Search:

Державне мито

 

порушення справи по банкрутство

 

 

 

із позовних заяв у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів:

 

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

 

за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а також  за посвідчення договорів застави

 

0,1 % вартості майна, що викуповується, або предмета застави

 

за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1% суми договору,   але   не   менше   1 неоподатковуваного мінімума     доходів громадян

 

за  вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків

 

0,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

за вчинення виконавчих написів

 

1% суми, що стягується, або 1% вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше   3   неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян   і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян

 

за  засвідчення справжності кожного підпису на документах

 

0,02     неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян

 

за  засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)

 

0,01      неоподатковуваних   мінімумів доходів громадян

 

за  видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів

 

0,03     неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян

 

4. За нотаріальні  та  інші  дії, вчинювані за межами   нотаріальної контори, виконавчого комітету ради народних депутатів

 

у  розмірі  встановлених ставок  за відповідні   дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Облік і аудит витрат на виробництво продукції

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції 6 1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції 6 1.2 Групування витрат по статтям калькуляції 20 1.3 Характеристика бази дослідження 46 2. Облік витрат на виробництво продукції 56 2.1 Облік затрат виробничої собівартості продукції 56 2.2 Зведений облік витрат на виробництво і складання звітності 64 калькуляції собівартості продукції Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами 70 Аудит витрат на виробництво 85 ...

Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

План Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Відстрочені податкові зобов’язання. Інші довгострокові зобов’язання. Зобов’язання - це заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Облік короткотермінових позик Кореспонденцію рахунків, пов’язаних із виникненням зобов’язання за короткостроковою позикою можна розглянути на прикладах. Приклад 1. 01.01.2001 ...

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини,матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства. Облік надходження цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком ...