Search:

Державне мито

 

порушення справи по банкрутство

 

 

 

із позовних заяв у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів:

 

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

 

за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а також  за посвідчення договорів застави

 

0,1 % вартості майна, що викуповується, або предмета застави

 

за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1% суми договору,   але   не   менше   1 неоподатковуваного мінімума     доходів громадян

 

за  вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків

 

0,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

за вчинення виконавчих написів

 

1% суми, що стягується, або 1% вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше   3   неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян   і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян

 

за  засвідчення справжності кожного підпису на документах

 

0,02     неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян

 

за  засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)

 

0,01      неоподатковуваних   мінімумів доходів громадян

 

за  видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів

 

0,03     неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян

 

4. За нотаріальні  та  інші  дії, вчинювані за межами   нотаріальної контори, виконавчого комітету ради народних депутатів

 

у  розмірі  встановлених ставок  за відповідні   дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

При переході до НЕПу значення бухгалтерського обліку зростало. У цей період бухгалтерський облік був покликаний поряд із здійсненням функцій контролю за збереженням соціалістичної власності сприяти розвитку товарно-грошових відносин, забезпечувати процес виявлення результатів госпрозрахункової діяльності підприємств і організацій, сприяти їх рентабельній роботі. Уряд приділив значну увагу вдосконаленню бухгалтерського обліку. У його рішеннях постійно розглядалося питання про необхідність посилення ролі ...

Складання і виконання кошторисів та звітів

Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений Наказом Державного казначейства України #58 від 31.03.2005 р., ґрунтується уже на поправках до закону про державний бюджет 2005 року, але може зазнати істотних змін у наступному році. Цей порядок поширюється на всіх розпорядників бюджетних коштів. Перед усе, такі звіти вважаються недійсними, якщо їх не підписано - поруч з керівниками ...

Склад та види собівартості

Вступ Собівартість продукції є одним із важливих економічних показників господарської діяльності підприємства, в якому відображається зростання продуктивності праці та розвиток технічного прогресу. Вона комплексно характеризує рівень витрат усіх ресурсів підприємства, а таким чином рівень технології та організації виробництва, є основою для формування цінової політики та визначення прибутковості підприємства. Собівартість є об’єктивна економічна категорія. Економічне значення її полягає в тому, що вона показує величину ...