Search:

Інформація та інформатика

Збереження файлів організовується в ієрархічній структурі, яка називається файловою системою. Для зручності роботи файли групуються в каталоги, які , в свою чергу, можуть містити інші каталоги. Вони являють собою іменовані сукупності файлів. На найвищому рівні ієрархії розташований кореневий каталог. Унікальність імені файлу полягає у тому, що повне ім’я файлу містить як власне його ім’я разом з маршрутом доступу до файлу. Маршрут завжди починається з логічного імені носія. Більш детально цей матеріал буде розглянутий пізніше.

3. Предмет і задачі інформатики.

Інформатика – це технічна наука, що систематизує прийоми створення збереження, накопичення, опрацювання та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи управління ними.

Інформатика досить близька до технології, тому її предмет часто називають інформаційними технологіями.

Предмет інформатики складають такі поняття:

· апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

· програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

· засоби забезпечення апаратної та програмної складових;

· засоби взаємодії людини з апаратними та програмними складовими.

Як видно, в інформатиці велика увага надається взаємодії. Для цього використовується спеціальне поняття – інтерфейс. Відповідно до наведених завдань розрізняють апаратний, програмний, програмно-апаратний інтерфейси та інтерфейс користувача.

Основним завданням інформатики є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у виділенні, впровадженні і розвиткові передових, найбільш ефективних технологій, в автоматизації опрацювання даних, а також методичному забезпеченні нових досліджень.

Інформатика – практична наука. Її досягнення повинні підтверджуватись практикою і прийматись в тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності. Основними завданнями для практичних застосувань є:

· архітектура обчислювальних систем;

· інтерфейси обчислювальних систем;

· програмування;

· перетворення даних;

· захист інформації від несанкціонованого доступу;

· автоматизація опрацювання даних.

При цьому головним є не як виконати ту чи іншу операцію, а я виконати її ефективно.

Узагальнення по темі.

Всі процеси в природі супроводжуються сигналами. Зареєстровані сигнали утворюють дані. Дані перетворюються, транспортуються та споживаються за допомогою методів. При взаємодії даних та методів утворюється інформація.

Інформаційний обмін відбувається у вигляді інформаційного процесу. Інформація – це динамічний об’єкт, що утворюється в ході інформаційного процесу. Він відображає діалектичний зв’язок між об’єктивними даними та суб’єктивними методами. Властивості інформації залежать як від властивостей методів, так і властивостей даних.

Дані розрізняються за типами. Це пов’язано відмінностями у фізичній природі сигналів, при реєстрації яких вони утворились. Для збереження та транспортування даних використовуються носії даних.

Інформатика займається питаннями систематизації методів створення, збереження, накопичення, опрацювання та передачі інформації. Для уніфікації прийомів та методів опрацювання даних в обчислювальній техніці застосовується двійкова система кодування. Елементарною одиницею подання даних є один двійковий розряд – біт. Групи по 8 біт називаються байтами.

Основною одиницею збереження даних є файл. Він являє собою сукупність байт, що мають ім’я . Файли об’єднуються в каталоги. Сукупність всіх каталогів утворює файлову структуру носія.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

IPSecurity

Зміст Вступ...2 Що таке безпека IPSecurity?...3 Історична довідка появи протоколу...4 Універсальний підхід...5 Небезпека на кожнім кроці...7 Діючі особи та елементи архітектури...9 Архітектура IPSecurity...10 Заголовок АН...14 Заголовок ESP...14 Транспортний режим...17 Тунельний режим...18 Шифрування...18 Тунелювання...20 Аутентифікація...20 Security Association...21 Політика безпеки...21 Узгодження протоколів і керування ключами...21 Генерація ключів...24 Алгоритм ...

Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………… .………3 1. Аналіз предметної області та постановка задачі . ……………4 2. Розробка універсального відношення…………………………………… 6 3. Розробка концептуальної схеми предметної області «Онлайн-магазин» за ER-принципом…… .11 4. Проектування нормалізованих відношень……………………………… .… 14 5. Оцінка спроектованих відношень . ……………………………………………16 6. Розробка вихідних форм подання інформації ……………………………….19 7. Розробка програмного забезпечення ………………………………………23 7.1. Розробка схеми алгоритму реалізації ...

Переміщення папок і файлів

1. Переміщення папок і файлів Уся інформація (програми, документи, таблиці, малюнки та ін.) зберігається в файлах. Файл – найменоване місце на диску для зберігання інформації. Кожний файл має ім'я і розширення. Розширення указує на тип файлу. Ім'я файлу може мати до 255 символів. Розширення відокремлюється від імені крапкою. Наприклад: Статут малого підприємства.doc В імені файлу не можна використовувати такі символи: * ? \ / | : < > " Перед ім’ям файлу стоїть його значок, що указує на розширення (тип) ...