Search:

Облік дебіторської заборгованості

; (3.16)

, (3.17)

де - залишкова дисперсія;

- загальна дисперсія;

- фактичні витрати;

- розрахункові витрати;

- середні фактичні витрати.

Слід зауважити, що n=12, так як і фактор, і показник було взято за 12 місяців 2006 року.

Для знаходження залишкової дисперсії необхідно заповнити табл. 3.11

Таблиця 3.11

№ з/п

Xn

Ya

Ye=27033,89+1,38*Xn

Відхилення (Ya-Ye)

Квадратне відхилення

(Ya-Ye)^2

1

25724

60850

62509,19

-1659,19

2752916,27

2

25725

60245

62510,57

-2265,57

5132809,81

3

25793

61548

62604,35

-1056,35

1115870,19

4

26503

62587

63583,49

-996,49

992992,84

5

26504

63589

63584,87

4,13

17,06

6

26170

63121

63124,26

-3,26

10,62

7

25765

64101

62565,73

1535,27

2357043,24

8

25777

64526

62582,28

1943,72

3778038,17

9

26211

65893

63180,80

2712,20

7356025,62

10

30420

66789

68985,32

-2196,32

4823838,90

11

30857

69888

69587,98

300,02

90012,37

12

30562

70863

69181,15

1681,85

2828611,04

Разом

326011

774000

774000

0,00

31228186,15

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...

Бюджетний дефіцит

1. Бюджетний дефіцит Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури. Державне бюджетне обмеження: B = B + rB + T – Tr – (G + I) Де B - чисті фінансові ...