Search:

Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

Реферати » Міжнародні відносини » Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

РЕФЕРАТ

бакалаврської роботи

слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Меренкова Тараса Юрійовича

Тема бакалаврської роботи: Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 40 літературних джерел, один додаток.

Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що створення Міжнародного кримінального суду спричинило значні дискусії на міждержавному рівні з приводу компетенції та доцільності існування такого органу.

Робота мала за мету провести комплексний аналіз Статуту МКС 1998 року як основного джерела, що визначає підстави і види міжнародної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, а також стадії і процедуру міжнародного кримінального судочинства.

Робота містить в собі наступні напрямки дослідження: з’ясування історичних передумов створення Міжнародного кримінального суду; розгляд структури Суду та компетенції його органів для того, щоб визначити порядок прийняття та виконання ним рішень; аналіз Римського статуту як основного документу Суду та встановлення напрямків співробітництва МКС з державами світу у сфері міжнародного кримінального судочинства, у тому числі і з Україною.

У першому розділі йдеться про історичні передумови виникнення перманентного органу у сфері міжнародного кримінального судочинства, також висвітлюється діяльність військових трибуналів ad hoc та проводиться порівняльний аналіз діяльності цих трибуналів та Міжнародного кримінального суду.

Другий розділ присвячений визначенню структури МКС, компетенції його органів та порядку прийняття і виконання ним рішень.

У третій розділ увійшли питання, що стосуються співробітництва МКС з державами у сфері міжнародної кримінальної юстиції, а також висвітлені проблеми, які виникли під час ратифікаційної кампанії Римського договору – основоположного документу Суду.

Слухач: Меренков Т. Ю.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ ІНСТИТУЦІЇ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА…………………………………………… 7

1.1. Зародження ідеї та перші спроби створення постійно діючої інституції у сфері міжнародної кримінальної юстиції………………………………………… 7

1.2. Створення військових трибуналів ad hoc як основний етап становлення міжнародної кримінальної юстиції……………………………………………… 13

РОЗДІЛ 2

СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ ЙОГО РІШЕНЬ……… .31

2.1. Структура Міжнародного кримінального суду…………………………… .31

2.2. Компетенція Міжнародного кримінального суду………………………… .39

2.3. Порядок прийняття та виконання рішень Міжнародним кримінальним судом……………………………………………………………………………… .50

РОЗДІЛ 3

СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ……………………………………………………………………………… 63

3.1. Міжнародний кримінальний суд та держави-учасниці Римського статуту.63

3.2. Міжнародний кримінальний суд та США……………………………………73

3.3. Міжнародний кримінальний суд та Україна…………………………………77

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… .84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….87

ДОДАТОК 1

ВСТУП

Актуальність теми. Важливим засобом забезпечення стабільності міжнародно-правових відносин є формування у системі міжнародного права інституту міжнародної кримінальної юстиції. Її поява зумовлена передусім необхідністю утворення дієвого механізму захисту міжнародного правопорядку, що все частіше потерпає в результаті міжнародних конфліктів, які неминуче призводять до порушення основних міжнародно-правових принципів та ведуть до скоєння міжнародних злочинів, загострення проблеми міжнародного тероризму, а також потреби встановити чіткі межі міжнародної кримінальної відповідальності держав та індивідів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 


Подібні реферати:

Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період

Розробка договірно-правової бази міждержавних українсько-польських стосунків у 90-х роках ХХ ст. виявилася процесом, який зазнав впливу демократичних змін у всій Європі. Його тривалість та насиченість, поступова зміна пріоритетних геополітичних орієнтирів обох країн дали вітчизняним історикам і політологам підстави виділити ряд етапів у відносинах між незалежною Україною та Польщею. Працюючи над цим, учені (зокрема І. Мельникова) відзначають, що нові засади зовнішньої політики України було сформульовано у проголошених ...

Схема застосування імпортного мита

Належність до товарних груп 1-24 Належність до товарних груп Належність до будь-якої товарної групи Належність до будь-якої товарної групи 25-97 Будь-яких Наявність країни походження в тарифному пе-реліку країни, що розвивається Наявність країни походження Відсутність країни походження в на-званих переіках Країна похо-дження Росія, Білорусь, Туркменістан, Узбекистан, Естонія, Литва, Молдова В та-риф- ному перелі ку В та-риф- ному перелі ку Виконання уніфікрваних правил визначення країни ...

Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

План Вступ 1. Конференція ООН по торгівлі і розвитку 2. Міжнародні організації по торгівлі окремими видами товарів 3. Загальна характеристика правового забезпечення виконання міжнародних економічних договорів 4. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 5. Виконання міжнародних договорів Україною Використана література Вступ Міжнародно-правове регулювання здійснюється через посередництво різноманітних міжнародних економічних організацій та регулюється розробленими ...