Search:

Законодавство України про військову службу

Встановлено такі строки служби в Збройних Силах України: для солдатів і матросів, сержантів і старшин строкової служби — 24 місяці; для осіб, які мають вищу освіту, — 18 місяців; для сержантів і старшин, солдатів і матросів за контрактом — не менше 3 років. Службу за контрактом можна розпочати після першого року стро­кової військової служби.

Призовники та військовослужбовці несуть відповіда­льність за порушення закону «Про загальний військовий обов"язок і військову службу». Призовникові, який ухи­ляється від призову і не з'являється за повісткою до військкомату для відправки на військову службу, термін його строкової військової служби продовжується на строк ухилення від призову. Військовослужбовцеві стро­кової служби, який самовільно залишив місце служби або своєчасно не з'явився до місця служби в строк, за­значений у приписному свідоцтві, не маючи на те по­важних причин, час його відсутності у військовій части­ні не зараховується до строку служби.

Юнаки, призвані на строкову військову службу, зобо­в'язані прибути у військові частини у власному справно­му одязі та взутті. Після зарахування до списків військо­вих частин їм видається військова форма одягу і взуття. Встановлено такі форми військової служби за кон­трактом: військова служба на посадах солдатів і матро­сів, сержантів і старшин; військова служба жінок за кон­трактом; військова служба прапорщиків і мічманів; вій­ськова служба курсантів військових навчальних закла­дів і студентів військових кафедр вищих цивільних нав­чальних закладів.

Якщо громадяни України мають істинні релігійні переконання і належать до таких діючих згідно із зако­нодавством релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та служби у Збройних Си­лах, то вони мають право на альтернативну службу. Аль­тернативна (невійськова) служба також є державною службою поза Збройними Силами України, триває три роки і проходить в одній з установ системи соціального забезпечення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

План Боротьба з танками та іншими броньованими машинами противника. Організаційно-штатна структура мотострілецького відділення. Похідний і бойовий порядок мотострілецького відділення. Дії солдата у складі відділення під час наступу 1. Боротьба з танками та іншими броньованими машинами противника. У бою солдатові доводиться боротися не лише з живою силою противника, а й з його технікою, особливо танками і броньованими машинами, які є небезпечними цілями і повинні знищуватися в першу чергу. Танк не страшний солдатові, якщо ...

Законодавство України про військову службу

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової ...

Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах

Зміст: 1. Введення 2. Основна частина Питання 1: Арабо-ізраїльські війни Питання 2: Ірано-іракська війна Питання 3: Дії в зоні Перської затоки 3. Висновок 4. Список літератури 1. Введення Останнім часом в засобах масової інформації нерідко зустрічаються твердження, що танки як система озброєння вижили собі. Як правило, автори подібних тез не забруднюють собі доказами, у кращому випадку дається загальне посилання на конфлікт у Перській затоці. Тривожить, що іноді необґрунтовані висловлення про місце і роль танків допускають ...