nover Х 10 ...

Будівельні споруди

Мета: Практична: перевірити розміщення вивчених текстів; розвивати навички усного діалогічного і монологічного мовлення переказувати тексти. Освітня: розширити знання учнів про всесвітньовідомі споруди. Розвиваюча: розвивати мівну здогадку та мовленнєву реакцію учнів; естетичне і просторове сприймання дійсності; Виховна: виховувати самостійність, зацікавленість у вивченні іноземної мови; чіткість висловлювання думки. Обладнання: підручники «Chaterbox», таблиці, малюнки. Хід уроку. І. Початок уроку 1. Організаційний момент ...

Young problems

When you leave school you understand that the time of your independence life and the beginning of a far more serious examination of your abilities and character has come. You also understand that from now you’ll have to do everything yourself, and to “fight” with everybody around you for better life. The first problem that young people meet is to choose their future profession, it means that they have to choose the future of their life. It’s not an easy task to make the right choice of a job. You know children have a lot of ...