Search:

Облік дебіторської заборгованості

або 75%.

Тобто, 75% відхилень загальної суми дебіторської та кредиторської заборгованості визначаються змінами величини обраного фактора, а останні 25% визначаються впливом інших факторів та випадкових величин. Так як коефіцієнт детермінації перевищує 30%, отже дана побудована функція витрат являється надійною, і між показником та обраним фактором є тісний взаємозв’язок.

Спробуємо ще раз побудувати функцію витрат ЖВЖРЕО, але цього разу застосуємо спрощений статистичний метод. Даний метод запропонував український вчений академік М.Г. Чумаченко. Спрощений статистичний аналіз передбачує розподіл показників на дві групи, і розрахунок дебіторської та кредиторської заборгованості на основі середніх значень x та y.

Як зазначалося у формулі 2.4 функція витрат має вигляд: Y = a + b*x.

Відповідно до спрощеного статистичного аналізу параметри a і b розраховуються за такими формулами: ; (3.18) ; (3.19) . (3.20)

Для того, щоб знайти значення a і b заповнимо наступну табл. 3.13

Таблиця 3.13

№ з/п

Абсолютне значення

Середнє значення

()

()

()

()

група 1

група 1

1

25724

60850

2

25725

60245

3

25793

61548

4

26503

62587

5

26504

63589

6

26170

63121

Разом

156419

371940

 

група 2

група 2

1

25765

64101

2

25777

64526

3

26211

65893

4

30420

66789

5

30857

69888

6

30562

70863

Разом

169592

402060

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Зміст: Вступ............................................................................................................3 Роль інвестицій в економіці. ......................................................................5 Класифікація інвестицій. ............................................................................8 Проблеми пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україні. . .11 Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну .... ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Облік та розподіл виробничих накладних витрат

Зміст Вступ. 3 1. Поняття виробничих накладних витрат. 5 2. Облік виробничих накладних витрат. 8 3. Розподіл виробничих накладних витрат. 18 4. Можливості вдосконалення системи обліку та розподілу загальновиробничих витрат 23 Висновки. 30 Список використаної літератури. 32 Вступ Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а склад витрат у Положенні ...