Search:

Облік дебіторської заборгованості

Отже, у процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження, виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи – це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу. На підприємстві необхідно вести спеціальні журнали обліку працівників, які вибувають у відрядження, і працівників, прибувають з відрядження. Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням. Видача грошей працівнику на відрядження або на господарські потреби проводиться в касі підприємства згідно з видатковим касовим ордером, а повернення невикористаних коштів працівником оформляється прибутковим касовим ордером.

А також було сформульовано основні бухгалтерські проводки.

2.3.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами.

Заборгованість, яка відображається на цьому рахунку, включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами. До категорії дебіторів, які відносяться до інших відносяться: розрахунки з дебіторами по різним наданим послугам, розрахунки по ритуальним послугам, розрахунки по вивозу сміття, розрахунки з дебіторами з оренди приміщення, розрахунки з дебіторами по комунальним послугам, розрахунки з дебіторами по експлуатаційним послугам.

Аналітичний облік на рахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення.

Заборгованість, що відображається на цьому рахунку, включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами.

На рахунку 377-1 відображаються розрахунки з дебіторами за різними наданими послугами. Користувачами послуг є такі дебітори: Електрон-Газ, Теплосіть, ТРК Степ, ПП Більченко, П’ятихацький ЖЕК, Жовтоводським міський суд, Аварійно рятувальна служба, ПП Колесник, Жовтоводським центр зайнятості, Хлібозавод, ЖУС, ВАТ «Авто» АТП, АППБ «Аваль»та ін. Вони отримують послуги: з ремонту споруд, послуги (ремонт) транспорту, рекламні щити, інформаційні послуги, квартплата та ін.

Підприємство надало ВАТ «Авто» АТП в оренду автобус підтвердженням цього є додаткова угода (Додаток Ш), розрахунок вартості автобуса (Додаток Щ), рахунок-фактура (Додаток Ю) та податкова накладна (Додаток Я). Відобразимо в бухгалтерському обліку розрахунки бухгалтерськими проведеннями, які відображаються в табл.2.4

Таблиця 2.4

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

пп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Додаток

Дебет

Кредит

1

Нараховуємо дохід за користування автобусом

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

703 «Доходи від реалізації робіт, послух»

287,26

Щ Рахунок-Фактура

2

Нараховуємо НДС

703 «Доходи від реалізації робіт, послух»

64 «Розрахунки за податками та платежами»

47,88

Я Податкова Накладна

3

Нараховуємо орендну плату

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

713 «Дохід від операційної оренди активів»

287,26

Ю

4

Нараховуємо НДС

713 «Дохід від операційної оренди активів»

64 «Розрахунки за податками та платежами»

47,88

Я

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Податкова система України

Зміст Автор: Муравйов Олег Зміст Вступ..........................................................................................................................3 1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ........................................................................6 2. СТАН ЧИННОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ...................................................10 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........21 Структура податкової ...

Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

1. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати. У Законі України “Про лізинг” термін “лізинг” трактується як “підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових ...

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...