Search:

Екологічний моніторинг для визначення екологічних ризиків

У даній роботі створено ГІС з інформацією про забрудненість поверхневих вод, повітря українського Причорномор’я небезпечними для довкілля речовинами. Для розвитку системи необхідно збільшити базу відомчих даних (зокрема щодо проб грунтів, повітря, підземних вод, викиди підприємств, звалища тощо) та поєднати ці шари з іншими, що дозволить створити аналітичну систему оцінки екологічної обстановки в регіоні.

6. ГІС повітряного середовища м.Києва В результаті проекту було здійснено аналіз фону забрудненості міста, здоров'я дитячого населення у порівнянні із оціночним вмістом небезпечних речовин в повітрі, виділено несприятливі для проживання населення райони Києва.

Виконана робота є компонентом створюваної зараз в УЦМЗР системи моніторингу потенційно-небезпечних об’єктів і територій України.

Поточна діяльність

Геоінформаційне картографування потенційно-небезпечних об'єктів (ПНО) України дозволяє ефективніше вирішувати питання запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, визначати ступінь ризику їх настання, є підгрунтям проведення екологічного аудиту об'єктів в тому числі для цілейй екологічного страхування. В зв’язку з цим зарах в УЦМЗР започатковано проекту «моніторинг потенційно-небезпечних об’єктів і територій України». Він виконується в рамках Закону від 18.01.2001 «Про об’єкти підвищеної безпеки», Наказу МНС від 18.12.2000 «Про затвердження Положения про паспортизацію потенційно-небезпечних об’єктів» і передбачає загальнодержавну інвентаризацію вказаних об’єктів і територій за допомогою супутникових технологій, ГІС та комп’ютерного моделювання впливу забрудників на природне середовище. В результаті буде створено функціональну ГІС для відслідковування стану критичних територій України (пов’язані із затопеннями, зсувами, техногенним забредненням) та об’єктів (підприємств, шахт та ін.). Також в рамках проекту буде впроваджено моделі розсіювання викидів підприємств в атмосфері, викидів нафти у морі, ті ін. Матеріали роботи можуть бути використані цілей екологічного страхування, зокрема свій інтерес у цьому виявили західні страхові компанії, що виходять на ринок України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Класифікація за спеціалізацією страховиків

В попередньому розділі зазначалося, що страхування проводиться спеціалізованими страховими організація­ми, які можуть бути державними й недержавними. Пос­луги, що надаються ними, охоплюють різноманітні, як правило, неспівставні види страхового захисту. Разом з тим, все їх розмаїття можна розмежовувати при допомозі класифікації по об'єктах страхування та видах небезпек. В основу такої класифікації доцільно покласти ви­ділення взаємопов'язаних елементів сукупності стра­хових відносин, що знаходяться між собою в певній ...

Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян

Становлення та розвиток екологічного страхування в Україні залежать не лише від вирішення юридичних та організаційних питань. Його перспективи значною мірою визначаються готовістю населення сприйняти цей новий вид страхування. У цьому зв’язку важливо, яке місце займає в системі соціальних пріоритетів населення проблема стану довкілля. НДІ соціально-економічних проблем міста протягом більш як десяти років проводить моніторинг найбільш актуальних проблем столиці на основі опитувань громадської думки киян. Опитування ...

Страхування і характер душі клієнта

Страховий маркетинг Можливість застрахувати об'єкт у значній мірі визначається відношенням страхувальника до проблеми страхування взагалі. Тому в страховій діяльності потрібно враховувати крім фінансових, економічних ще й особистісні якості суб'єктів, що приймають рішення при висновку договорів страхування. Люди, що складають суспільство, не схожі один на одного по своєму темпераменті, відношенню до життя, здатності ставити перед собою життєві цілі і, саме головне, по здатності переборювати перешкоди на шляху до цим цілям. ...