Search:

Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Агрегатний спосіб здобув поширення тому, що найкраще від­повідає умовам серійного виробництва, не потребує великих ка­пітальних вкладень і дає можливість виготовляти вироби широкої номенклатури. Гнучкість агрегатного способу виробництва дає змогу заміною та переналагодженням обладнання здійснювати перехід від випуску виробів одного типу до випуску іншого.

На агрегатній технологічній лінії, обладнаній віброплощадкою, виготовляють плоскі та ребристі плити перекриттів і покриттів, колони, палі, ригелі, багатопорожнинні плити та інші вироби. На лініях, обладнаних центрифугами, виготовляють напірні та не-напірні труби, опори ЛЕП та освітлення, стояки, колони кільце­вого перерізу чи прямокутного з круглими порожнинами.

У сучасному виробництві поширені агрегатні технологічні лінії, в яких для транспортування форм використовують приводні та не-приводні рольганги, операційні конвейєри; при цьому агрегатні лінії наближаються до конвейєрного способу організації виробни­цтва.

До недоліків агрегатної технології слід віднести необхідність переміщення технологічного оснащення від поста до поста за до­помогою вантажопідйомних механізмів. Це вимагає посилення конструкцій форм, призводить до надмірного збільшення їхньої маси та є причиною утворення технологічних тріщин у незатвер-ділому бетон

Конвейєрне виробництво

Конвейєрний спосіб виробництва — це замкнене технологічне кільце, в якому форми переміщуються послідовно від одного спе­ціалізованого технологічного поста до іншого із заданою швид­кістю. Переміщення може бути пульсуючим або безперервним. За кожним постом закріплюють обладнання і ланку робітників для виконання відповідної роботи.

Головною умовою ефективного здійснення конвейєрного вироб­ництва є однакові витрати часу для виконання робіт на кожному посту; після закінчення цього часу форми переміщують до іншого робочого поста. Цей період часу зветься ритмом конвейєра.

Залежно від виду руху розрізняють конвейєри безперервної дії (пластинчасті, ланцюгові) та крокової дії (візкові).

Принцип виготовлення виробів на конвейєрі безперервної дії за­стосовано на ВПС — вібропрокатних станах (рис. 2.2). Усі техно­логічні операції (від укладання бетонної суміші до теплової об­робки й видачі готового виробу) тут здійснюють на одному устат­куванні — пластинчастому конвейєрі, що безперервно рухається з постійною швидкістю.

Рис. 2.2. Схема вібропрокатного стана:

1 — натягувальна станція; 2 — формувальна стрічка конвейєра; З — вібробрус; 4 — бетоно­змішувач; 5 — віброзагладжувальне устаткування; 6 — камера теплової обробки; 7 —

привод стана; 8 — обгінний рольганг; 9 — кантувач; 10 — знятий готовий виріб; зови: /

очищення й змазування формувальної стрічки; // — армування; /// — формування; IV -— теплової обробки; V — опоряджування виробів; VI — розпалублення

Виготовлення виробів на ВПС починають з очищення й зма­зування формувальної стрічки, встановлення на неї формоутворю­вального оснащення, потім укладають і закріплюють арматурні елементи та закладні деталі. Ці роботи повинні завершитися, поки стрічка стана пересувається до ділянки, обладнаної бетоноукла­дачем і вібраційним устаткуванням, де укладають та ущільнюють бетонну суміш. Теплова обробка виробів здійснюється в щілинній камері, яку створює знизу стрічка, стана, що безперервно рухає­ться, а зверху — нескінченна прогумована стрічка. Виріб після теплової обробки потрапляє на обгінний рольганг, потім на кан­тувач, з якого його знімають краном.

Найпоширеніші візкові конвейєри крокової дії. Вироби на них виготовляють на пересувних піддонах, які утворюють безперервну конвейєрну лінію з 6—15 постів. Число постів конвейєра залежить від виду виробів та ступеня їхнього опорядження. Ритм роботи конвейєра становить 15...ЗО хв, після чого всі піддони-візки одно­часно переміщуються на довжину одного поста (один крок).

Камери теплової обробки є частиною замкненого конвейєрного кільця. Коли відформований виріб потрапляє до камери теплової обробки, одночасно з камери виштовхується піддон-візок з ви­робом, що пройшов теплову обробку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Офсетні гумотканинні полотна (декель офсетного циліндра)

1. Склад і призначення декеля Декель офсетного циліндра одночасно виконує дві функції — передачі фарбового зображення з форми на за-друковувану поверхню і забезпечення повнішого контак з нею. Він компенсує нерівномірність за товщиною та шорсткість матеріалу, що задруковується, і дає змогу отримати якісне зображення. Декель офсетного циліндра складається з гумотканин-ного полотна та піддекельних матеріалів (каліброваних завтовшки аркушів паперу та картону). Гумотканинне полотно — багатошаровий матеріал, що складається з ...

Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

Зміст 1. Вступ 2. Призначення та технічна характеристика машини 3. Опис будови і аналіз конструкції машини 4. Дослідження роботи машини 4.1. Вибір різального інструменту 4.2. Розрахунок швидкості різання 4.3. Розрахунок швидкостей подачі 4.4. Побудова і аналіз суміщених графіків швидкостей 4.5. Силові розрахунки 4.6. Пропозиції по інтенсифікації 4.7. Продуктивність машини 4.8. Економічна ефективність машини 4.9. Техніка безпеки і техобслуговування машини 5. Список використаної літератури Вступ Перші відомості про ...

Пристрій зварювального трансформатора

ПРИСТРІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Зварювальний трансформатор перетворить перемінний струм однієї напруги в перемінний струм іншої напруги тієї ж частоти і служить для харчування зварювальної дуги. Трансформатор має сталевий сердечник (магнитопровод) і дві ізольовані обмотки Обметка, підключена до мережі, називається первинної, а обмотка, підключена до електродотримача і виріб, що зварюється, - вторинної. Для надійного запалювання дуги вторинна напруга зварювальних трансформаторів повинне бути не менш 60—65 В; напруга ...