Search:

Видобуток підземних вод


ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ РОДОВИЩ,

ЯКІ НЕ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ

Мінерально-сировинний потенціал України використовується далеко не повною мірою. Деякі перспективні види сировини досі залишаються взагалі не освоєними. Повністю зупинені роботи на десятках родовищ, що розроблялися раніше, в тому числі і на окремих родовищах якісної сировини, із сприятливими умовами видобутку, розташованих у вигідних транспортних умовах

При підборі переліку об'єктів, які на даний час заслуговують найбільшої уваги враховувалися фактори потреби в сировині чи продукції, що виготовляється з неї, якість сировини, запаси сировини, гірничо-технічні умови експлуатації родовищ, їх географо-економічне розташування, наявність транспортних та інших комунікацій, вартість земель та екологічні аспекти

Серед відомих родовищ металевих корисних копалин серйозної уваги заслуговує тільки Зеленоярське титано-цирконієве родовище

Значно багатша область на неметалеві корисні копалини

В першу чергу це родовища первинних каолінів, які є одними з найбільших і найкращих не тільки в Україні,а й у Європі. При цьому в України виробляється близько 70 тис. тонн каолінового концентрату, що складає 10-15% від рівня початку 80-х років, або близько 4% від потреб Західноєвропейського ринку, куди наш каолін майже не потрапляє через відсталу технологію збагачення

Найбільше в Україні за запасами Бахтинське родовище флюориту може стати сировинною базою цього необхідного для вітчизняної металургії компоненту

Поклади фосфатно-глауконітових руд та фосфатної крейди можуть бути використані для виготовлення місцевих фосфорних добрив та меліорантів.

Найкращі в Україні за якістю трепели та найбагатші з відомих проявлення опалу слід розглядати як перспективні види сировини, які можуть бути освоєні після до вивчення.

Область займає одне з перших місць в Україні за запасами придатного для розпилювання вапнякового каменю - дешевого, екологічно чистого і ефективного будівельного матеріалу.

Заслуговують уваги окремі родовища облицювального каменю - гранітів і пісковиків, на яких при незначних затратах може бути налагоджене виробництво колотих та тесаних виробів бруківки, бордюрів, східців, плит.

Таблиця 7. Найбільш перспективні детально розвідані родовища, що не експлуатуються.

Район

Родовище

Сировина

Запаси,

тис.м3 (тонн)

ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВА СИРОВИНА

Оратівський

Зеленоярське

титано-цирконієві руди

(nх105)

К А О Л І Н И

Козятинський

Велико-Гадоминецьке

каолін первинний

(210 000)*

Жежелівське

каолін первинний

(24 090)

КАМІНЬ ДЛЯ ПИЛЯНИХ СТІНОВИХ БЛОКІВ

Томашпільський

Стінянське

вапняк-черепашник

42 154

Стіна (Русавське)

вапняк-черепашник

9 883

Могилів-Подільськ.

Немійське

кремниста крейда

903

Шаргородський

Деребчинське (діл.Адамівська)

вапняк-черепашник

6 251

ВАПНЯКИ ДЛЯ ВИПАЛЮВАННЯ ВАПНА

Могилів-Подільськ.

Немійське

вапняк

(6 706)

Томашпільський

Вила

вапняк

(95 450)

Жмеринський

Рівське

вапняк

(10 706)

СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАПНЯКОВОГО БОРОШНА

Ямпільський

Гальжбіївське

крейда

(3 845)

СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЩЕБЕНЮ І БУТОВОГО КАМЕНЮ

Жмеринський

Демидівське

граніт

54 203

Володимирівське

граніт

12 196

Літинський

Малинівське

ендербіт (гранодіорит)

5 785

Гайсинський

Кузьминецьке

граніт

14 915

Калинівський

Павлівське

граніт

6 530

Іллінецький

Дашівське

граніт

5 900

Ямпільський

Цекинівське

галька, гравій

1 020

СИРОВИНА ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ, БЛОКІВ ТА ЧЕРЕПИЦІ

Могилів-Подільськ.

Вендичанське-2

глина

2 026

Жмеринський

Тартацьке

глина

4 849

Жмеринське

глина

766

Піщанський

Дмитрашків-Трудівське

глина

3 358

Козятинський

Козятинське

суглинок

1 129

Калинівський

Іванівське

суглинок

782

ПІСКИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Вінницький

Бохоницьке

пісок

1 706

Липовецький

Приборівське

пісок

1 828

Гайсинський

Гунчанське

пісок

687

ПІЩАНО-ГРАВІЙНІ СУМІШІ

Ямпільський

Цекинівське

пісок, гравій, галька

1 020

ПІСКИ ДЛЯ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ ТА ПІНОБЕТОНІВ

Липовецький

Халявинське

пісок тонкозернистий

1 561

Могилів-Подільськ.

Ізраїлівське

пісок тонкозернистий

657

Т О Р Ф

Літинський

Згарівське (діл.Згар-2)

торф низинний

(2 005)

Хмільницький

Войтівецьке (Центральна част.)

торф низинний

(1 019)

Барський

Рівське (діл."Н-1")

торф низинний

(258)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

План. Географічне положення. Геологічна будова. Тектонічні структури. Клімат. Рослинний і тваринний світ. Заповідні території. Екологічні проблеми. Українські Карпати простягаються підковою на 1500 км від Братіслави до Залізних воріт, в кримські гори простягаються вздовж Північного узбережжя Чорного моря, на 180 км. Наприклад: Передкарпатська підвищена рівнина простягається широкою смугою вздовж гірської дуги. На межиріччях поширені глина і лесові суглинки, а в заплавах – піски, галька. Карпати порівняно молоді, їм близько ...

Грунти рівнин України і їх основні особливості

Грунти рівнин України розміщенні в основному в таких природних зонах, як Степ, Лісостеп і частково Полісся. Тому дослідимо особливості грунтів цих природних зон (за вийнятком грунтів гірських областей – область Криму тощо). Найбільш характерною особливістю кліматичних умов Степу є перевага кількості вологи, яка випаро­вується, над кількістю опадів. Гідротермічний коефіцієнт <1,0, а в південно-східній частині зони може зменшуватися до 0,3-0,4. Кількість опадів становить 350-450 мм. Рельєф території зони майже рівнин­ний, ...

Охорона грунтів

Грунт - основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери. Важливою властивістю грунтів є їх родючість. Завдяки їй грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту ...