Search:

Конституція 1848 року Франції

Енциклопедія Франції. – М., 1996.

Всесвітня історія. Новітні часи. – К., 1993.

Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2000.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

Релігійно-традиційний тип правової системи — це сукупність національних правових систем держав, що мають спільні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розви­тку на основі релігійної норми, норми-звичаю і норми-традиції як основних джерел права, що являють собою тісне переплетен­ня юридичних, моральних, міфічних розпоряджень, які склали­ся природним шляхом і визнані державою. Серед типів правової системи цей тип є найрізноманітнішим і складається із трьох великих груп правових систем, поєднаних ...

Тарас Федорович

Піднесення ролі козацтва після Хотинської війни 1621 р. супроводжувалося появою нових авторитетних ватажків. В Запорозькій Січі обирається гетьман нереєстрових козаків, формуються відповідні структури. Одним із перших булаву здобув Тарас Федорович, відомий також під іменем Тараса Трясила. Вихідець із козацької родини з Чигирина (р. н. не від.). Після Куруківської угоди займав посаду корсунського полковника. Навесні 1629 р. на чолі загону запорожців їде до Криму, а восени козаки знову обирають Трясила гетьманом. Ситуація в ...

“Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

1. Характеристика джерел права Найважливішим джерелом права у франкській монархії були так звані варварські правди – записи звичаєвого права варварських племен. З усіх “варварських правд” особливу цінність для історико-правової науки являє Салічна Правда. Її зміст відображає соціально-економічні і політичні процеси ранніх етапів розвитку класового суспільства, держави і права. Салічна Правда відображує дуже архаїчні відносини в середовищі франків, які стоять на порозі класового суспільства. Це джерело свідчить про сильну ...