Search:

Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем

Реферати » Фізика » Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем

1. Загальні поняття

Енергосистеми працюють на принципі перетворення природної енергії у електричну, транспортування останньої до споживачів і перетворення її у інші види енергії у процесах перетворення, та видозмінення об’єктів природи у відповідності до потреб та бажань людини і суспільства.

Основними компонентами енергосистем є: електростанція, трансформаторні підстанції для підвищення напруги, що підводиться до лінії електропередач. Лінії електропередач високої напруги, трансформаторні підстанції для пониження високої напруги до 10кВ, та системи електро-вольтовського контролю за режимом вольт – ЛЕП.

До енергосистем належить лінія передачі, що йде до підстанції.

Якщо напруга в лінії електропередачі (ЛЕП) є висока (1000кВ-400кВ), то пониження напруги йде в два етапи: спершу до 110кВ, а потім іще передається до підстанції 110/10кВ.

Підстанції 10/0,4кВ є на балансі районних електромереж (РЕС). Ця структура займається розподілом отриманої на вході трансформаторні підстанції (ТП) 10/0,4 енергії між споживачами.

2. Загальна схема енергосистеми

Енергетичні системи компаній, держави або декількох держав формується у вигляді зпольчоованя єдина (ЗЕП), на яку працюють усі електростанції і які забезпечує електроенергією усіх споживачів. Загальна схема енергосистеми представлена на рис.

Рис. 1. Загальна схема енергосистеми

ЕС1...ЕС4 – електростанції,

ТП – трансформаторні підстанції

ЛЕП – лінія електропередачі.

Передумовою для спорудження єдиного кільця ЛЕП є:

вирівнювання графіка навантаження ЕС1;

забезпечення нормальності роботи системи. При виході із ладу ЕС або її окремих блоків;

забезпечення нормальної якості електроенергії (дотримання частот й і відхилення напруги не більше 9%).

Безперебійність постачання електроенергії споживачам;

Економія поточних витрат на спорудження ЛЕП;

Економічність експлуатації ЛЕП та ТП.

Енергосистеми держави чи транснаціональних міждержавних або наддержавних утворень є життєво важливою енергетичною системою без якої неможливо собі навіть уявити життя сучасної людини, суспільства та держави.

3. Принципи перетворення енергії у енергосистемі.

У енергосистемі енергія природи перетворюється у енергію електричну і остання легко транспортується на відстань за допомогою ЛЕП, потім шляхом перетворення у енергію механічну, теплову, радіаційну, теплову, геологічну та інші забезпечують роботу технологій матеріального виробництва для отримання життєво необхідних людині продуктів, та задовольняти інші потреби суспільства і людини.

Розглянемо послідовність енергетичних перетворень енергосистеми та районних електромереж (рис.1). Енергетика базується на паливно-енергетичній групі корисних копалин, газ, нафта, вугілля, торф та уранові руди. Сюди можна віднести також горючі сланці та інші види.


п/п

Природні ресурси

Види перетворень

Тип, елемент енергетичних перетворень

1

Видобування сировинних ресурсів

2

Text Box: Енергія руху водиText Box: Газ Text Box: Нафта Text Box: Вугілля Text Box: торфText Box: Уранова рудаText Box: Енергія вітруФорми видобування

3

Результати видобування

4

Робоче тіло перетворення енергії (енергоносії)

5

Спару-вання

Ядерна реакція

Спалювання

Вид отриманої проміжної енергії

6

Механічний елемент, що сприйматиме енергію

7

Теплова енергетика

Перетворення енергії механічну у електричну

8

Перегрітий пирпту тиском

Форми отримання електроенергії

9

Механіка обертового руху

Перетворення електричної енергії

10

Електромічні постійного струму, обертаються (ротор генератора), магнітний потік, якщо пронизує нерухомі контури омного струму

Транспортування за допомогою лінії електропередач

11

Перетворення до виду, придатного для використання

12

Закон електромагнітної індукції

Транспортування до споживачів

13

Електрорушійна сила електромагнітної індукції

Поступлення на розподільчі пристрої

14

Підвищення напруги на ТП

Перетворення електроенергії у інші види

15

Енергія на вхідній напрузі

Кінцевий етап функціонування електроенергетики

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Ультразвук і інфразвук

Останнім часом усе більш широке поширення у виробництві знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. У зв'язку з ростом одиничних потужностей і швидкостей різних агрегатів і машин ростуть рівні шуму, у тому числі й в ультразвуковій області частот. Ультразвуком називають механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхню межу чутності -20 кгц. Одиницею виміру рівня звукового тиску є дБ. Одиницею ...

Сонце і його значення для Cонячної системи

Одним з головних об'єктів сучасних астроно­мічних досліджень є Сонце - найближча до нас зоря, наше денне світило, від якого безпосередньо залежить існування життя на Землі. Свого часу великий російський учений К.А.Кімірязєв говорив, що людина має право величати себе сином Сонця. І, справді, все наше життя тісно пов'язане з со­нячною енергією. Ми користуємося нею буквально на кожному кроці — не тільки тоді, коли смагнемо, а й коли їмо, спалюємо паливо, тому що і в мінеральних видах палива, і в їжі сконцентрована ...

Дослідження резонаторів НВУ

ВСТУП. Коливальні системи діапазону НВЧ конструктивно реалізуються у вигляді областей простору, обмеженого зі всіх сторін металевою оболонкою. Такі коли- вальні системи дістали назву резонаторів НВЧ. Дана робота знайомить з основ- ними типами резонаторів НВЧ і дозволяє встановити зв’язок між їх конструктив- ними і електричними параметрами. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ. Коливальні системи низькочастотного діапазону будуються на основі елементів із зосередженими параметрами. В найпрстішому випадку, коли коливальна система складається з ...