Search:

Культура Індії у 16-17ст

Реферати » Культура » Культура Індії у 16-17ст

Індія зробила дуже важливий внесок у розвиток багатьох наук. Особливо математики, медицини, астрономії. Вже у 16 столітті у Делі та багатьох інших містах існували обсерваторії (лабораторії для систематичних астрономічних спостережень). Індійським математикам світ зобов’язаний поняттям <0> (нуль) і десятковою системою написання цифр. Саме ця система була перенесена арабами в Європу. Чререз це ми називаємо їх <арабськими цифрами>. Арифметика і алгебра були дуже розвиненими, так як вони були закладені ще у стародавній Індії.

Уже в середині 5 століття в одному з найкращих наукових центрів Сходу-індійському університеті у Наланді навчалося майже 10 тисяч студентів з Індії, Шрі Ланки, Японії, Китаю. Крім буддизму, тут вивчали логіку, медицину, астрономію, літературу, хімію. В

Європі перші університети виникли у 12-13 століттях у Франції та Англії.

Індійські лікарі давно й успішно лікували деякі психічні захворювання. Методи хірургів, особливо при пластичних операціях, використовувались хірургами аж до 18 століття.

За декілька століть до нашої ери один з індійських учених висловив ідею про атомну будову речовин. Уже тоді були сформульовані, в основному, правильні міркування про сутність такого факту як випаровування рідин і теплоти. Тобто був покладений початок одному з розділів фізики.

Народи Індії створили яскраву і багату літературу, мистецтво, архітектуру. <Рамаяна> -давньоіндійська епічна поема(епос-героїчні сказання), яка багато разів перекладалася на індійські мови. Перекладена вона також і багатьма іншими мовами світу. Один з найвідоміших перекладів <Рамаяни> був здійснений у 16 столітті, з якого на початку 20 століття <Рамаяну> переклали на російську мову.

Поема змальовує життя Стародавньої Індії. У сучасній Індії є інститут <Рамаяни>, де зібрані тисячі рукописів поеми.

Безсмертним пам’ятником індійської архітектури є знаменитий мавзолей Тадж-Махал, який називають<поемою в камені>. Грандіозна (висота 74 метри) біломармурова споруда з облицюванням із самоцвітів зведена (1630-1652) за наказом Великого Могола Шах-Джахана для його дружини Мутмаз-Махал. Для її будівництва було залучено 20 тисяч робітників, витрачено понад 90 мільйонів рупій(грошова одиниця індії). Тадж-Махал відобразив красу і могутність імперії Великих Моглів.

У казках східних народів Індія завжди поставала країною незліченних скарбів. Значною мірою такому уявленню про неї сприяла майстерність ремісників. Індійські ювеліри виготовляли витончений золотий і срібний посуд, уміли якісно шліфувати дороге каміння. Особливо високо цінувались статуетки-фігурки із слонової кості і цінних порід дерева. Ткачі майстерно ткали тонкі, як павутина, тканини.

У період існування великих мусульманських держав в Індії з’явилася велика кількість ремісників із країн Близького і Середнього

Сходу та Середньої Азії. Відбулося взаємозбагачення двох стилів ремісничої майстерності.

У Північній Індії поширились способи нанесення на металевий посуд рослинного орнаменту (прикрашаючого малюнка) методами карбування та гравірування.

Великий Могол Акбар запрошував до свого двору не тільки видатних поетів і музикантів, учених і архітекторів, а й залучав.

До робіт по оздобленню міст і зведенню нових споруд ремісників-індусів. В Індії існувала велика кількість центрів художнього ремесла. Із них до двору Моголів постачались чудові й різноманітні.

Тканини, ткацькі вироби, дорогоцінні коштовності.

Вироби індійського художнього ремесла були широко відомими і в європейських країнах. Торгові шляхи пролягали в той час через Візантію, купці якої аж до початку 15 століття казково збагачувались на перепродажу індійських ремісничих виробів.

В індійському художньому ремеслі, яке ввібрало у себе високий смак, досвід і традиції тисячоліть, дивує різноманітність матеріалів, що піддалися художній обробці. Це – насамперед одяг, тканини, орнаментовані методами фарбування і вишивки, килими, плетиво, металеві ювелірні вироби, кераміка і скло, вироби з дерева, слонової кості, каміння, рогу, черепашок.

Вторгнення європейців, колоніальне панування Англії призвело, зрештою, до спаду індійського ремесла. Відразу ж після звільнення від колоніального іга (1947) в Індії велику увагу було приділено відродженню всіх галузей художнього ремесла, цієї багатовікової <Індії>.

Використана література:

”Всесвітня історія. Нові часи”Подібні реферати:

Українська інтелігенція

Рідна земля. Яке щастя, що вона є, що гріє нас своїм теплом. Славна Укра­їна своїми неозорими ланами, тихими зеленими гаями, повноводними ріками, вишневими садками. Та найбільше і найцінніше її багатство - люди: хлібороби, косарі, робіт­ники, воїни. Одні сіють хліб, інші прикрашають рідну землю будівлями, треті захищають її від ворогів, а четверті примножують культуру рідного народу і. самі того не усвідомлюючи, виховують свідомість нації. Це почесне нелегке завдання випало інтелігенції, зокрема письменникам Уярмлені нації ...

Герби

Г е р б и Ще в період родоплемінного ладу східні слов’яни на території України вживали символічні знаки. Ними для вирізнення роду, чи пізніше окремих знатних родин, могли бути зображення хреста, квадрата, ромба, кола. Дещо пізніше на гербах бачимо півмісяць, зірки, квіти, зброю, геральдичних звірів та птахів, зокрема однорогів, оленів, круків, орлів. Така символіка зумовлювалася тим, що кожний рід первісних людей обожествляв для себе якогось звіра, птицю, чи явище природи. Також родові знаки часто використовувалися для ...

Державність і культурні традиції у XVII-XVIII ст

Почуваючи себе упослідженою, православна церква спершу не відважується приймати ті форми культури, які наближували б її до того культурного кола, звідкіля йшла небезпека втрати ідентичності. Ситуація почала змінюватися на краще, коли православні усвідомили, що не збережуть своїх позицій без реформи церковного життя і оновлення культури. Рух за віднову своїх прав став можливим на базі розвитку економіки, соціальної та політичної активізації міщанства, частини шлях­ти, а згодом і козацтва. Боротьба за національно-релігійні ...