Search:

Фондові біржі, НАФТА

У розвинутих країнах складалось два типи ієрархічних систем фондових бірж: американського типу ( моноцентрична) та німецького (поліцентрична).

Перше з них передбачає існування одного лідера та аутсайдерів. Так, у США найбільша Нью – Йоркська фондова біржа охоплює 90% ринку акцій країн, при цьому існують ще шість менших бірж. У Великій Британії діють 8 фондових бірж, що є філіями Лондонської фондової біржі. У Франції 98% обігу належить Паризькій фондовій біржі, хоч існують ще шість. У деяких розвинутих країнах біржа має свій «полігон» - меншу біржу ( але, як правило, вона більша від інших національних бірж), на якій випробовуються новації й відбувається торгівля акціями молодих підприємств.

Моноцентрична система, що представлена біржею лідером, та її сателітом, діє в США (Нью – Йоркська та Американська фондові біржі), Японії ( Токіо – Осака ), Канаді ( Торонто – Монреаль ), Голландії ( Амстердам – Роттердам ). Поліцентрична система діє в кількох країнах. У Німеччині, наприклад, на чотири великі біржі ( із восьми ) припадає 95% обігу.

Головна мета і головна функція фондових бірж в різних країнах – забезпечення умов ефективного проведення операцій з купівлі – продажу цінних паперів, підтримання високого рівня професіоналізму учасників біржової торгівлі, а також довіри інвесторів. Форми організації та діяльності фондових бірж, а також юридичних та фізичних осіб, що професійно займаються операціями з купівлі – продажу цінних паперів регулюються спеціальним законодавством відповідних країн, оскільки поки що не існує уніфікованої системи регулювання діяльності фондових бірж на світовому рівні.

Більшості країн фондові біржі повинні бути зареєстровані й отримати ліцензію на право своєї діяльності у відповідних органах державної влади. Разом з тим у різних країнах існують певні особливості законодавчого регулювання і державного контролю за операціями з купівлі – продажу цінних паперів, організації й діяльності фондових бірж, а також професійних учасників ринку цінних паперів.

Фондові біржі США. У США діє 7 загальнонаціональних фондових бірж. Найбільшою з них ( в США й у світі в цілому ) є Нью – Йорська фондова біржа ( форма організації – асоціація ). Членами її є фізичні особи, що отримали ліцензію на право здійснення операцій з цінними паперами в Комісії з цінних паперів і бірж. Члени біржі повинні відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам. Брокерські компанії й форми мають статус асоційованих членів біржі.

Члени біржі повинні мати на спеціальному рахунку в банку суму, що еквівалентна сумі зобов’язань перед клієнтами, а також помісячно і що квартально подавати Комісії з цінних паперів і бірж фінансовий звіт та звіт про здійснені операції .

В сучасних умовах не існує будь – яких серйозних обмежень для членства іноземних брокерських фірм у біржі.

Комерційні банки не можуть бути членами біржі з 1933р. але численні винятки з цього правила дають змогу банкам вкладати кошти й організовувати випуск та розміщення державних цінних паперів, облігацій, штатів і місцевих органів влади, облігацій Міжнародного банку реконструкції та розвитку, між Американського банку розвитку, а також боргових зобов’язань, що випускаються різними федеральними установами. Крім цього, банкам дозволено виконувати багато функцій брокерів, продаючи й купуючи акції та облігації промислових компаній за рахунок своїх клієнтів.

Американські комерційні банки здійснюють численні трастові операції, пов’язані з управлінням пакетами цінних паперів за дорученням клієнтів. Але їм заборонено тримати акції промислових компаній у своєму портфелі за винятком випадків, коли їх купівля здійснюється для запобігання втратам пов’язаним з неплатоспроможністю їх утримувачів.

Слід зважити й на те, що комерційні банки є головними постачальниками коштів для інвестиційних компаній та брокерських фірм.

Ринок цінних паперів і діяльність фондових бірж у США досить детально контролюються. Водночас з метою залучення іноземних інвесторів у 90-х роках діяльність фондових бірж було значно лібералізована. Це дає можливість збільшить обсяг обігу цінних паперів і кількість угод на фондових біржах, а відтак і питому вагу США на світовому фондовому ринку.

Німецькі фондові біржі. В Німеччині налічується вісім фондових бірж, котрі об’єднані у Федерацію німецьких фондових бірж. Найбільша з них – Франкфуртська фондова біржа, на яку припадає понад 50% усього обігу цінних паперів. Членами її є комерційні банки, а також курс – маклери та вільні маклери (фізичні особи), які отримали ліцензію на право здійснення операцій з цінними паперами на біржі в Міністерстві економіки. Курс маклери та вільні маклери не мають права здійснювати операції з цінними паперами за дорученням широких верств інвесторів ( що не є членами фондової біржі ). Кількість членів біржі не обмежена.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

П Л А Н 1. ВСТУП. 2. СТРАТЕГІЇ ВІДБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 3. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІК ДЕРЖАВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. 4. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІКИ НІМЕЧЧИНИ. 4.1. Соціальна ринкова економіка і Нова Європа. 4.2. Німецьке економічне диво. 4.3. Нова Європа (створення Євросоюзу). 5. ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ. ВСТУП Кінець XXст. проходить під знаком трансформаційних процесів. Відбуваються зміни соціально-економічних систем у країнах колишнього соціалістичного табору, ...

Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами

План Економічна політика українських урядів доби національно – визвольної революції (1917 – 1919 рр.); Господарство України в 20-ті роки; Народне господарство УРСР в 30-ті роки; Економічний розвиток західноукраїнських земель в 20–30-ті роки. 1. Перша світова війна негативно вплинула на економіку України. Назріла криза промислового виробництва, обсяг якого скоротився на 30 – 50 %. В Донбасі не працювало 200 шахт, зупинилися металургійні заводи, мобілізація в армію 4 млн. українців призвела до гострої нестачі робочих рук. ...

Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

План Вступ 1. Рівень життя і доходів населення 2. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці 3. Практичне завдання Висновки Список використаної літератури ВСТУП Соціальна сфера є специфічною галуззю людської діяльності (сукупністю відповідних її видів, функцій та організаційних форм), предметом котрої є громадяни країни з їх потребами. Ця сфера охоплює охорону здоров'я, освіту, науку, культуру, мистецтво, ЗМІ, спорт та туризм, побутове обслуговування, ...