Search:

Екологічний моніторинг для визначення екологічних ризиків

У даній роботі створено ГІС з інформацією про забрудненість поверхневих вод, повітря українського Причорномор’я небезпечними для довкілля речовинами. Для розвитку системи необхідно збільшити базу відомчих даних (зокрема щодо проб грунтів, повітря, підземних вод, викиди підприємств, звалища тощо) та поєднати ці шари з іншими, що дозволить створити аналітичну систему оцінки екологічної обстановки в регіоні.

6. ГІС повітряного середовища м.Києва В результаті проекту було здійснено аналіз фону забрудненості міста, здоров'я дитячого населення у порівнянні із оціночним вмістом небезпечних речовин в повітрі, виділено несприятливі для проживання населення райони Києва.

Виконана робота є компонентом створюваної зараз в УЦМЗР системи моніторингу потенційно-небезпечних об’єктів і територій України.

Поточна діяльність

Геоінформаційне картографування потенційно-небезпечних об'єктів (ПНО) України дозволяє ефективніше вирішувати питання запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, визначати ступінь ризику їх настання, є підгрунтям проведення екологічного аудиту об'єктів в тому числі для цілейй екологічного страхування. В зв’язку з цим зарах в УЦМЗР започатковано проекту «моніторинг потенційно-небезпечних об’єктів і територій України». Він виконується в рамках Закону від 18.01.2001 «Про об’єкти підвищеної безпеки», Наказу МНС від 18.12.2000 «Про затвердження Положения про паспортизацію потенційно-небезпечних об’єктів» і передбачає загальнодержавну інвентаризацію вказаних об’єктів і територій за допомогою супутникових технологій, ГІС та комп’ютерного моделювання впливу забрудників на природне середовище. В результаті буде створено функціональну ГІС для відслідковування стану критичних територій України (пов’язані із затопеннями, зсувами, техногенним забредненням) та об’єктів (підприємств, шахт та ін.). Також в рамках проекту буде впроваджено моделі розсіювання викидів підприємств в атмосфері, викидів нафти у морі, ті ін. Матеріали роботи можуть бути використані цілей екологічного страхування, зокрема свій інтерес у цьому виявили західні страхові компанії, що виходять на ринок України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Огляд світового ринку перестрахування: тенденції переходу на сезон 2003-2004 року

Прогнози на 2004 рік При переході ринку перестрахування у новий 2003-2004 сезон, ключовим питанням було таке: „чи збережеться існуюча андерайтингова політика, яка дає широкі можливості у більшості напрямків та демонструє деякі ознаки змагання, характерні для часів стабільності та відродження, особливо у сфері приватного бізнесу”. Іншими словами – чи зможуть страховики утримати свої позиції на світовому ринку? Всупереч існуючому дисбалансу між попитом та пропозицією, андерайтингова політика дійсно стає ...

Страхова медицина

У США, Канаді та країнах Західної Європи давно утвердилася соціальна система медичного страхування. На відміну від державної, її фінансування здійснюється на тристоронній основі — за рахунок бюджетних надходжень, внесків роботодавців і самих працівників. При цьому люди з низьким рівнем доходів, соціальне незахищені страхових внесків не сплачують (Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія). Одні із основних принципів соціальної системи медстрахування — соціальна солідарність: здоровий платить за хворого, ...

Українська влада критикує українські банки і... Нічого не пропонує

Останнім часом українську банківську систему піддано обструкції на всіх рівнях - від Президента до Світового банку. Головним чином - за височезні кредитні ставки. І крити нічим - вони таки височезні. Але конкретних заходів, як знизити ставки, критики не пропонують. І, швидше за все, не запропонують... Другий рік підряд економічне зростання змушує битися швидше серце оптимістично налаштованих експертів від економіки. Зростають реальні доходи населення, надходження до бюджету, і все це на тлі грошово-кредитної та валютної ...