Search:

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Сьогодні в більшості елементарних шкіл можна зустріти три основних типи програм.

1. Предметна програма. Ця програма складається з предметів, кожний з яких охоплює певний обсяг змісту і навичок, що дають учневі можливість набути знання про оточуючий світ (письмо, читання, арифметика тощо), Основною її метою є навчання грамоті. Сильною стороною цієї програми є чітко визначена мета навчання. До недоліків слід віднести те, що кожний окремий предмет мало пов'язаний з іншими предметами і життям. Предметна програма має глибокі корені (вона є частиною європейської спадщини) і чинить великий вплив на інші програми.

2. Педоцентрична програма. Ця програма виникла під впливом Джона Дьюї і його послідовників. Шкіл, що використо­вують цю програму, не так багато. В основу навчання в школі беруться безпосередні, «спонтанні» інтереси дітей. Систематичне навчання тут підміняється іграми, бесідами та іншими заняттями за інтересами дітей.

З, Проблемна програма. Вважається, що протягом життя дитина стикається з різними проблемами. Автори програми вважають, що в процесі розв'язання проблем діти розвиваються більш активно. В цій програмі позитивне те, що акцент робиться на розвитку самостійного мислення дітей. Недоліком є те, що часто беруться надумані проблеми, відірвані від життя. Надмірна увага до розв'язання проблем не залишає часу для систематичного навчання.

В молодшій середній школі поглиблюється диференціація навчання. Викладання на різних рівнях (для «здібних» і «нездібних») доповнюється системою елективних предметів (до 35% учбового часу). До них належать алгебра, біологія, іноземні мови, образотворче мистецтво, музика. Учні цієї школи піддаються посиленому тестуванню. На основі результатів тестів психологи-консультанти, що входять в штат школи, ведуть профорієнтаційну роботу. Вона має на увазі як вибір подальшого шляху навчання, так і галузь професійної діяльності, Навчальна і професійна орієнтація готує підлітків до навчання в старшій середній школі, що має яскраво виражену диференціацію навчання.

Внутрішня структура американських шкілвідрізняється багатьма специфічними особливостями. Крім поділу на потоки за тестовим відбором, учні класу часто розбиваються на різні групи в залежності від рівня знань з того чи іншого предмету. Справа в тому, що в американських школах не існує перевідних іспитів і всі учні переходять з класу в клас незалежно від своїх успіхів. Коли виясняється, що деякі учні класуне можуть засвоювати новий учбовий матеріал, їх об'єднують в окремі групи. При організації учбової роботи віддається перевага індивідуальним формам над колективними. Все менше значення в школах США надається класно-урочній системі, що замінюється індивідуальною роботою і навчанням в малих групах, з тим, щоб кожний учень просувався своїм темпом. «Учіння, — говориться в одному офіційному документі, — це індивідуальний процес, і кожна дитина повинна робити своє власне учіння».

Старша середня школа розділяється на два учбові профілі: академічні і практичні, що мають якісно різні цільові установки і програми навчання. Практичний профіль має ряд напрямків: загальний, комерційний, індустріальний, сільськогосподарський. Диференціація навчання відбувається за допомогою зовнішньо демократичного способу вибору предметів. Для всіх учнів обов'язковими є невелика кількість предметів: рідна мова, суспільні дисципліни, фізкультура, природознавство і математика. Програма необов'язкових (елективних) предметів включає до сотні різноманітних курсів. Учні академічних профілів вивчають набір предметів, типових для академічних середніх шкіл: алгебру, геометрію, фізику, хімію, біологію, іноземні мови. А ось географія, як правило, відсутня в програмах багатьох шкіл. На практичних профілях обов'язкові предмети доповнюються практичними курсами типу домоводства, столярної і слюсарної справи, прикладної хімії, математики споживача, косметики, ремонту автомашин, машинопису, стенографії тощо. Основне, що потрібно для отримання сертифікату про закінчення середньої школи, набрати 16 залікових одиниць («кредитів»). За одиницю приймається предмет, що вивчався протягом року по п'ять годин на тиждень. Таких залікових одиниць необхідно набрати: з рідної мови і літератури — 4, з історії - 2, соціальних наук — 1, природничих наук — 2, математики - 2. Крім цього, кожний учень зобов'язаний пройти якийсь 2-3—річний цілеспрямований курс, наприклад іноземної мови, психології, стенографії. 3-4 залікові одиниці можна також отримати, вивчаючи якісь додаткові предмети на вибір.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

Зміст уроку І. Організаційна частина. ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Діти, уже кілька уроків підряд ми присвячуємо дієслову.  А сьогодні на уроці ми пригадаємо все те, що ми про нього вивчили. Але для цього треба активно працювати на уроці, допомагати мені. ІІІ. Хвилинка каліграфії. Спочатку почнемо з того, що попрацюємо над каліграфією. Послухайте загадку (1 учень читає з переносної дошки) Бачить – не бачить, Чути – не чує, Мовчки говорить, Добре мудрує. Кривду соромить, Правди навчає, Часом жартує. Смішки ...

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

Сучасна психологія і педагогіка доводять, що в процесі навчання учень не просто сприймає, усвідомлює, запам’ятовує, а й виконує складну систему розумових дій, спрямованих на засвоєння знань. Завдяки цій розумовій діяльності знання стають його надбанням. Початковим етапом засвоєння знань є сприйняття. На перший погляд здається, що на уроці активним є лише вчитель, а учні повинні його слухати, спостерігати. Насправді це не так. Уже на цьому етапі оволодіння знаннями важлива активна діяльність школярів. Проте вона не ...

Наукове значення періодичного закону

Тема. Наукове значення періодичного закону Мета. Розкрити узагальнююче і прогностичне значення періодичного закону та періодичної системи елементів, його значення для розуміння взаємозв’язку хімічних елементів у Всесвіті, гармонії життя на Землі та розвитку наук. Обладнання: періодична система хімічних елементів, газети, присвячені періодичному закону. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Форма уроку: урок – змагання. ХІД УРОКУ І. Організаційний момент. Шановні учні! Ми завершуємо вивчення періодичного ...