Search:

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Щодо змісту освіти, то в результаті реформи 1988 р. його розділили на 10 рівнів для учнів у віці від 7 до 16 років.

Тестування проводиться в 7, 11, 14 і 16 років. Просування на один рівень відбувається через кожні два роки. До 7 років тестування і формальна оцінка успішності не проводиться. Більшість 7-річних дітей повинна перебувати на 2-му рівні, частина з них — на 1-му чи 3-му рівнях. В 11-річному віці в середньому повинен бути досягнутий 4-й рівень, але можливі і 5-й чи 3-й. Для 14 років пропонується 5-6-й, але допускається 4-й чи 7-й рівні. Якщо учень в цьому віці досяг 6-го рівня, то він може готуватися до складання випускних іспитів в 16 років. 16-річний вік охоплює шість рівнів (від 4 до 9-го). Рівні з 7-го по 10-й відповідають вищим оцінкам на випускних екзаменах, 10-го рівня можуть досягти лише найздібніші. Зміст освіти за десятьма рівнями розробляється для кожного предмету.

Системашкільноїосвіти.

Початковаосвіта. З1973 р. в Англії запроваджене одинадцятирічне обов'язкове навчання дітей з 5 до 16 років. П'ятирічні діти вступають вшколидлямалюків(Infant schools). В школу для малюків приймають протягом всього навчального року, коли дитині виповниться 5 років. Після того, як діти пробудуть у школі декілька місяців, їх поділяють на групи: більш розвинутих дітей поміщають в одну групу, менш розвинутих —в іншу. Тут їх протягом двох років вчать читанню, усному рахунку і елементам письма, а також прищеплюють гігієнічні звички і навички самообслуговування. Стабільного учбового плану в школах для малюків не існує, а в навчальні заняття широко включаються елементи гри. Значне місце займають фізичні вправи, конструювання, ритміка, співи; організація діяльності дітей в школі наближена до тих умов, до яких вони звикли вдома. Таке неформалізоване навчання приносить в цілому непогані результати. Число учнів в класах в середньому становить 40 чол., а то й більше. Учбовий тиждень має 35 годин (по 7 уроків на день).

Всі заняття ведуться одним вчителем, Навчання читанню і письму учителі починають лише тоді, коли у дітей з'являється до цього інтерес (як правило, до 6 років). Навчання проходить у формі гри. Наприклад, слова, надруковані на карточках, вчитель показує дітям. Гра полягає у тому, щоб діти їх впізнавали якомога швидше. Потім діти переписують ці слова у свої картонні словнички. Заняття з арифметики теж проходять у формі гри. За допомогою гри в кубики діти отримують уявлення про довжину і ширину. Для ознайомлення з мірами ваги і часу використовується гра в «магазин». Учні роблять іграшкові гроші, підписують цінники на товари.

При навчанні дітей читанню, письму і рахунку вчитель поділяє клас на три групи: на групу здібних учнів, менш здібних і тих, хто не вміє читати, писати і рахувати. З кожною групою учитель займається окремо.

У віці 7 років діти переходять у чотирирічну власне початковушколу(Iunior Schools). Тут учні розбиваються на три потоки: встигаючі йдуть в потік „А", середні за успішністю - в потік „В", а слабше підготовлені — в потік „С". Навчання в школі буває як спільне, так і роздільне, але в більшості випадків — спільне. В кожному з трьох потоків (А-В-С) учні займаються за окремими програмами, що відповідають даному рівню розвитку дітей. Неминучим результатом 4-річного навчання за такою системою є значна розбіжність в рівні знань учнів з основних предметів шкільного курсу.

Як і в інших типах шкіл, в англійських початкових школах немає єдиних учбових планів і програм. Але на їх складання значний вплив чинить Міністерство освіти за допомогою всіляких «рекомендацій» та інструкцій, в яких міститься орієнтовний перелік предметів учбового плану, рекомендований обсяг змісту предметів тощо.

В учбовий план початкової школи входять такі предмети: релігія, читання, письмо, арифметика, історія, географія, природознавство, мистецтво і ручна праця, фізкультура і музика. За кількістю годин перше місце в типовому учбовому плані початкової школи займає англійська мова (37% учбового плану), арифметика займає від 14,3% і більше, фізичне виховання — 14,3%, мистецтво і ручна праця — 11,4%. Порівняно велике місце відводиться релігійному вихованню (5,7%) і музиці (5,7%). На історію, географію і природознавство відводиться 11,4% всього учбового часу.

Закінчуючи початкову школу, учні повинні вміти правильно висловлювати свої думки як усно, такі письмово, у визначених межах практично володіти граматикою, переказувати прочитане, давати відповіді на поставлені питання і самі ставити їх, уміти Інсценувати і драматизувати уривки з творів, писати перекази і невеликі твори, складати плани.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

План 1. Система освіти у США. 2. Характеристика змісту освіти у Німеччині. 3. Особливості змісту освіти у Франції. 4. Система освіти у Англії. 5. Особливості змісту освіти в Японії. 6. Поняття «методи» та «форми» навчання. Ознаки, які є спільними та відмінними для цих категорій. Особливості змісту освіти в сучасній школі за кордоном Проблема змісту навчання — одне з головних питань теорії та практики навчання в зарубіжній педагогіці. Уяв­лення про зміст освіти в зарубіжних школах дає середньостатистичне ...

Педагогіка як наука

Зміст Вступ Предмет і об'єкт дослідження педагогічної науки Структура педагогічних наук Основні напрямки педагогіки Література Вступ Педагогіка як система знань про навчання, виховання і систему освіти, може вважатися найдавнішою. Адже людство з самого початку свого існування, завдяки саме цій системі передавало досвід від одного покоління до іншого. Але як наука, педагогіка оформилася саме завдяки Яну Амосу Коменському. Пізніше, на межі 19-20 століть, вже з системи педагогічних наук ...

Наукове значення періодичного закону

Тема. Наукове значення періодичного закону Мета. Розкрити узагальнююче і прогностичне значення періодичного закону та періодичної системи елементів, його значення для розуміння взаємозв’язку хімічних елементів у Всесвіті, гармонії життя на Землі та розвитку наук. Обладнання: періодична система хімічних елементів, газети, присвячені періодичному закону. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Форма уроку: урок – змагання. ХІД УРОКУ І. Організаційний момент. Шановні учні! Ми завершуємо вивчення періодичного ...