Search:

Додаткові підрядні речення

Підрядні речення причини

(Die Kausalsätze)

Підрядні речення причини відповідають па питання: warum? (чому?), aus welchem Grunde? (з якої причини?) і вво­дяться сполучниками weil (тому що) і da (бо, тому що).

Сполучник da звичайно вживається, якщо підрядне речен­ня передує головному, а сполучник weil — якщо підрядне йде за головним.

Порівняйте:

Da sie sich viel mit der deut­schen Sprache beschäftigt hat, kann sie deutsch sprechen.

Тому що вона багато пра­цювала над німецькою мовою, вона може говорити по-німе­цькому.

Sie kann deutsch sprechen, weil sie sich viel mit dieser Sprache beschäftigt hat.

Вона може говорити по-ні­мецькому, тому що багато пра­цювала над цією мовою.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Преса України в період від проголошення свободи до незалежності

Наслідки цих подій, які дотепні журналісти назвали Великою серпневою капіталістичною революцією (за аналогією з Великою жовтневою соціалістичною революцією 7 листопада 1917 р.) мали всесвітньо-історичне значення. Завершився розпад так званого “соціалістичного табору”. Із зони радянського впливу вийшли Східна Німеччина (ДДР), Польща, Угорщина, Румунія, Чехословаччина і навіть Болгарія. Розвалилася на окремі держави колишня СФРЮ - соціалістична федеративна республіка Югославія. Почався розпад СРСР. 24 серпня Україна ...

Ринок американської преси, новітні процеси

Книжній справі на Русі М. Максимович завдячує Києву часів Ярослава Володимировича, тій першій гільдії писців, яку великий князь зібрав для перекладів з грецької мови на церковнослов'янську, аби засіяти, за словами літописця, "книжными словесы сердца вірныхъ людій". Багаті були запаси, зібрані женцями-першословесниками в духовні комори Софійського храму в ХІ столітті. Вони живили мерехкотливий вогник пам'яті й просвіти в нестерпні часи темряви. Не володіючи ренесансним матеріалом, учений укладає культуру ...

William Shakespeare

Shakespeare Biography William Shakespeare Biography describes the life of William Shakespeare. From birth to death, Shakespeare Biography describes all that is known about Shakespeare's life from available documentation including court and church records, marriage certificates and criticisms by Shakespeare's rivals. Shakespeare (1564-1616): Who was he? Though William Shakespeare is recognized as one of literature’s greatest influences, very little is actually known about him. What we do know about his life comes ...