Search:

Облік дебіторської заборгованості

Рис.3.1 Динаміка середньої дебіторської заборгованості на підприємстві

за 2002-2005рр.

За формулами 3.3, 3.4 розрахуємо зазначені вище показники і отримані дані оформимо у вигляді табл. 3.3. Дані для прорахунку показників беремо з Форми №1 «Баланс» (див. дод. 1,2,3,4,5) та Звіт про фінансові результати» за відповідні роки (див. дод. 6,7,8,9,10).

Таблиця 3.3

Характеристика стану дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО

за 2002-2006 рр.

№ пп

Показник

Од. виміру

Роки

Відхилення, +/-

2002

2003

2004

2005

2006

2003-2002

2004-2003

2005-2006

2006-2005

2006-2002

1.

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів

%

94,9

87,8

89,5

96

75,5

-7,1

1,7

6,5

-20,5

-19,4

2.

Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації

%

16,9

10,8

78,7

60,6

54,6

-6,1

67,9

-18,1

-6

39,7

Отже, часка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів підприємства за період 2002-2006 рр. скоротилася на 19,4%. В 2002 році частка дебіторської заборгованості в поточних активах складала 94,9%, в 2003 році – 87,8%, в 2004 році – 89,5%, в 2005 році – 96%, а в 2006 році 75,5%. Поступове скорочення частки дебіторської заборгованості в загальній сумі поточних активів позитивно характеризує стан дебіторської заборгованості на підприємстві. Можна сказати, що значна частка сум з дебіторської заборгованості перетворилася на наявні грошові кошти. Грошові кошти, в свою чергу, є найбільш ліквідними активами підприємства. Таким чином, скорочення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів ЖВЖРЕО підвищує його ліквідність та платоспроможність.

Також можна зазначити, що при скороченні частки дебіторської заборгованості в поточних активах підприємства відбулося «розморожування» оборотних засобів, що призвело до прискорення оборотності капіталу. Разом з цим підвищилась ліквідність поточних активів, а отже, відбулося покращення фінансового стану підприємства. Крім того, з’явилися фінансові ресурси для придбання виробничих запасів, виплати зарплати, оновлення основних фондів тощо.

Як відомо, дохід в обліку відображається за однією з двох дат: або за датою відвантаження продукції, або за датою отримання коштів. В виручці від реалізації продукції закладена сума дебіторської заборгованості, тобто сума, яка насправді ще не була отримана. Не зовсім вірно вважати доходом від реалізації продукції ще не отримані грошові кошти. Чим менша частка дебіторської заборгованості в виручці від реалізації, тим краще. Якщо аналізувати значення цього показника на підприємстві за період 2002-2006 рр., то частка дебіторської заборгованості в доході підвищилася з 39,7%. Це є негативним, так як виручка не включає в себе більше наявних, вже реально отриманих коштів. Цей факт, роз’яснюється тим що, зменшення величини середньої дебіторської заборгованості в виручці від реалізації на підприємстві пов'язане з підняттям суми виручки. Адже ж, сума виручки від реалізації продукції за період 2002-2006 рр. зросла.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Податкова система України

Зміст Автор: Муравйов Олег Зміст Вступ..........................................................................................................................3 1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ........................................................................6 2. СТАН ЧИННОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ...................................................10 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........21 Структура податкової ...

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...