Search:

Натовп, його особливості

Друга причина — заразливість чи зараза — також сприяє утворенню в натовпі спеціальних властивостей і визначає їхній напрямок. Зараза являє собою таке явище, яке легко вказати, але не пояснити; її треба зарахувати до розряду гіпнотичних явищ. У натовпі всяке почуття, усяка дія заразлива, і притім у такому ступені, що індивід дуже легко приносить у жертву свої особисті інтереси інтересу колективному. Подібне поводження, однак, суперечить людській природі, і тому людина здатна на нього лише тоді, коли він складає частку натовпу.

Третя причина, і притім сама головна, зумовлююча поява в індивідів у натовпі таких спеціальних властивостей, що можуть не зустрічатися в них в ізольованому положенні, — це сприйнятливість до вселяння; зараза, про яку ми тільки що говорили, служить лише наслідком цієї сприйнятливості. Він уже не усвідомить своїх учинків, і в нього, як у загіпнотизованого, одні здатності зникають, інші ж доходять до крайнього ступеня напруги. Люди, що володіють досить сильною індивідуальністю, щоб противитися вселянню, у натовпі занадто нечисленні і тому не в змозі бороти з плином. Якнайбільше, що вони можуть зробити, — це відвернути натовп за допомогою якого-небудь нового вселяння. Так, наприклад, удале слово, який-небудь образ, викликаний, до речі, в уяві натовпу, відволікали її інший раз від самих кровожерливих учинків.

Отже, зникнення свідомої особистості, перевага особистості несвідомої, однакове напрямок почуттів і ідей, обумовлений уселянням, і прагнення перетворити негайно в дії викликані ідеї — от головні риси, що характеризують індивіда в юрбі.

Таким чином, стаючи часткою організованого натовпу, людина спускається на кілька ступіней нижче по сходам цивілізації. В ізольованому положенні він, бути може, був би культурною людиною; у натовпі — це варвар, тобто істота інстинктивна. У неї виявляється схильність до сваволі, буйству, лютості, але також і до ентузіазму і героїзму, властивим первісній людині, подібність з яким ще більш підсилюється тим, що людина в натовпі надзвичайно легко підкоряється словам і представленням, що не зробили б на нього в ізольованому положенні ніякого впливу, і робить учинки, явно суперечні і його інтересам, і його звичкам.

Натовп в інтелектуальному відношенні завжди коштує нижче ізольованого індивіда, але з погляду почуттів і вчинків, викликуваних цими почуттями, він може бути чи краще гірше його, залежно від обставин. Усе залежить від того, якому вселянню кориться натовп. Натовп часто буває злочинним — це правда, але часто також він буває героїчним. Натовп піде на смерть заради якого-небудь торжества чи вірування ідеї.

Почуття натовпу

У числі спеціальних властивостей, що характеризують натовп, ми зустрічаємо, наприклад, такі: імпульсивність, дратівливість, нездатність обмірковувати, відсутність міркування і критики, перебільшену чуттєвість і т.д., що спостерігаються у істот, що належать до нижчих форм еволюції, як то: у жінок, дикунів і дітей.

Так як збудники, що діють на натовп, дуже різноманітні і натовп завжди їм кориться, то звідси випливає його надзвичайна мінливість.

Через цю мінливість натовпом дуже важко керувати, особливо якщо частина суспільної влади знаходиться в його руках.

Натовп не тільки імпульсивний і мінливий: як і дикун, він не допускає, щоб що-небудь ставало між його бажанням і реалізацією цього бажання. Натовп тим менш здатний допустити це, якщо чисельність створить у нього почуття нездоланної могутності. Для індивіда в натовпі поняття про неможливість не існує. Ізольований індивід усвідомлює, що він не може один підпалити палац, пограбувати магазин, а якщо навіть він відчує потяг зробити це, то легко устоїть проти нього. У натовпі ж у нього є свідомість могутності, що доставляється йому чисельністю, і досить лише вселити йому ідеї убивства і грабежу, щоб він негайно ж піддався спокусі.

Як би не був нейтральним натовп, він все-таки знаходиться найчастіше в стані вичікувальної уваги, що полегшує усяке вселяння. Перше формульоване вселяння негайно ж передається внаслідок заразливості всім розумам, і негайно виникає відповідний настрій. Як у всіх істот, що знаходяться під впливом уселяння, ідея, що опанувала розумом, прагне виразитися в дії.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Національні особливості ділового спілкування

google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); З входженням економіки України у міжнародне «ринковий простір» збільшується число ділових контактів із закордонними партнерами. І це насамперед особисті контакти, а вони можуть бути повноцінними лише при знанні як основних правил, етичних норм і традицій, вироблених для ділових відносин і заснованих на дипломатичному протоколі, так і сталих у національно-культурному й етнічному відношеннях розходжень у стилях і цілях проведення ...

Основні напрямки психології 19-20 століття

1. Основні напрямки психології 19-20 століття Зародження психології як науки. На початку XIX століття стали складатися нові підходи до психіки. Мюллер (1801-1858) сформував «закон специфічної енергії органів почуттів». Психофізику відкрив фізіолог Вебер (1795-1878). Дондрес (1818-1889) займався експериментами по вивченню швидкості протікання психічних процесів. Унікальним предметом психології, який ніякою іншою дисципліною не вивчався, був визнаний «безпосередній досвід». Головним методом – інтроспекція: спостереження ...

Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

Для соціальної психології недостатньою є просто констатація певної кількості людей або навіть виділення в її межах яких-небудь стосунків. Соціальна психологія дослід­жує насамперед закономірності поведінки та діяльності лю­дей, зумовлені їх належністю до реальних соціальних груп. Наголошується на аналізі змістової характеристики груп, виявленні специфіки впливу на особистість конкретної со­ціальної групи. Значущість групи для особистості полягає передусім у тому, що група є певною системою діяльності, її суб'єктом, ...