Search:

Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Залежно від типу теплових агрегатів розрізняють конвейєрні лінії з щілинними підземними і надземними камерами, з камерами вертикального типу, з безкамерною тепловою обробкою виробів у пакетах термофори.

Залежно від взаємного розміщення теплового агрегату й під-готовчо-формувальної гілки розрізняють вертикально замкнений (двох'ярусний стан), горизонтально замкнений та похило замкне­ний конвейєри (рис. 2.3).

На верхній частині вертикально замкненого конвейєра викону­ють розпалублення виробів, готують форми до бетонування, ар­мують та формують вироби. Нижню гілку використовують для теплової обробки. Передають форми з однієї гілки на іншу меха­нізмами піднімання та опускання форм.

У похило замкненому конвейєрі; на відміну від двоярусного стана, камери теплової обробки розмішують не під формувальною гілкою, а збоку від неї під підлогою. Це дає змогу розмістити поруч з формувальною гілкою 2—3 щілинні камери, а для формуван­ня виробів використати віброплощадку підвищеної вантажності. Форми з однієї гілки на іншу передають знижувачами, які рухаю­ться по похилих напрямних.

Рис. 2.3. Схеми конвейєрів крокової дії

а — вертикально замкненого; б — похило замкненого; в — горизонтально замкненого; 1 — підіймач-зняжувач; 2 — щілинна камера теплової обробки; 3— передавальний візок; пости: I — розпалублення виробів; II — кантування; III — очищення і змазування форми; IV — армування; V — формування; VI — укладання верхнього шару батону та загладжування поверхні; VII — огляду виробів

Здобули поширення також двогілкові конвейєрні лінії, на яких усі технологічні операції, починаючи від розпалублення і знімання виробів і закінчуючи попередньою обробкою, виконують на постах конвейєра, розміщених на двох паралельних гілках. Камера теплової обробки при цьому може розміщуватися безпосе­редньо під гілками конвейєра або під підлогою з іншого боку від них. Така технологічна лінія забезпечує компактність технологіч­ного процесу, раціональну організацію транспортних потоків, знач­но підвищує ефективність виробництва.

Для повного завантаження підготовчих постів лінії застосову­ють двогілкові конвейєри з двома паралельно розміщеними фор­мувальними постами, що забезпечує такт роботи лінії не більш як 15 хв.

Різновидом конвейєрних ліній є круговий конвейєр. Це пово­ротна кругла платформа з розміщеними на ній термоформами. Біля конвейєра встановлюють технологічне обладнання для вико­нання відповідних робіт. Після виконання робіт на кожному посту кругового конвейєра платформа повертається на один крок.

На конвейєрних лініях виготовляють майже 40 % загального обсягу виробництва збірного залізобетону для промислового та цивільного будівництва: зовнішні й внутрішні стінові панелі, пли­ти перекриттів та покриттів, колони та ригелі промислових буді­вель. На кругових конвейєрах виготовляють вироби добору й са­нітарно-технічні кабіни. Найбільший ефект досягається при ма­совому виготовленні на лінії виробів обмеженої номенклатури з мінімальним числом типорозмірів.

Конвейєрний метод виготовлення залізобетонних виробів дає можливість запровадити комплексну механізацію та автоматиза­цію технологічних процесів, значно підвищити продуктивність пра­ці та 'збільшити випуск готової продукції при найбільш повному та ефективному використанні технологічного обладнання.

Недоліком конвейєрних технологічних ліній є висока метало­місткість.

Стендове виробництво

При стендовому способі вироби виготовляють у нерухомих формах або на спеціально обладнаних для цього робочих місцях — стендах. Під час формування і до набуття бетоном потрібної міц­ності вироби залишаються нерухомими, тоді як технологічне об­ладнання та робітничі ланки, які його обслуговують, переміщую­ться від однієї форми на стенді до іншої.

Нерухомі металеві форми та залізобетонні форми-матриці роз­міщують в одну чи декілька ліній, залишаючи між ними проходи для обслуговування. В таких стендових формах виготовляють пло­скі та криволінійні тонкостінні елементи (шатрові плити перекрит­тів, оболонки, стінові панелі).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Пристрій зварювального трансформатора

ПРИСТРІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Зварювальний трансформатор перетворить перемінний струм однієї напруги в перемінний струм іншої напруги тієї ж частоти і служить для харчування зварювальної дуги. Трансформатор має сталевий сердечник (магнитопровод) і дві ізольовані обмотки Обметка, підключена до мережі, називається первинної, а обмотка, підключена до електродотримача і виріб, що зварюється, - вторинної. Для надійного запалювання дуги вторинна напруга зварювальних трансформаторів повинне бути не менш 60—65 В; напруга ...

Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

ВСТУП За останні 100 років, будова автомобілів принципово не змінилися. Він як і раніше має колеса, кузов, трансмісію, тощо. Проте всі вузли, агрегати і системи дістали колосальний розвиток і істотно ускладнилися. Завдяки цьому зросли швидкість, підвищилася по тужність, економічність, комфортабельність, поліпшився їх дизайн. Сучасні автомобілі мають елементи автоматизації, а більшість іноземних - обладнуються комп’ютерами. Автомобіль - це транспортна безрейкова машина на колісному або напівгусеничному ходу, що приводиться в ...

Офсетні гумотканинні полотна (декель офсетного циліндра)

1. Склад і призначення декеля Декель офсетного циліндра одночасно виконує дві функції — передачі фарбового зображення з форми на за-друковувану поверхню і забезпечення повнішого контак з нею. Він компенсує нерівномірність за товщиною та шорсткість матеріалу, що задруковується, і дає змогу отримати якісне зображення. Декель офсетного циліндра складається з гумотканин-ного полотна та піддекельних матеріалів (каліброваних завтовшки аркушів паперу та картону). Гумотканинне полотно — багатошаровий матеріал, що складається з ...