Search:

Облік дебіторської заборгованості

Виходячи з формули 3.5 розрахуємо залишкову дисперсію. Отже:

5962363,29

Для знаходження загальної дисперсії розрахуємо спочатку , який складе:

774000/12= 64500.

Знаючи значення середніх фактичних витрат заповнимо таку табл.3.15

Таблиця 3.15

№ з/п

Ya

Відхилення ()

Квадратне відхилення ()^2

1

60850

-3650

13322500

2

60245

-4255

18105025

3

61548

-2952

8714304

4

62587

-1913

3659569

5

63589

-911

829921

6

63121

-1379

1901641

7

64101

-399

159201

8

64526

26

676

9

65893

1393

1940449

10

66789

2289

5239521

11

69888

5388

29030544

12

70863

6363

40487769

Разом

774000

0

123391120,00

Для знаходження загальної дисперсії скористаємося формулою 2.9. Отже:

Після всіх попередньо проведених розрахунків, підставимо отримані результати в формулу , для знаходження коефіцієнта детермінації.

або 42%.

Тобто, 42% відхилень загальної суми дебіторської та кредиторської заборгованості визначаються змінами величини обраного фактора, а останні 58% визначаються впливом інших факторів та випадкових величин. Так як коефіцієнт детермінації перевищує 30%, отже дана побудована функція витрат являється надійною, і між показником та обраним фактором є взаємозв’язок, однак не такий сильний який було отримано при регресійному аналізі. При цьому слід відзначити, що регресійний аналіз є найбільш точним і правдивим, саме на базі цього аналізу можна робити певні висновки та прогнози.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

План Зміст грошового обороту Сфери грошового обороту. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки Касові операції та розрахунки готівкою. Висновок. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими. Зміст грошового обороту. Грошовий оборот – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу і споживання національного продукту, який здійснюється шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. Грошовий оборот – це сукупність всіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в народному ...

Бюджетний дефіцит

1. Бюджетний дефіцит Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури. Державне бюджетне обмеження: B = B + rB + T – Tr – (G + I) Де B - чисті фінансові ...

Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Економічна діяльність у будь-якій країні спрямовується на те, щоб насамперед забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку населення та задовольнити його потреби у всьому необхідному для проживання - у житлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортних засобах та іншому. Особливістю розвинутих ринкових економік є їх переважна орієнтація на групу населення з близьким до середнього рівнем доходу - тобто на так званий середній прошарок населення, який чисельно переважає всі інші його верстви разом взяті і є головним споживачем ...