Search:

Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем

width="642" height="150" src="images/referats/1265/image020.gif">


Рис.1. Енергетичні перетворення в енергосистемі та районних електромереж


Розрив надр, які можна спалювати для отримання тепла. Найбільш доцільним є застосування газу та торфу, тому що нафта і вугілля є чинною сировиною для хімічної та деяких інших видів промисловості. Найбільш енергомістким ресурсом для отримання тепла є радіоактивні руди. При застосуванні яких теплова енергія отримується від сповільненої (в певних границях порівняння) ядерної реакції.

Електростанції, які працюють на принципі спалювання газу, нафти, вугілля та торфу називають тепловими.

Процеси, які включають отримання тепла від спалювання пального та перетворення його за допомогою перегрітого газу під тиском у механічну енергію називають теплоенергетикою.

Теплоенергетика працює на законах термодинаміки та газових. Кінцевим результатом теплоенергетики є отримання обертового руху електромеханічної системи передачі цього руху та підведення його до рухомої частини генератора – ротора.

Енергію стислого перегрітого пару перетворює у обертовий рух парової турбіни (рис.2).

Рис.2. Принцип роботи теплової електростанції.

1 – піч для спалювання пального;

2 – зворотні клапани для утримання тиску;

3 – закритий контур перегрітого водяного пару;

4 – теплообмінник;

5 – відкритий контур пароводяної суміші під тиском;

6 – сопло;

7 – лопаті колеса турбіни;

8 – механічна переробка обертового руху;

9 – ротор генератора;

10 – корпус турбіни;

11 – холодна вода;

12 – водозабірна труба;

13 – зливні труби;

14 – озеро холодної води

15 – насос.

Теплова електростанція складається із котельної установки (печі) 1, де спалюється пальне і теплова енергія передається воді, яка заноситься через зворотній клапан 2 у закритий контур 3. Для отримання високої температури, згідно закону газового стану, треба щоб система витримувала високі тиски. Теплова енергія нагрітої у контурі 3 води за допомогою теплообмінника 4 передається відкритому контуру 5. У цьому контурі перегрітий пар під тиском сотні атмосфер виривається із сопла 6 і з великою силою поступає на лопаті 7 турбіни. Потужність турбіни є у прямій залежності від перепаду температури, тому у нижній частині корпусу турбіни циркулює холодна вода, що забирається із водоймища (озеро) 14 або від системи охолодження. Витрати гарячої води у контурі 5 поповнюється через зворотній клапан 2. Циркуляція холодної води для створення перепаду температур у корпусі турбіни забезпечується насосом 15.

Обертовий рух турбіни передається через передачу 8 до ротора генератора 9. Чим більше енергії видає генератор у ЛЕП, тим більше треба спалювати пального. При зменшенні споживання енергії система автоматично зменшує подачу пального.

Найефективніше працює ТЕС у випадку сталої віддачі енергії генератором. Чим більше розгалуження енергосистеми, тим стабільнішим є споживання електроенергії, та ефективніше працює ТЕС.

Принцип роботи атомної електростанції (АЕС).

Рис.4. принципова схема теплової АЕС

атомний реактор;

перший контур забору тепла від реактора;

теплообмінник першого і другого контуру забору тепла;

теплообмінник передачі тепла до відкритого контуру;

відкритий пароводяний контур;

сопло;

Приведення у дію ротора генератора відбувається за таким же принципом, як і ТЕС.

АЕС складається із атомного реактора 1, первинного контуру 2, забору тепла теплообмінником переданого тепла від первинного до вторинного замкнутого контуру 3, вторинного замкнутого контуру перегрітого газу 4, другого теплообмінника передачі тепла від вторинного контуру.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Інтерференція світла

Досі ми розглядали поширення в тій чи іншій части­ні простору однієї світлової хвилі. Та часто в одній і тій самій частині простору поширюються одночасно світло­ві хвилі від двох або кількох джерел світла. Наприклад, коли в кімнаті горить одночасно кілька ламп, то окремі світлові хвилі накладаються одна на одну. Що при цьому відбувається? Очевидно в кожній точці простору виникає складне електромагнітне коливання, яке е ре­зультатом додавання коливань кожної хвилі окремо. Найпростіше з'ясувати, що відбувається при ...

Теорія металів Друде

1.Вступ 2. Основні припущення моделі Друде. 3. Статична електропровідність металу. 4. Ефект Холла і магнетоопір 5. Високочастотна електропровідність металу. 6. Теплопровідність металу. 1. Вступ. Метали займають особливе положення у фізиці твердого тіла, виявляючи ряд вражаючих властивостей, відсутніх у інших твердих тіл (таких, як кварц, сіль). Всі вони – чудові провідники тепла і струму, володіють пластичністю, блистять на свіжому зрізі. Необхідність пояснення таких властивостей стимулювала створення сучасноі теорії ...

Напівпровідникові діоди

На сьогоднішній день для випрямлення електричного струму в радіосхемах поряд із двухелектродними лампами все більше застосовують напівпровідникові діоди, тому що вони володіють рядом переваг. В електронній лампі носії заряду електрони виникають за рахунок нагрівання катода. У p-n переході носії заряду утворюються при введенні в кристал акцепторної чи донорної домішки. Таким чином, тут відпадає необхідність джерела енергії для одержання носіїв заряду. У складних схемах економія енергії, виходить за рахунок цього, ...