Search:

Оренда підприємства в РФ

Відношення з працівниками підприємства

Як бути з працівниками підприємства, передаваного в оренду? За договором оренди підприємство передається іншій юридичній особі, але працівників, які укладали трудові договори з підприємством-орендодавцем, передати в оренду разом з підприємством неможливо. Нині чинний Трудовий кодекс Російської Федерації не містить положень, регулюючих взаємини підприємства-орендодавця і його працівників, тому сторонам договору оренди підприємства доведеться самостійно вирішувати ці питання.

Про те, що підприємство передається в оренду, працівника необхідно попередити у письмовій формі. Звернемося до Трудового кодексу Російської Федерації:

"Стаття 72. Переклад на іншу постійну роботу і переміщення

Переклад на іншу постійну роботу в тій же організації за ініціативою працедавця, тобто зміна трудовій функції або зміна істотних умов трудового договору, а рівно переклад на постійну роботу в іншу організацію або в іншу місцевість разом з організацією допускається тільки з письмової згоди працівника".

Як випливає з тексту приведеної статті перекласти працівника на постійну роботу в іншу організацію можна тільки з його згоди, причому така згода повинна бути виражене у письмовій формі.

Якщо працівник згоден на переклад в іншу організацію, то він підлягає звільненню на підставі пункту 5 статей 77 Трудового кодексу Російської Федерації. Організація-орендар повинна укласти з працівником, що погодився на переклад, трудовий договір. Для осіб, запрошених на роботу в порядку перекладу від іншого працедавця за узгодженням з працедавцями, випробування при прийомі на роботу не встановлюється.

Якщо працівник не згоден на переклад, він повинен бути звільнений. Проте, Трудовим кодексом Російської Федерації не передбачено такої підстави для звільнення. Якщо підприємству-орендодавцеві не вдасться яким-небудь чином домовитися з працівником, то єдиним виходом залишається застосування статті 81 і звільнення працівника у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників організації.

Розглядаючи особливості оренди підприємства, ми згадували про те що, передаючи підприємство в оренду, орендодавець поступається орендареві права вимоги і перекладає на нього довгі, що відносяться до підприємства-орендодавця. Якщо підприємство орендодавець має кредиторську заборгованість по заробітній платі, то працівник підприємства стає його кредитором. Якщо працівник згоден на переклад довга по зарплаті орендареві, заборгованість передається, якщо ж працівник не дає згоди на переклад довга, орендодавець зобов'язаний погасити цю заборгованість самостійно.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...

Поточні витрати і ціна продукції підприємства

Витрати п-ва та їх класифікація. Собівартість, її види та структура. Калькулювання собівартості продукції. Поняття і види цін. 1. Здійснюючи виробничу діяльність, підприємство виготовляє продукцію або надає послуги населенню і при цьому несе різноманітні види витрат. Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття (вико­ристання) активів або збільшення зобов'язань, що веде до зменшення капіталу (за винятком розподілу між власниками). Інформація про витрати підприємства є основою для аналізу і прийнят­тя ...

Нематеріальні ресурси

План 1. ВСТУП 2. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 2.1. Об’єкти промислової власності. 2.2. Об’єкти інтелектуальної власності. 2.3. Інші нематеріальні ресурси: 3. СКЛАД НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4. ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 5. ПІСЛЯМОВА 6. ЛІТЕРАТУРА ВСТУП З розвитком ринкових відносин в складі майна підприємств з’явився новий вид активів, відмінною рисою яких є відсутність речової форми – нематеріальні активи. В сучасних умовах формування повної інформації про стан активів і пасивів підприємства практично ...