Search:

Облік дебіторської заборгованості

- за відрядженнями – протягом трьох днів після повернення з відрядження (при закордонних відрядженнях у випадку застосування корпоративних пластикових карток міжнародних платіжних систем – не пізніше 10, а з дозволу керівника (за наявності поважних причин) – 20 робочих днів);

- на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, – протягом 10 робочих днів з дня видачі готівки під звіт;

- на всі інші виробничі (господарські) потреби – наступного робочого дня після видачі готівки під звіт.

Якщо підзвітна особа не надала звіт та необхідні виправдовуючи документи у встановлені строки або не повернула в касу залишки невикористаних сум авансів, бухгалтерія має право утримати таку заборгованість із нарахованої заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством. До того ж, без подачі та підтвердження авансового звіту за попереднє відрядження, працівник не може отримати гроші з каси підприємства за наступне.

Видача грошей працівнику на відрядження або на господарські потреби проводиться в касі підприємства згідно з видатковим касовим ордером, а повернення невикористаних коштів працівником оформляється прибутковим касовим ордером.

Надходження ж товарно-матеріальних цінностей від підзвітної особи, тобто їх оприбуткування, підтверджує прибуткова накладна. В прибутковій накладній зазначається синтетичний рахунок на якому обліковується даний вид ТМЦ їх найменування, одиниця виміру, кількість отриманих цінностей ,їх ціна та загальна сума; а також зазначається, куди були вони оприбутковані.

Аналіз рахунку 3721 «Розрахунки з підзвітними особами» наведено в Додатку Н,П,Р

Дебіторська заборгованість підзвітних осіб нараховується за фактом отримання даними особами авансових підзвітних сум і погашається при повному розрахунку за даними сумами.

Фактично здійснені та документально підтверджені витрати підзвітної особи, пов'язані з виробничою діяльністю, списуються на собівартість продукції, на придбання ТМЦ включаються в суму фактичних витрат на придбання даних цінностей.

Підприємством видано гроші підзвітній особі на придбання марок та конвертів підтвердженням цього є Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (Додаток Х) та чеки (Додаток Ц)

Облік розрахунків з підзвітними особами наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2 3.

Господарські операції за розрахунками з підзвітними особами,

які мають місце на ЖВЖРЕО

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн. (з посиланням на додаток)

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на господарські потреби

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

30 “Каса”

26,20 Додаток Х Рахунок-Фактура

2.

Списано з картрахунку проведені оплати підзвітною особою, якій видано корпоративну картку

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

313 “Інші розрахунки в банку в національній валюті”

 

3.

Списано витрати в межах норм, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, на відповідні рахунки витрат

23 “Виробництво”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

91 “Загально виробничі витрати”

 

92 “Адміністративні витрати”

26,20

93 “Витрати на збут”

 

4.

Використано підзвітні суми для придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

5.

Придбано підзвітною особою виробничі запаси, МШП, товари

20 “Виробничі запаси”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

22 “МШП”

26,20

28 “Товари”

 

6.

Відображено податковий кредит з ПДВ за придбаними ТМЦ

64 “Розрахунки за податками й платежами”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

26,20 Додаток Ц Податкова накладна

7.

Утримано із заробітної плати працівника підзвітні суми

66 “Розрахунки з оплати праці”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

8.

Відображено суми витрат, понесені підзвітною особою понад встановлені норми (на відшкодування цієї суми є згода керівника)

949 “Інші витрати операційної діяльності”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

9.

Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум

30 “Каса”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Зміст: Вступ............................................................................................................3 Роль інвестицій в економіці. ......................................................................5 Класифікація інвестицій. ............................................................................8 Проблеми пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україні. . .11 Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну .... ...

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...

Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Економічна діяльність у будь-якій країні спрямовується на те, щоб насамперед забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку населення та задовольнити його потреби у всьому необхідному для проживання - у житлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортних засобах та іншому. Особливістю розвинутих ринкових економік є їх переважна орієнтація на групу населення з близьким до середнього рівнем доходу - тобто на так званий середній прошарок населення, який чисельно переважає всі інші його верстви разом взяті і є головним споживачем ...