Search:

Облік дебіторської заборгованості

Таблиця 3.2

Аналіз відхилень в складі та структурі дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО за 2002-2006 рр.

Розрахунки з дебіторами

Абсолютні відхилення, тис. грн.

Відхилення за питомою вагою, %

2003-2002

2004-2003

2005-2004

2006-2005

2006-2002

2003-2002

2004-2003

2005-2004

2006-2005

2006-2002

1.

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

187,9

187,9

-

-

-

5,0

5,0

2.

Векселі одержані

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

719,1

172

268,7

-467,6

692,2

32,7

0,4

0,9

-5,2

28,8

4.

4.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками

- з бюджетом

407,5

5,5

-8

-23,5

26

11,3

-0,4

-0,9

0,2

-1,1

4.2

- за виданими авансами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

- з нарахованих доходів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4

- із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

-1957,7

-

-

-

-1957,7

-44,0

-44,0

Разом

-831,1

177,5

260,7

-303,2

-1051,6

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

П л а н Вступ . Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ; 1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності . 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 1. 2 ...

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...