Search:

Вплив людини на повітря

Реферати » Екологія » Вплив людини на повітря

За час існування людства природа зазнала великих змін. З кожним днем людині потрібно все більше продуктів харчування, води, одягу, корисних копалин, металів. Для задоволення своїх потреб вона вирубує ліси, розорює степи, осушує болота, добуває корисні копалини, будує заводи, фабрики, міста. А ще негативно впливає на природу, приводить до її забруднення.

Сьогодні Україна – одна з екологічно “брудних” країн, оскільки перенасичена хімічними, металургійними, гірничо-добувними виробництвами зі застарілими технологіями. Близько половини всіх забруднень дає Бурштинська ДРЕС, а також концерн “Хлорвініл”, що в Калуші, фірма “Барва” у передмісті Івано-Франківська, Надвірнянський нафтопереробний завод та ін. Щороку в повітря нашої області викидається 480 тис. тонн шкідливих речовин. Дуже забруднюють повітря шкідливі викиди автомобілів.

Радикальний спосіб боротьби з промисловим забрудненням навколишнього середовища – створення безвідходних і маловідходних технологій виробництва, що дало б можливість утилізувати шкідливі для біосфери викиди. Особливо небезпечні щодо забруднення середовища підприємства слід будувати у відділених місцях та ізолювати їх захисними лісовими масивами із стійких проти промислових викидів порід.

Не менш небезпечне для природного середовища радіоактивне забруднення. Джерелами його є опади, що випадають після ядерних вибухів, а також відходи атомної промисловості. Найбільша частка в радіоактивних опадах припадає на стронцій – 90, йод – 131 і цезій – 137.

Радіоактивні елементи нагромаджують в організмах рослин і тварин і по ланцюгу живлення потрапляють в організм людини. Вони є причиною різних захворювань та негативно впливають на генну структуру організмів.

Боротьба з радіоактивним забрудненням полягає в повному припиненні випробувань атомної зброї і додержанні всіх правил безпеки при захороненні відходів атомної промисловості.

За останні десятиріччя виникла нова небезпека для органічного світу в зв'язку з руйнуванням озонового горизонту внаслідок стратосферних польотів надзвукових лайнерів та широкого застосування при цьому фреонів для охолодження двигунів. Справа в ому, що озоновий горизонт захищає біосферу від надмірного, шкідливого для живих істото ультрафіолетового випромінювання Сонця. При руйнуванні горизонту збільшується інтенсивність цього випромінювання. Припинити цей необоротний процес у стратосфері можна лише при наявності міжнародних угод.

Не менш важливою економічною проблемою є перегрівання Землі внаслідок антропогенного тепла як продукту індустріальної діяльності людини. Вихід з цієї складної ситуації полягає в пошуках нових форм двигунів і нових джерел енергії.

Слід зазначити, що великою трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобильській АЕС, однією з причин якої стала недосконалість технологій. Сьогодні в Україні (разом з недобудованими) є 15 атомних енергоблоків. На територіях, радіоактивно забруднених після Чорнобильської катастрофи, зараз проживає 2,4 млн. чоловік, в тому числі понад 500 тис. дітей віком до 14 років.

Таким чином, України насичена промисловим виробництвом, галузі якого шкідливі і для природи, і для людини. В таких великих промислових містах, як Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Кременчук зареєстровано ріст онкологічних захворювань у дітей у 5-8 разів.

Ефективність екологічної охорони природи значною мірою залежить від загального екологічного кругозору фахівців, своєю діяльністю пов’язаних з природокористуванням, а також від рівня виховання широкої громадськості.

Отже, перед народом України стоїть серйозна проблема: необхідно негайно припинити процес руйнування біосфери, гармонізувати взаємовідносини суспільства з природою.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

ЗМІСТ 1. Екологічна ситуація у Вінницькій області 3 2. Антропогенний вплив на природне середовище 6 2.1. Атмосферне повітря 6 2.2. Водні ресурси 7 2.2.1. Загальна характеристика 7 2.2.2. Характеристика стану поверхневих водойм області 10 2.2.3. Створи річки Південний Буг. 12 2.2.4. Створи річки Дністер. 12 2.3. Земельні ресурси та ґрунти 13 2.4. Надра 17 2.5. Відходи 18 2.6. Рослинний світ 19 2.7. Тваринний світ 21 2.7.1. Загальна характеристика 21 2.7.2. Ведення рибного господарства. ...

Чорнобиль не має минулого часу

Минуло 20 років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей: і тих, кого він ”зачепив своїм недобрим крилом”, і тих, хто пізніше народився далеко від покривдженої землі. Хвилює ця трагедія і нас, учнів 11-го класу. Тому 14 квітня пам’яті Чорнобилю нашим класом була проведена конференція. Завдання цієї конференції полягало у збереженні природи, у пильності та обережності людей, тому що безвідповідальність породжує трагедію. На нашу конференцію було запрошено ліквідатора Чорнобильської ...

Охорона природи

Упродовж XX столiття цивiлiзацiя в своєму розвитку досягла фантастичних успiхiв. При збiльшеннi чисельностi землян в 3,7 разу виробництво внутрішнього валового продукту (ВВП) зросло в 40 разiв. Якщо на початку минулого столiття пересiчна тривалiсть життя людини становила 50, то нинi — 67 рокiв, а в окремих країнах — 80 i бiльше рокiв. Кiлькiсть письменних людей збільшилася з 13 до 82 вiдсоткiв. На зламi XX i XXI столiть якось малопомiтно для загалу людство перейшло до якiсно нового етапу свого розвитку — ери глобалiзацiї. ...