Search:

Гуманітарні аспекти інформаційної безпеки

Аби уникнути чиновничого підходу і зростання корупції у перерозподілі такої підтримки, має бути запроваджений тендерний підхід: оголошення державою теми, створення незалежного журі, яке розглядало б заявки від незалежних колективів і редакцій. За процедурами тендеру, а також витрачанням коштів його переможцями має здійснюватися як державний, так і громадський контроль.

Необхідно відмовитися від хибної думки про те, що, контролючи ЗМІ, обмежуючи доступ до Інтернету, випускаючи безбарвні сурогати і здійснюючи цензуру, можна забезпечити національні інтереси. Такі заходи пригнічують розвиток національного інформаційного сектора, роблять його неконкурентоспроможним, не здатним видати якісний і яскравий інформаційний, аналітичний чи розважальний продукт - і відтак залишає попит громадян на цю продукцію незадоволеним. Відповідно, відкриваються ніші для зовнішнього впливу - і не завжди дружнього.

Саме усвідомлення цього факту має бути ключовим при розробці підходів до посилення інформаційної безпеки на державному рівні.

Таким чином, оптимізація заходів інформаційної безпеки України вимагає посилення ролі держави. Однак йдеться не про пряме втручання державних органів у зміст, тематику, спосіб донесення інформації до користувача. Найбільш ефективними є заходи непрямого сприяння створенню різноманітного і якісного продукту, а також його просуванню на інформаційному ринку. Саме "позитивним сприянням", а не заборонами, можна заохочувати розвиток потужного і самобутнього українського змістового простору, який буде достатньо захищеним від сторонніх недружніх інформаційних впливів.


ЛІТЕРАТУРА

[1] Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції. - К., 1999. - С. 143.

[2] Vander Zanden J.W. The Social Experience: An Introduction to Sociology. - NY, 1988. - P. 312.

[3] Gaventa J. The Power and Powerlessness. - Urbana&Chicago, 1982. - P. 253-261.

[4] Snyder J., Ballentine K. Nationalism and the Marketplace of Ideas // International Security. - 1996. - Vol.21. - No.2. - P. 31.

[5] Bosnia's Battle of the Airwaves. - URL: http://www.cnn.com/world/20 /bosnia/index.html

[6] Nye J.S., Owens W.A. America's Information Edge // Foreign Affairs. - 1996. - March/April. - Р. 23.

[7] Parenti M. Inventing Reality: The Politics of New Media. - St.Martin's Press, 1993. - P. 186.

[8] Rivero M. Echelon: Online Surveillence. - URL: http://fire.net.nz/echelon.htm

[9] Див.: Ст.19 Універсальної декларації прав людини (1948), ст. 19 Пакту про економічні, соціальні та культурні права (1966) // Humana Ch. World Human Rights Guide. - Oxford, 1992. - P. XII.

[10] Див.: Ст.34 (ч.2) Конституції України (1996) // Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К., 1996. - С. 20.

[11] Snyder J., Ballentine К. Op. cit. - P. 30-31.

[12] Цит. за: Литвиненко О.В. Назв. праця. - С. 153.

[13] Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. - К., 1996. - С. 123.

[14] McCubbins M.D., Noll R.G., Weingast B.R. Administrative Procedures as Instruments of Political Control // Journal of Law, Economics and Organization. - 1987. - Vol.3. - №2. - P. 250-277.

[15] Головаха Є.І. Стратегія соціально-політичного розвитку України (досвід перших років незалежності та нові орієнтири). - К., 1994. - С. 20.

[16] Сьомін С. Українська молодь під прицілом новітніх релігійних культів і сект // Людина і політика. - 2000. - №3. - С. 54-55.

[17] Президент Украины подписал указ о поддержке национального книгоиздательства // Интерфакс-Украина. - 2000. - 10 ноября.

[18] Дуцик Д. Мас-медіа: політичний аспект // Нова влада. - 2000. - Т.1. - С. 46-57.

[19] Натомість у світі превалює інший підхід до судових конфліктів між ЗМІ та владою. У США, наприклад, вважається, що рішення людини піти у політику одночасно звільняє її від усіх прав на таємницю: державцеві дано розпоряджатися людськими долями, тож усе її життя має бути на видноті. У Швеції державні службовці не мають права подавати в суд на критичні матеріали в ЗМІ на свою адресу, у Великобританії для подання такого позову необхідний дозвіл судді Верховного Суду. Таким чином, у розвинених країнах вважається, що заподіяна конкретному чиновникові шкода від дошкульного журналістського матеріалу набагато менша за шкоду, що завдається суспільству позбавленням його контролю через ЗМІ за діями влади.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Предмет та методологія теорії держави і права

План Вступ 1. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук: а) Поняття теорії держави і права; б) Функції теорії держави і права; в) Місце теорії держави і права в системі суспільних наук; г) Теорія держави і права в системі юридичних наук 2. Предмет теорії держави і права 3. Поняття та склад методології юридичної науки: а) Поняття методології та її складові; б) Метод – основна категорія методології; в) Характеристика основних методів. Висновки Список використаної літератури Вступ Проблеми виникнення, ...

Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

План. 1. Західноєвропейська модель. 2. Американська модель. 3. Японська модель. 4. Скандинавська модель 5. Моделі державного регулювання становлення і розвитку ринкового господарства в нових індустріальних країнах. 6. Державне регулювання економіки східноєвропейських країн в період переходу до ринку Західноєвропейська модель В регулюванні ринку країн Західної Європи можна ви­ділити два періоди: інтенсивного розвитку механізмів дер­жавного регулювання і дерегулювання. В період після “великої кризи” в Західній Європі почали ...

Система пенсійного забезпечення в Україні

Одним із найважливіших завдань, які повинна вирішува­ти держава, є матеріальне забезпечення громадян у старості, в разі постійної втрати працездатності, втрати годувальника. Таке забезпечення здійснюється шляхом призначення виплати їм пенсій. В Україні нараховується понад 14 мільйонів пенсіонерів, до яких відносяться різні категорії громадян, зокрема ті, які досягли пенсій­ного віху, інвалідів, дітей-інвалідів, осіб, що втратили годувальника, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців ...