Search:

Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях

Увага до реклами серед громадян колишнього Радянського Союзу невелика. Лише 20 відсотків опитаних заявили, що такого роду інфор­мація їх цікавить, 24 відсотки виявляють до неї вибірковий інтерес v тих випадках, коли шукають інформацію про потрібні товари або пос­луги. Більшість (56 відсотків) опитаних зізналися, що ніколи не зверта­ють уваги на рекламу. Більший інтерес викликає рекламна інформація про продовольчі товари (26 відсотків), товари для дому (24 відсотки), продукцію легкої промисловості (23 відсотки), побутова рубрична рек­лама типу «куплю-продам» (21 відсоток). Тільки незначна частина по­купців і справді використовує рекламну інформацію, щоб зробити по­купку. Укладання контрактів на купівлю та продаж товарів унаслідок їх рекламування практикують переважно молоді (до 35 років) підприємці.

В Україні діє досить широка мережа друкованих видань, деякі з них займаються тільки рекламним бізнесом.

Видається каталог «Дом мечты» (хто є хто на ринку товарів для до­му). До нього включено відомості про українські фірми, які спеціалізу­ються на виробництві та поставках аудіо-, відеотехники, побутової електроніки, меблів і аксесуарів, будівельних і сантехнічних матеріалів і виробів, а також надають різноманітні ремонтні послуги. Окремий ро­зділ вміщує інформацію про супермаркети та фірмові салони-магазини.

Компанія «Євроіндекс Лтд» також друкує серію галузевих ката­логів «Хто є хто».

Рекламна агенція ІТВ спільно із фінським поліграфічним концерном Nordic Age надрукувала новий телефонний довідник «Увесь Київ - 96».

У довіднику вміщено інформацію як за сферою діяльності (жовті сторінки), так і в алфавітному порядку (білі сторінки) про майже 50 тис. підприємств, які були зареєстровані на момент виходу в світ довідника в м. Києві. Він відповідає вимогам усіх міжнародних стандартів і буде друкуватися щорічно.

В Україні проводяться десятки міжнародних виставок сучасних засобів комунікацій, високих технологій, рекламних агенцій, устаткування та інтер'єру банків, офісів тощо. Видаються журнали для програмістів «Index Pro». Для тих, хто приймає рішення про використання інформаційної технології, офісний менеджмент тощо, вида­ється ілюстрований журнал «Офіс».

Широкого поширення в Україні починає набувати кабельне те­лебачення. Його продукцією є комп'ютерний текст, відеоролик, відеовставка, логотип, відеофільм. Час показу — 5, 10, 20, 40 та 60 сек, іноді до 3 — 10 хвилин (реклама фірми «Ревлон»), Діє система знижок, залежна від кількості показів (7, 14, 21 тощо). У м. Києві аудиторія кабельного телебачення становить понад 1 млн глядачів.

Рекламні агенції виконують такі види послуг:

• створення рекламних роликів, телевізійних заставок за допо­могою комп'ютерної графіки [розробка сценарію рекламного роли­ка, моделювання, розрахунок кадрів, покадрове скинення на відео (SVHS, Betacam) та озвучування];

• створення відеоекранів (2 х 3 м) «Know How» у центральних залізничних касах;

• виготовлення папок для ділових документів з фірмовою символі­кою, рекламних проспектів, буклетів, рекламних плакатів, календарів, рекламних написів і рисунків на упаковці, кольорових рекламних слай­дів, етикеток, ярликів, вкладок, афіш, запрошень, візиток тощо.

Багато агенцій виконує роботу з урахуванням вимог міжнарод­них стандартів, з використанням зарубіжного обладнання, матеріа­лів і технологій.

Для виставочних комплексів, банків, конференцзалів, великих офісів, вокзалів фірма «Virtu Ltd» пропонує модульну систему візу­альних комунікацій, розроблену на базі італійських алюмінієвих профілів з високоякісним багатокольоровим покриттям.

Рекламна агенція ІТВ пропонує такі послуги, як встановлення щитів на даху, фасадних і консольних щитів, рекламних щитів на торцях будівель, підвісних експозицій (блик-фангів).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто плану маркетингу, до якого, крім планування реклами, належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рілейшнз) і персонального продажу. Усі ці інструменти маркетингу треба, а останній має підпорядковуватися цілям і завданням фірми. Дуже часто бюджет маркетингу складається з витрат на рекламування, з урахуванням того, що елементи реклами наявні в більшості таких інструментів маркетингу, як робота з громадськістю та персональний ...

Реклама та маркетинг

В економічно розвинутих країнах маркетинг є філософією су­часних суспільних відносин. Це один із різновидів людської ді­яльності, спрямованої на задоволення потреб людей у процесі об­міну. Тому маркетинг є інструментом соціального орієнтування сфери виробництва та послуг. Він зв'язує споживача з виробником і має забезпечити продаж товарів та послуг для максимально мож­ливого задоволення потреб людей. Маркетинг як діяльність на ринку в своєму розвитку пройшов кілька етапів: перший — удосконалення виробництва, другий — ...

Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою ча­стиною контролю маркетингу. У процесі контролю передбачається періодична всебічна або за окремими напрямами об'єктивна переві­рка рекламної діяльності фірми, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників. Таким чином, цілями контролювання рекламної діяльності є: • аналіз відповідності цілей і завдань рекламної діяльності цілям і завданням маркетингу; • установлення різниці між запланованими й фактичними витра­тами на проведення рекламної ...