Search:

Світовий ринок лісу

Дані таблиці 1 % показують частку виробів у вартості світової торгівлі деревиною, їх можна співвіднести з даними таблиці 2 за 1989-1992 роки. Дані таблиці 1 % показують відношення до витраченої в експортному виробництві деревини.

В результаті ми бачимо, що в структурі світового лісового експорту переважають напівфабрикати і сировина, а до готової продукції можна віднести не більше за чверть світової торгівлі продуктами лісового комплексу. У лісовому експорті СРСР в 1990 році, об'єм якого склав тоді біля 2 млрд. крб., частка напівфабрикатів і сировини складала ще більше до 97 %. Для найбільш повного розуміння товарної структури ринку можна розглянути товарний набір експорту найбільш забезпечених лісом держав, які є ведучими продавцями на даному ринку.

У Фінляндії з 9 млрд.дол. лісового експорту приблизно 7 припадає на целюлозно-паперову продукцію, 1 на пиломатеріали, тоді як вироби з деревини дають всього лише 2 % виручки, виробу з паперу 5 %, меблі 2 %.

У Швеції з 10 млрд.дол., зароблених на лісовому ринку, 7 припадає на целюлозно-паперові товари, 1,5 млрд. доларів на пиломатеріали; вироби з деревини дають лише 4 %, з паперу 5%, меблі 9 %.

Лісопромисловий комплекс Канади дає 20 млрд. дол. всієї експортної виручки, в т.ч. від продажу целюлозно-паперової продукції 13 млрд., пиломатеріалів 5 млрд., вироби і меблі приносять 1,5 млрд.

США заробляють на даному ринку 15 млрд.дол., з яких 3 забезпечують продаж сировини, 2 пиломатеріали, майже 7 млрд. дають целюлозно-паперові товари і по одному вироби і меблі.

Тільки у декількох великих експортерів з середньою лісозабезпеченістю вироби і меблі в сумі дають вагому частину виручки: в Німеччині приблизно 50 %, у Франції 40 %, в Австрії біля 30 %.

3. Об'єми світової торгівлі товарами лісового комплексу

Оборот світової торгівлі продукцією їх деревини в цей час перевищує 140 000 мільйонів американських доларів (див. табл. 2). При цьому економічна значущість промисловості продовжує зростати.Це забезпечує продукції лісопромислового комплексу важливе місце в міжнародній торгівлі всіма товарами приблизно 3,5 %, а якщо врахувати вироби з деревини і паперу, а також меблі, біля 4%.

Табл. 2. Світова торгівля лісопродуктами в 1961-1995 рр.

Рік

Світовий імпорт (1000$)

Світовий експорт (1000$)

1961

6 773 874

6 038 728

1962

6 896 229

6 145 705

1963

7 418 067

6 690 641

1964

8 528 850

7 641 857

1965

9 091 809

8 087 424

1966

9 668 582

8 582 037

1967

9 981 211

8 841 515

1968

11 311 820

9 974 352

1969

12 812 540

11 277 810

1970

14 275 310

12 690 920

1971

14 969 510

13 167 540

1972

17 236 770

15 537 150

1973

25 199 320

22 435 730

1974

33 630 670

29 656 030

1975

29 196 650

26 084 750

1976

35 072 640

31 693 920

1977

39 194 340

34 266 020

1978

43 580 790

38 332 430

1979

56 024 840

49 904 830

1980

63 259 850

56 748 770

1981

56 967 220

51 871 260

1982

55 012 780

47 182 950

1983

53 510 200

48 316 330

1984

56 952 440

51 272 880

1985

56 410 360

50 774 530

1986

65 707 260

58 974 620

1987

82 342 970

74 563 180

1988

95 307 600

89 084 130

1989

105 695 300

95 857 370

1990

111 955 100

100 429 500

1991

107 302 300

98 547 250

1992

111 927 300

104 420 000

1993

107 243 700

100 257 500

1994

123 202 800

114 313 100

1995

145 977 000

140 964 900

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Міжнародна торгівля

План. Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм МЕВ. Динаміка та тенденції розвитку світової зовнішньої торгівлі. Структура міжнародної торгівлі. Аграрна політика у сфері міжнародної торгівлі. Література: І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” 1996 ст 126-146. В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995 М.А.Гольцберг А.В.Воронова “Международная торговля” К.1994 1.Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм МЕВ. Міжнародна ...

Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Важливим складовим компонентом механізму ринкової еко­номіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задово­лення своїх інтересів, пов'язаних з продажем цієї продукції, викона­них робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам. Основне завдання і головна функція конкуренції — завоюва­ти ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку. Конкуренція має ...

Газова промисловість Росії

До Великої Вітчизняної Війни промислові запаси природного газу були відомі тільки в Прикарпаття, на Кавказу, у Заволжі і на Півночі (Комі АРСР). Вивчення запасів природного газу було зв'язано тільки з розвідкою нафти. Промислові запаси природного газу в 1940 році складали 15 млрд. м3. Потім родовища газу були виявлені на Північному Кавказу, у Закавказзі, на Україні, у Поволжі, Середній Азії, Західному Сибіру і на Далекому Сході. На 1 січня 1976 року розвідані запаси природного газу складали 25.8 трлн.м3, з них - у ...