Search:

Облік дебіторської заборгованості

Отже: 2602348,85.

Для знаходження загальної дисперсії розрахуємо спочатку , який складе:

774000/12= 64500.

Знаючи значення середніх фактичних витрат заповнимо таку табл. 3.12

Таблиця 3.12

№ з/п

Відхилення

Квадратне відхилення

1

60850

-3650,00

13322500,00

2

60245

-4255,00

18105025,00

3

61548

-2952,00

8714304,00

4

62587

-1913,00

3659569,00

5

63589

-911,00

829921,00

6

63121

-1379,00

1901641,00

7

64101

-399,00

159201,00

8

64526

26,00

676,00

9

65893

1393,00

1940449,00

10

66789

2289,00

5239521,00

11

69888

5388,00

29030544,00

12

70863

6363,00

40487769,00

Разом

774000

0,00

123391120,00

Отже:

Після всіх попередньо проведених розрахунків, підставимо отримані результати в необхідну формулу, для знаходження коефіцієнта детермінації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Зміст: Вступ............................................................................................................3 Роль інвестицій в економіці. ......................................................................5 Класифікація інвестицій. ............................................................................8 Проблеми пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україні. . .11 Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну .... ...

Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

1. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати. У Законі України “Про лізинг” термін “лізинг” трактується як “підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

П л а н Вступ . Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ; 1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності . 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 1. 2 ...