Search:

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Англійська школа спокійна. Чого-чого, а перевантаження тут не знають. Англійські діти отримують на уроці разів у п'ять менше матеріалу, ніж діти в українських школах. Дітки в молодших класах не сидять за партами, вишикованими в ряди, їм не пояснюють новий матеріал, їм майже не задають домашніх завдань, їх не опитують, їх не викликають до дошки, не питають з місця, а замість оцінок вчителька пише різні веселі чи іронічні слова. Якщо вчителька хоче щось запитати, вона підходить до учня й тихо запитує, учень відповідає так само тихо, залишаючись на своєму місці. В англійськійшколі невважають, щовсідітиповиннінавчитисьоднаково. Всі повинні однаково працювати на уроці, у всіх повинен бути однаковий інтерес до навчання, всі повинні ознайомитись з темою — і цього достатньо. Відповідальністьзазнання конкретногоучня, зарезультатинавчаннялежитьнена вчителеві, анадитинітаїїбатьках. Цедокоріннозмінює характернавчання.

Середняосвіта. Після закінчення початкової школи діти у віці 11 років продовжують навчання в системі середньої осві­ти, яка представлена трьома типами загальноосвітніх шкіл:

середняграматичнашкола(з 11 до 16 чи 18 років);

середнясучаснашкола(з 11 до 16 років);

- середня технічна школа (з 11 до 16 чи 18 років).

Граматичнашкола (GrammarSchools). Назва цього типу школи збереглась ще з часів середньовіччя, коли одним з основних предметів навчання була граматика латинської мови. Мета граматичної школи — зібрати «інтелектуальні вершки» нації і дати їм першокласну освіту. Головне її завдання — підготовка в університет.

Як і в початковій, в англійській середній школі немає єдиних учбових планів і програм. В граматичних школах значна єдність програм досягається тим, що існують єдині програмні вимоги, що ставляться на екзаменах на атестат зрілості. Розробляються вони спеціальними екзаменаційними комітетами, що функціонують при університетах.

Учбова робота в граматичних школах ведеться на основі диференційованого учбового плану. Це, на думку англійських педагогів, робиться для того, щоб учні були краще підготовленими до вступу на певний факультет чи легше могли вибрати для себе вид занять після закінчення основних класів. Диференціація навчання в даному випадку відіграє роль профорієнтації. Курс навчання будується на принципі поступового скорочення числа учбових предметів, що вивчаються окремими учнями. В перших трьох класах курс майже однаковий для всіх і включає: релігію, англійську» французьку, латинську мови, математику, історію, географію, природознавство, музику, образотворче мистецтво, фізкультуру, домоводство (дівчата) і роботи по дереву і металу (хлопчики). В кінці 3-го року у відповідності з результатами успішності учнів, а частково і побажаннями батьків, проходить перерозподіл учнів по класах: найсильніші учні і ті, хто проявив інтерес і схильність до гуманітарних наук, потрапляють в паралель з гуманітарним ухилом (як правило, клас „А"), а учні з нижчими показниками і ті, хто побажав і виявився здібним до природничо-математичних наук, — в паралель „В". Інші, хто встигає слабше, потрапляють в паралелі „С" і „Д". В паралелі „А" з гуманітарним ухилом учні менше займаються природничими науками, а замінюють ці години другою іноземною мовою (німецькою, італійською, іспанською, російською). В класі „В" кількість годин на природничі науки (в т.ч. хімію, фізику) збільшується, але друга іноземна мова не запроваджується.

В паралелях „С" і „Д" ряд предметів вивчається за скороченою і спрощеною програмою; збільшується число годин на практичні предмети. Як правило, саме з цих паралелей після закінчення 5-ти основних класів більшість учнів йдуть із школи, причому далеко не всі з них складають екзамени.

Середнясучаснашкола (ModernSchools). Це найбільш масовий тип школи в системі середньої освіти. Термін навчання — 5 років. До учбових предметів початкової школи тут додаються: елементи геометрії і тригонометрії, загальне природознавство з елементами фізики і хімії, домоводство (в жіночих школах). В половині шкіл зараз вивчається іноземна мова. Велике місце займає ручна праця та інші «практичні» предмети.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Наукове значення періодичного закону

Тема. Наукове значення періодичного закону Мета. Розкрити узагальнююче і прогностичне значення періодичного закону та періодичної системи елементів, його значення для розуміння взаємозв’язку хімічних елементів у Всесвіті, гармонії життя на Землі та розвитку наук. Обладнання: періодична система хімічних елементів, газети, присвячені періодичному закону. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Форма уроку: урок – змагання. ХІД УРОКУ І. Організаційний момент. Шановні учні! Ми завершуємо вивчення періодичного ...

Розвиток екологічного змісту природничих предметів

Філософські погляди, суспільні потреби та ціннісні орієнтири, відкриття у фізіології, психології та інших науках щодо можливос­тей та специфіки розумового розвитку людини, технічні досягнення людства та впровадження но­вих інформаційних технологій насамперед впли­вають на реформування освітньої системи держа­ви. У цих умовах однією з найгостріших проблем дидактики є розробка теорії змісту освіти (ЗО). Структура та функції ЗО зумовлені суспіль­но-культурним рівнем розвитку країни та дидак­тичними закономірностями його ...

Педагогіка як наука

Зміст Вступ Предмет і об'єкт дослідження педагогічної науки Структура педагогічних наук Основні напрямки педагогіки Література Вступ Педагогіка як система знань про навчання, виховання і систему освіти, може вважатися найдавнішою. Адже людство з самого початку свого існування, завдяки саме цій системі передавало досвід від одного покоління до іншого. Але як наука, педагогіка оформилася саме завдяки Яну Амосу Коменському. Пізніше, на межі 19-20 століть, вже з системи педагогічних наук ...