Search:

О, щасливчик!

Реферати » Сценарії » О, щасливчик!

УМОВИ: можливість отримання високої оцінки за умови хороших знань з економіки. Гра складена на основі тестових завдань “Unior Echivment Ukraine”. Ціна однієї правильної відповіді на тест 2 бали. Ви маєте відповісти на 6 тестів, таким чином отримати 12 балів. Одна неправильна відповідь –2 бали.

ВЕДУЧИМИ ГРИ БУДУТЬ: Аня і Яна, які добре знають економіку і зможуть корегувати ваші відповіді.

ЗВУКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ: Олександр Айзуп.

Приступаємо до конкурсу:

запрошуємо першого учасника.

Це учень ______ класу _______________________________________

зосередьтеся будь-ласка. Перше запитання до Вас:

Обмеженість ресурсів – це проблема, яка:

А) існує лише у слаборозвинених країнах;

Б) є актуальною тільки для бідних людей;

В) існує у всіх суспільствах і є актуальною для всіх людей;

Г) ніколи не виникає у багатих людей.

Вірною є відповідь “в”

Рівень життя нації зросте, якщо:

А) ВНП і населення збільшиться однаковою мірою;

Б) ВНП зросте скоріше, ніж населення;

В) населення збільшиться швидше, ніж ВНП;

Г) виробництво і споживання зменшаться.

Відповідь “б” є вірною

Які з фірм матимуть найбільшу свободу дій при встановленні цін на

свою продукцію?

А) одна з 3 компаній даної галузі;

Б) єдиний виробник товару, для якого існує багато замінників;

В) єдиний виробник товару, для якого не існує замінників;

Г) одна з 300 фірм певної галузі.

Правильна відповідь “в”

Державний бюджет стає профіцитним, як тільки:

А) податки скорочуються;

Б) податки збільшуються;

В) державні видатки зростають;

Г) державні доходи перевищують видатки.

Правильна відповідь “г”

Ціна кожного з наведених нижче товарів зросла на 20%. Попит на який з цих товарів, імовірне всього, зменшиться найбільшою мірою:

а) хліб;

б) молоко;

в) обід у ресторані;

г) лінзи для окулярів.

Правильна відповідь “в”

Процес перетворення країн, що розвиваються, в економічно розвинуті, як правило потребує:

А) прискорення росту населення;

Б) припинення будь-якої модернізації виробничої інфраструктури;

В) збільшення обсягу виробництва й розвитку зовнішньої торгівлі;

Г) скорочення витрат на освіту й підготовку кадрів.

Правильна відповідь “в”

Ви правильно відповіли на всі запитання і отримуєте оцінку в 12 балів.

А тепер музична пауза на 30 секунд. До роботи приступає звукооператор.

Запрошуємо другого учасника.

Це учень_______ класу__________________________________________

Контроль за забрудненням навколишнього середовища і його регулювання призводять до:

А) зниження темпів економічного зростання і рівня зайнятості;

Б) виникнення нових ринків і робочих місць у виробництві засобів контролю за станом навколишнього середовища;

В) росту числа звалищ небезпечних відходів, заборонених законом;

Г) припинення забруднення повітря, ґрунту і води.

Правильна відповідь “б”

Чим визначається вартість десятидоларової банкноти?

А) це вартість паперу, на якому вона надрукована;

Б) це вартість золота, яке забезпечує банкноту;

В) це вартість праці, що витрачена на її друкування;

Г) це вартість товарів та послуг , які можна придбати на 10 доларів.

Правильна відповідь “г”

Яке з цих тверджень правильне?

А) виробництво і продуктивність – це одне й те ж саме;

Б) зростання виробництва має призвести до збільшення продуктивності;

В) продуктивність зростає, коли всі ресурси країни повністю задіяні;

Г) збільшення продуктивності призводить до зростання виробництва при тих самих ресурсах.

Правильна відповідь “г”

Уряд регулює економіку, щоб:

А) скоротити конкуренцію на ринку;

Б) забезпечити ринок товарами та послугами, дешевшими ніж у приватних підприємців;

В) впливати на побічні наслідки розвитку;

Г) гарантувати отримання доходу всім компаніям.

Правильна відповідь “в”

Яке з висловлювань про бідність є неправильним?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Кров в кровообіг

Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал з теми і провести контроль знань. Обладнання: таблиця. Кровообіг”. “Серце”, муляж серця, кросворд “Кардіологія”, роздатковий матеріал. Хід уроку І. Мотивація навчальної діяльності. Слова “кров”, “кровні”, “кровний” – споріднені, ми чуємо з дитинства. Поняття “життя”, “смерть”, “здоров’я”, “війна” – теж пов’язані з кров’ю. “Кров людська – не водиця, її проливати не годиться”, у цих словах, миролюбний, глибокий зміст миролюбивої вдачі нашого народу. Споконвіків за кров’ю ...

О, щасливчик!

УМОВИ: можливість отримання високої оцінки за умови хороших знань з економіки. Гра складена на основі тестових завдань “Unior Echivment Ukraine”. Ціна однієї правильної відповіді на тест 2 бали. Ви маєте відповісти на 6 тестів, таким чином отримати 12 балів. Одна неправильна відповідь –2 бали. ВЕДУЧИМИ ГРИ БУДУТЬ: Аня і Яна, які добре знають економіку і зможуть корегувати ваші відповіді. ЗВУКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ: Олександр Айзуп. Приступаємо до конкурсу: запрошуємо першого учасника. Це учень ______ класу ...