Search:

Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Стендова технологія виробництва рекомендується для виготов­лення конструкцій, габаритні розміри і маса яких перевищують

Рис. 2.5. Схеми стендів

а — короткого; б — довгого; / — насосна станція; 2 — гідродомкрат; З — затискачі; 4 — упори; 5 — напружувана арматура; 6 — виріб; 7 — камера теплової обробки; 8 — діафраг­ми; 9 — термоформи; 10 — натягувальна станція

розміри і вантажність віброплоздадок,— ферм, двосхилих балок великих прогонів, колон завдовжки більш як 12 м тощо. Особливо ефективний цей спосіб для виготовлення великогабаритних попе­редньо-напружених виробів.

Розрізняють стенди короткі й довгі (рис. 2.5). Короткі призна­чені для виготовлення одного виробу по довжині та одного-двох по ширині стенда. На коротких стендах арматуру натягують на упори стенда гідродомкратами або електротермічним способом. Довгі стенди використовують для виготовлення кількох виробів по довжині стенда одночасно. Довжина таких стендів досягає 120 м. .

Залежно від способу армування розрізняють пакетні та про­тяжні довгі стенди. На пакетних стендах арматурні пакети з за­тискачами на кінцях складають на окремих установках, а потім краном переносять та укладають їх у захвати стендів чи форм. На протяжних стендах арматурний дріт змотують з бухт, розміщених на одному кінці стенда, і протягують безпосередньо-по лінії фор­мування вздовж стенда до протилежного упора.

Різні способи утворення арматурного пакета визначають сту­пінь механізації виробництва та особливості обладнання пакетних і протяжних стендів. На пакетних стендах доцільно виготовляти вироби невеликих поперечних розмірів з компактним розміщенням арматури — шпали, палі, опори тощо. Для цього затискні пристрої та захвати мають невеликі розміри і масу. Натягують весь пакет за одним разом потужним гідродомкратом. Більші вироби (балки, прогони тощо) з великим поперечним перерізом доцільно виготов­ляти на протяжних стендах. Напруження арматури при цьому здійснюють поштучно кожного стержня або групами стержнів.

Стенди можуть бути незаглибленими або лотковими заглибле­ними. Незаглиблений стенд зручно використовувати для формування великорозмірних елементів у стендових термоформах. Це дає змогу прогрівати бетон, подаючи пару у внутрішні порожнини бор­тів і піддонів. Лотковий стенд заглиблюється відносно рівня під­логи, його перекривають кришками і здійснюють у ньому теплову обробку.

Тривалість технологічного циклу при стендовому виробництві залежить від часу витримування виробів на стенді для набуття ними потрібної міцності і становить 1—2 доби. Якщо число стен­дових ліній забезпечує безперервне переміщення робітничих ланок з однієї лінії на іншу через рівні проміжки часу, то можлива по­токова організація виробництва.

Недоліками стендового способу виробництва є низьке викори­стання виробничої площі й те, що всі джерела матеріальних та енергетичних ресурсів треба підводити до кожного стенда окремо.

Касетний спосіб виробництва

Особливість касетного способу виробництва полягає в тому, що вироби формуються у вертикальному положенні в розсувних гру­пових металевих формах — касетах, де вони перебувають до на­буття бетоном заданої міцності.

Розрізняють два способи організації касетного виробництва: касетно-стендовий і касетно-конвейєрний.

При касетно-стендовому способі виробництва (рис. 2.6) ланка
робітників переходить від однієї нерухомої касетної форми до ін­
шої, виконуючи всі технологічні операції. При наявності певного
числа касетних установок можна здійснювати безперервний ви­
робничий потік.

Касета — це ряд формувальних та парових відсіків. Під час виробництва, послідовно пересуваючи відсіки, здійснюють розпа­лублення і підготовку(очищення, змазування, армування) кож­ного формувального відсіку касетної установки. Після цього всі

Рис. 2.6. Схема касетно-стендової лінії:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Виготовлення пластмас

ЗМІСТ ВСТУП ; 1. .СИРОВИНА. ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТМАС ; 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 2.1. Виливка без дефектів ; 2.2. Класифікація пластмас ; 2.3. Технологічні властивості пластмас; 2.4. Фізико-хімічні основи переробки пластмас; 3. ПРОДУКЦІЯ 3.1. Марочні асортименти пластмас; 3.2. Вибір пластмас; 3.3. Обсяг виробництва й структура споживання пластмас; 3.4. Пластики; 3.5. Деревні пластики; 3.6. Пінопласт ; 3.7. Полівінілхлорид; 3.8. Основні види реактопластів; 3.9.Основні види термопластів ; 3.10.Поліпропілен; ...

Пристрій зварювального трансформатора

ПРИСТРІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Зварювальний трансформатор перетворить перемінний струм однієї напруги в перемінний струм іншої напруги тієї ж частоти і служить для харчування зварювальної дуги. Трансформатор має сталевий сердечник (магнитопровод) і дві ізольовані обмотки Обметка, підключена до мережі, називається первинної, а обмотка, підключена до електродотримача і виріб, що зварюється, - вторинної. Для надійного запалювання дуги вторинна напруга зварювальних трансформаторів повинне бути не менш 60—65 В; напруга ...

Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

Зміст 1. Вступ 2. Призначення та технічна характеристика машини 3. Опис будови і аналіз конструкції машини 4. Дослідження роботи машини 4.1. Вибір різального інструменту 4.2. Розрахунок швидкості різання 4.3. Розрахунок швидкостей подачі 4.4. Побудова і аналіз суміщених графіків швидкостей 4.5. Силові розрахунки 4.6. Пропозиції по інтенсифікації 4.7. Продуктивність машини 4.8. Економічна ефективність машини 4.9. Техніка безпеки і техобслуговування машини 5. Список використаної літератури Вступ Перші відомості про ...