Search:

Весільні пісні

Весільний обряд не обходиться без інструментальної музики, яка виконує в ньому домінуючу роль, особливо останнім часом. Вона дає відповідний сигнал про початок самого весілля, про прихід гостей, про час відпровадження до шлюбу та повернення від нього, про час дарування молодих, про прощання молодої із дівоцтвом тощо. При цьому відтворюються відповідні інструментальні мелодії.

Інструментальна музика також є основним організуючим елементом весільного дозвілля. Вона супроводжує танці, а також різного роду весільні ігри та забави. У даному разі вона часто виступає у вокально-інструментальній формі. Танці виконуються під спів музикантів-інструменталістів. Велична народна опера: у ньому завжди були три жіночі хори (дружок, світилок, свах), у деяких місцевостях — один парубоцький. У хорових піснях пояснювався зміст і значення кожного обряду, величалися молодята, їхні батьки та челядники. Часом між хорами спалахували словесні поєдинки жартівливого характеру Між весільними обрядами хори співали народні пісні різного змісту — застольні, баладні, любовні, козацькі, жартівливі, танцювальні та інші, не пов'язані з весіллям. Чоловіки виконували, як правило, розмовні монологи та діалоги. Отже, форма виконання – усна.

5Весільна обрядова поезія – це пісні, урочисті розповіді і промови, діалоги, доброзичливі побажання, замовляння та інші словесно – художні форми, що є складовою частиною родинно – побутового обряду – народного весілля, яким здавна прилюдно урочисто стверджували шлюб. Значна кількість весільно – обрядових пісень генетично являють собою своєрідні замовляння, якими учасники весільної драми висловлювали молодому подружжю різні доброзичливі побажання.

Типовими в цьому відношенні є застольні пісні. Так, коли молодий зі своїм «поїздом» приїздив до молодої і разом з нею сідав за стіл обідати, дружки піснею наказували молодій виявити особливу увагу і гостинність. Визначне місце в українській весільно – обрядовій поезії посідають гумористично – сатиричні пісні. Сюди належать насамперед пісні – передирки між дружками і свашками. Репрезентуючи собою два протилежні весільні роди (рід молодої і рід молодого), дружки і свашки поперемінно висміювали одні одних в пісенних діалогах:

Наша свашка неліпашка,

Шишечки не зліпила,

Дружечок не вділила,-

Докоряли дружки свашці, зображуючи її безгосподарною невдахою – «неліпахою».

Напекла я шишок з гречаної гуски,

Щоб подавилися дружки,-

Ущипливо відповідали свашки. Після цього йшов цикл пісень – мирилок, метою яких було – поєднання подружжя. Цей цикл пісень стверджував замирення весільних родів. Виділяються серед весільних пісень також пісні величальні, які характеризуються поетичними засобами, спрямованими на посилення ідеалізації звели чуваних осіб. Так , молода в образі якої оспівуються найкращі якості юної дівчини – краса і пишність, чистота і щирість почуттів. Відповідно до цього і молодий нерідко зображується ясним місяцем, завзятим козаком, добрим господарем, князем.

Деспотизм свекрів нерідко був причиною передчасного виснаження або смерті невістки. З цього приводу складено багато пісень – балад, які також часто співалися на весіллі. Найпоширенішими серед них є загальновідомі пісні про невістку – тополю та про дочку – зозулю. Тужливим пісням про жіночу долю у українській весільній ліриці протистоять пісні, в яких оспівується радість закоханої пари, протест дівчини проти підневільного шлюбу, її сміливі прагнення поєднати своє життя з коханим. Такі пісні різко заперечували класову зумовленість шлюбу, віддаючи перевагу добровільному одруженню за власним бажанням та взаємним почуттям.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Етапи розвитку українознавства

План. Розвиток українознавства по етапах. Напрямки і форми українознавства. Література: П.Д. Конопенко “Українознавство”, К.: Заповіт, 1994. С. 13-21. Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. К.:, 1993 р. 1. Перший етап – перші історіософські дослідження, які започатковують базу українознавства, появляються: а) за рубежами Вітчизни – у працях антично-грецьких та римських авторів; б) на терені Вітчизни – в добу Київської Русі (“Повість временних літ”, “Літопис Руський”, “Галицько-Волинський літопис”). Другий ...

УПА в роки Великої Вітчизняної війни

Так як основним джерелом iнформації є книга (художньо публицистична) Тараса Бульби-Боровця, "Армiя без держави", то майже всi факти можна перевiрити в цiй книжцi. Iнша лiтература (список приведено в кiнцi) використовувалась для перевiрки достовiрностi викладенних фактiв. Здається для бiльш рацiонального викладення матеріалу користуватися таким планом. План реферату: 1. Українська нацiональна полiтика в 1941 роцi. 2. Партизанська акцiя УПА. 3. Олевська республiка. 4. Україна в 1942 роцi. "Лисове ...

Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

Українсько-західноєвропейські відносини в різних сферах, від економічної до духовної, мають довгу й складну історію, що сягає в глибину віків. Їхні підвалини були закладені в часи Київської Русі, якій загалом належить основоположна роль в історичному житті українського народу, включаючи і його міжнаціональні спілкування. Як етнокультурна реальність, Київська Русь виникла на перехресті цивілізацій між Заходом і Сходом, Візантією і скандинавською Північчю: в цьому своєрідність її історичного буття та її культури. Не можна ...