Search:

Культура Індії у 16-17ст

Реферати » Культура » Культура Індії у 16-17ст

Індія зробила дуже важливий внесок у розвиток багатьох наук. Особливо математики, медицини, астрономії. Вже у 16 столітті у Делі та багатьох інших містах існували обсерваторії (лабораторії для систематичних астрономічних спостережень). Індійським математикам світ зобов’язаний поняттям <0> (нуль) і десятковою системою написання цифр. Саме ця система була перенесена арабами в Європу. Чререз це ми називаємо їх <арабськими цифрами>. Арифметика і алгебра були дуже розвиненими, так як вони були закладені ще у стародавній Індії.

Уже в середині 5 століття в одному з найкращих наукових центрів Сходу-індійському університеті у Наланді навчалося майже 10 тисяч студентів з Індії, Шрі Ланки, Японії, Китаю. Крім буддизму, тут вивчали логіку, медицину, астрономію, літературу, хімію. В

Європі перші університети виникли у 12-13 століттях у Франції та Англії.

Індійські лікарі давно й успішно лікували деякі психічні захворювання. Методи хірургів, особливо при пластичних операціях, використовувались хірургами аж до 18 століття.

За декілька століть до нашої ери один з індійських учених висловив ідею про атомну будову речовин. Уже тоді були сформульовані, в основному, правильні міркування про сутність такого факту як випаровування рідин і теплоти. Тобто був покладений початок одному з розділів фізики.

Народи Індії створили яскраву і багату літературу, мистецтво, архітектуру. <Рамаяна> -давньоіндійська епічна поема(епос-героїчні сказання), яка багато разів перекладалася на індійські мови. Перекладена вона також і багатьма іншими мовами світу. Один з найвідоміших перекладів <Рамаяни> був здійснений у 16 столітті, з якого на початку 20 століття <Рамаяну> переклали на російську мову.

Поема змальовує життя Стародавньої Індії. У сучасній Індії є інститут <Рамаяни>, де зібрані тисячі рукописів поеми.

Безсмертним пам’ятником індійської архітектури є знаменитий мавзолей Тадж-Махал, який називають<поемою в камені>. Грандіозна (висота 74 метри) біломармурова споруда з облицюванням із самоцвітів зведена (1630-1652) за наказом Великого Могола Шах-Джахана для його дружини Мутмаз-Махал. Для її будівництва було залучено 20 тисяч робітників, витрачено понад 90 мільйонів рупій(грошова одиниця індії). Тадж-Махал відобразив красу і могутність імперії Великих Моглів.

У казках східних народів Індія завжди поставала країною незліченних скарбів. Значною мірою такому уявленню про неї сприяла майстерність ремісників. Індійські ювеліри виготовляли витончений золотий і срібний посуд, уміли якісно шліфувати дороге каміння. Особливо високо цінувались статуетки-фігурки із слонової кості і цінних порід дерева. Ткачі майстерно ткали тонкі, як павутина, тканини.

У період існування великих мусульманських держав в Індії з’явилася велика кількість ремісників із країн Близького і Середнього

Сходу та Середньої Азії. Відбулося взаємозбагачення двох стилів ремісничої майстерності.

У Північній Індії поширились способи нанесення на металевий посуд рослинного орнаменту (прикрашаючого малюнка) методами карбування та гравірування.

Великий Могол Акбар запрошував до свого двору не тільки видатних поетів і музикантів, учених і архітекторів, а й залучав.

До робіт по оздобленню міст і зведенню нових споруд ремісників-індусів. В Індії існувала велика кількість центрів художнього ремесла. Із них до двору Моголів постачались чудові й різноманітні.

Тканини, ткацькі вироби, дорогоцінні коштовності.

Вироби індійського художнього ремесла були широко відомими і в європейських країнах. Торгові шляхи пролягали в той час через Візантію, купці якої аж до початку 15 століття казково збагачувались на перепродажу індійських ремісничих виробів.

В індійському художньому ремеслі, яке ввібрало у себе високий смак, досвід і традиції тисячоліть, дивує різноманітність матеріалів, що піддалися художній обробці. Це – насамперед одяг, тканини, орнаментовані методами фарбування і вишивки, килими, плетиво, металеві ювелірні вироби, кераміка і скло, вироби з дерева, слонової кості, каміння, рогу, черепашок.

Вторгнення європейців, колоніальне панування Англії призвело, зрештою, до спаду індійського ремесла. Відразу ж після звільнення від колоніального іга (1947) в Індії велику увагу було приділено відродженню всіх галузей художнього ремесла, цієї багатовікової <Індії>.

Використана література:

”Всесвітня історія. Нові часи”Подібні реферати:

Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

Історія створення Львівського університету бере свій початок у ХVІІ ст., але вона має і цікаву передісторію, що сягає корінням у глибину віків. У ХVІ—ХVІІ ст. центрами культурного життя на українських землях були церковні братства. Користуючись підтримкою міщан та духовенства, вони сприяли поширенню ідей гуманізму, розвитку науки і шкільництва. Найдавнішим в Україні було Успенське ставропігійське братство у Львові, яке стало визначним українським культурним центром. З 1586 р. у Львові діяла братська школа, яка була ...

Основні досягнення давньоруської культури

План. Фактори, які вплинули на формування культури Київської Русі. Розвиток письменності. Освіта. Наука, література, книгописання. Архітектура та образотворче мистецтво. Музика. Розвиток медичних знань. В історії Київської Русі маємо дві окремі релігійні і, швидко, культурні доби. До 988р., які зазначалося, засобом задоволення духовних потреб східних слов’ян був анімізм, в основі якого лежало обожнення сил природи та поклоніння духам предків. Під кінець Х ст. з розвитком української державності великокнязівська влада ...

Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

Культура Месопотамії. У Передній Азії особливо зруч­ною для землеробства була природно-історична область між Тигром і Євфратом, яку стародавні греки називали Месопотамією (Межиріччям). Саме тут зародилася харак­терна для Стародавнього Сходу сільськогосподарська ци­вілізація й створилися ранні форми державності. Почат­кове ця цивілізація складалася з двох частин — Шумеру на півдні та Аккаду в центрі й дістала назву «Шумеро-Аккадська культура», її архаїчну епоху звичайно поділяють за місцями археологічних розкопок на три ...