Search:

Похідні цінні папери

Наибольший объем торгов по инструментам на организаторах торговли в 2006 году зафиксирован за:

– облигациями предприятий - 1082,87 млн. грн. (32,99% от общего объема торгов на организаторах торговли в марте 2006 года);

– облигациями государственного займа на сумму 1 366,75 млн. грн. (41,63% от общего объема торгов на организаторах торговли в марте 2006 года;

– акциями - 708,13 млн. грн. (21,57% от общего объема торгов на организаторах торговли в марте 2006 года).

На протяжении сентября 2007 года объем торгов с ценными бумагами на организаторах торговли составлял 3,88 млрд. грн., что больше на 2,07 млрд. грн. сравнительно с данными за сентябрь 2006 года (сентябрь 2006 года - 1,81 млрд. грн.).

На протяжении января-сентября 2007 года объем торгов на ПФТС составлял 18,94 млрд. грн. В январе-сентябре 2007 года сравнительно с аналогичным периодом 2006 года объем торгов на ПФТС уменьшился на 4,42 млрд. грн. (январь-сентябрь 2006 год - 23,36 млрд. грн.). Объем торгов на ПФТС в январе-сентябре 2007 года составлял 89,45% от общего объема торгов на организаторах торговли за этот период.

На протяжении сентября 2007 года объем торгов на ПФТС составлял 3,19 млрд. грн. В сентябре 2007 года сравнительно с аналогичным периодом 2006 года объем торгов на ПФТС увеличился на 1,4 млрд. грн. (сентябрь 2006 год - 1,79 млрд. грн.). Объем торгов на ПФТС в сентябре 2007 года составлял 94,5% от общего объема торгов на организаторах торговли в сентябре 2007 года.

В сентябре 2007 года отмечен значительное преимущество объема торгов на организаторах торговли на вторичном рынке сравнительно с первичным. В сентябре 2007 года объем торгов на организаторах торговли на вторичном рынке составлял 94,65% к общему объему торгов зафиксированному на протяжении сентябри 2007 года на организаторах торговли (таблица 5).

Наибольший объем торгов за инструментами на организаторах торговли в сентябре 2007 года зафиксирован за:

– облигациями предприятий на сумму 2,22 млрд. грн. (или 57,26% от общего объема торгов на организаторах торговли в сентябре 2007 года);

– акциями – 1,33 млрд. грн. (34,38%).

писок литературы

1. Самофалов С.П. Цінні папери і фінансові посередники в системі корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №6 (25). – С. 25-29.

2. Сорос Джордж. Алхимия финансов. М.: Инфра-М, 1998.

3. Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. М.: ГФА, 1995.

4. Фінансовий ринок // Українська інвестиційна газета. – 2006. - №1 (446). – С.26.

5. Фондовий ринок // Вісник НБУ. – 2007.

6 .Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навчальний посітбник.-К: Знання- Пресс.2002. 535с.

7. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 384с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Договір щодо надання брокерських послуг

ДОГОВІР щодо надання брокерських послуг м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. КЛІЄНТ: _________________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і БРОКЕР: _________________________________________________________________, (найменування підприємства, що надає брокерські послуги) в особі ...

Похідні цінні папери

План 1. Сравнительная характеристика производных ценных бумаг 2 2. Механизм ценообразования производных ценных бумаг. 11 3. Производные ценные бумаги на финансовом рынке Украины 14 Список литературы 19 1. Сравнительная характеристика производных ценных бумаг Мировая экономическая наука не дает точного понятия производных ценных бумаг. В самом общем определении к производным ценным бумагам относятся любые ценные бумаги, цена которых внутренне зависит от цены базового актива, лежащего в их основе. ...

Поняття торгівлі цінними паперами

Поняття торгівлі цінними паперами. Основними законодавчими актами, що регулюють операції з торгівлі цінними паперами на Україні є Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” та Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає цінний папір як документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, встановленим законодавством про цінні папери. Отже, ...