Search:

Основні фактори ціноутворення

Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг.-К.: КНЕУ, 1999.-84с.

Панкрухин А.П. Маркетинг.-М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398с.

П.Г. Перерва. Управление маркетингом на машиностроитель-ном предприятии. Издание “Основа”, Х.: 1993.-285с.

Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації /Під ред. Старостіной Л.А.-К.: “Іван Федоров”, 1997.-400с.:іл.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Персональний продаж послуг. Загальні відомості

Одним із інструментів впливу на покупця є персональний продаж товарів, який передбачає особисте пред'явлення товарів покупцю або групі покупців у ході бесіди з метою продажу цих товарів Відомо п'ять видів можливих комунікацій продавців та покупців: • торговий агент — покупець, коли торговий агент проводить бесіду сам на сам з кожним окремим потенційним або фактичним покупцем; • торговий агент — група покупців, коли торговий агент про­водить торгові презентації для групи покупців; • служба продажу товарів ...

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

ПЛАН. Вступ 3 1. Сутність маркетингових досліджень, їх типи і види……………… 5 2. Порядок проведення маркетингових досліджень, його етапи…… .13 3. Організація маркетингових досліджень в ТЦ «Городок»…………… 25 4. Проведення маркетингових досліджень( методи дослідження, що використовувались торговим центром, та проблеми їх застосування)……… 28 5. Вдосконалення технології і і організації маркетингових досліджень та інтерпритація отриманих результатів в ТЦ «Городок»……… 32 Висновки та пропозиції 38 Список використаних ...

Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

Організація участі підприємства у виставці (ярмарку) — це створення підприємством-експонентом такої організаційної стру­ктури, яка б з максимальною ефективністю реалізувала б надані їй можливості — люди, фінансові ресурси, експонати, а також ті переваги, що їх забезпечує підприємству-експоненту конкретна виставка (ярмарок). Організація участі у виставці (ярмарку) будується на основі розробленого графіка діяльності, який враховує ту обставину, що процедура підготовки займає від 20 до 52 тижнів залежно від розміру ...