Search:

О, щасливчик!

Реферати » Сценарії » О, щасливчик!

УМОВИ: можливість отримання високої оцінки за умови хороших знань з економіки. Гра складена на основі тестових завдань “Unior Echivment Ukraine”. Ціна однієї правильної відповіді на тест 2 бали. Ви маєте відповісти на 6 тестів, таким чином отримати 12 балів. Одна неправильна відповідь –2 бали.

ВЕДУЧИМИ ГРИ БУДУТЬ: Аня і Яна, які добре знають економіку і зможуть корегувати ваші відповіді.

ЗВУКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ: Олександр Айзуп.

Приступаємо до конкурсу:

запрошуємо першого учасника.

Це учень ______ класу _______________________________________

зосередьтеся будь-ласка. Перше запитання до Вас:

Обмеженість ресурсів – це проблема, яка:

А) існує лише у слаборозвинених країнах;

Б) є актуальною тільки для бідних людей;

В) існує у всіх суспільствах і є актуальною для всіх людей;

Г) ніколи не виникає у багатих людей.

Вірною є відповідь “в”

Рівень життя нації зросте, якщо:

А) ВНП і населення збільшиться однаковою мірою;

Б) ВНП зросте скоріше, ніж населення;

В) населення збільшиться швидше, ніж ВНП;

Г) виробництво і споживання зменшаться.

Відповідь “б” є вірною

Які з фірм матимуть найбільшу свободу дій при встановленні цін на

свою продукцію?

А) одна з 3 компаній даної галузі;

Б) єдиний виробник товару, для якого існує багато замінників;

В) єдиний виробник товару, для якого не існує замінників;

Г) одна з 300 фірм певної галузі.

Правильна відповідь “в”

Державний бюджет стає профіцитним, як тільки:

А) податки скорочуються;

Б) податки збільшуються;

В) державні видатки зростають;

Г) державні доходи перевищують видатки.

Правильна відповідь “г”

Ціна кожного з наведених нижче товарів зросла на 20%. Попит на який з цих товарів, імовірне всього, зменшиться найбільшою мірою:

а) хліб;

б) молоко;

в) обід у ресторані;

г) лінзи для окулярів.

Правильна відповідь “в”

Процес перетворення країн, що розвиваються, в економічно розвинуті, як правило потребує:

А) прискорення росту населення;

Б) припинення будь-якої модернізації виробничої інфраструктури;

В) збільшення обсягу виробництва й розвитку зовнішньої торгівлі;

Г) скорочення витрат на освіту й підготовку кадрів.

Правильна відповідь “в”

Ви правильно відповіли на всі запитання і отримуєте оцінку в 12 балів.

А тепер музична пауза на 30 секунд. До роботи приступає звукооператор.

Запрошуємо другого учасника.

Це учень_______ класу__________________________________________

Контроль за забрудненням навколишнього середовища і його регулювання призводять до:

А) зниження темпів економічного зростання і рівня зайнятості;

Б) виникнення нових ринків і робочих місць у виробництві засобів контролю за станом навколишнього середовища;

В) росту числа звалищ небезпечних відходів, заборонених законом;

Г) припинення забруднення повітря, ґрунту і води.

Правильна відповідь “б”

Чим визначається вартість десятидоларової банкноти?

А) це вартість паперу, на якому вона надрукована;

Б) це вартість золота, яке забезпечує банкноту;

В) це вартість праці, що витрачена на її друкування;

Г) це вартість товарів та послуг , які можна придбати на 10 доларів.

Правильна відповідь “г”

Яке з цих тверджень правильне?

А) виробництво і продуктивність – це одне й те ж саме;

Б) зростання виробництва має призвести до збільшення продуктивності;

В) продуктивність зростає, коли всі ресурси країни повністю задіяні;

Г) збільшення продуктивності призводить до зростання виробництва при тих самих ресурсах.

Правильна відповідь “г”

Уряд регулює економіку, щоб:

А) скоротити конкуренцію на ринку;

Б) забезпечити ринок товарами та послугами, дешевшими ніж у приватних підприємців;

В) впливати на побічні наслідки розвитку;

Г) гарантувати отримання доходу всім компаніям.

Правильна відповідь “в”

Яке з висловлювань про бідність є неправильним?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди! Мета: виховувати в учнів почуття прекрасного, любов до природи рідного краю та шанобливе ставлення до неї; формувати вміння встановити взаємозв’язок між природними об’єктами. Обладнання: плакати, дитячі малюнки на захист природи, картини із зображенням природи рідного краю, гілки рослин, квіти. На дошці є вислови про природу: Все на землі, все треба берегти – І птаха й звіра, і оту рослину, Не чванься тим, що цар природи ти – Бо врешті, ти його частинка. Друже мій, ...

Ярмарок

Звучить пісня «Як ішли літа наші на ярмарок». На авансцену виходять шестеро-учнів. 1-й учень. Життя наших предків було нелегким і водночас романтичним. Багато випало на їх руки й долю роботи — тяжкої, одноманітної. Але сірі будні скрашувалися святами, що неодмінно приносили пісню і жарт, хороший настрій і надії. 2-й учень. А часом робота і свято перепліталися/ Праця поєднувалася з обрядовістю, ставала святко­вою, загадковою, святою. Тому й здається нам життя наших предків скоріше романтичним, ніж важким, бо час — майстер ...

Свято осені

Учні: 1. Покосили пшениці й жита. 2. Зажурились квіти неспроста, Ми не зчулись, як минуло літо. Вранці роси випадають білі. Вже надходить осінь золота. Вже надходить осінь золота – Молоде, зелене сходить жито. Жовкне листя у саду на гіллі. 3. Осінь, осінь! В гості тебе просим З щедрими хлібами, З високими снопами, З листопадом і дощем, З перелітним журавлем. Осінь: Ось я-за сосною. Ось і листя в'яне. Хто я? Це за мною Йдуть густі тумани Ранками імлистими. Вдень, як позолота, Обриваю листя - це моя робота. ...