Search:

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Основна школа передбачає в більшості федеральних земель п'ять років навчання (з 5 по 9 клас); в Північному Рейні-Вестфалії з 1979 р. всі основні школи перейшли на шестирічне навчання (з 5 по 10 клас); в землях Бремен, Гессен і Нижня Саксонія, де 5 і 6 класи виділені в самостійну орієнтаційну школу, навчання в основній школі триває три роки (з 7 по 9 клас). В Заарланді, Бремені, Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні і Гессені основні школи об'єднані з реальними.

У ФРН немає одноманітності в тривалості навчання в основній школі. Запровадження 10 класу в окремих землях (Північний Рейн-Вестфалія, Гессен) відкриває можливість учням, що його закінчили, перейти на старший ступінь навчання в гімназії.

Після закінчення основної школи випускні іспити не складаються, вони запроваджені тільки в землі Баден-Вюртемберг. У всіх інших землях передбачені звичайні письмові й усні екзамени, а також практичні завдання з математики, німецької і англійської мов. Можна скласти екзамен (за вибором) з трудового і музичного виховання (столярна справа, креслення, шиття, домоводство, машинопис, стенографія, музика, естетичне виховання і спорт) або ж з одного з таких предметів, як фізика, хімія, біологія, історія, географія, соціологія. Якщо середній бал складе 3,0, то учневі видається кваліфікаційний атестат зрілості, який дає право вступу в об'єднане професійне училище, в спеціальне професійне училище, в спеціальний 9 клас промислової школи. Як і раніше, більшість підмайстрів виходять з основної школи, більше половини її випускників йдуть на виробництво. У зв'язку з цим очевидна необхідність зміцнити контакти основної школи з виробництвом, розширити практичні заняття в ній і створювати багатопрофільні школи.

Реальна школа. Курс навчання в реальних школах розрахований на шість років (з V по X клас) чи чотири роки (з VII по X клас). Реальна школа — самостійний тип учбового закладу. Однак в Гессені, Нижній Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії, Шлезвіг-Голштейні і Заарланді часто зустрічається об'єднана форма реальної і основної шкіл чи інтегрована школа, а також, в обмеженій кількості, трирічна об'єднана школа (реальна школа і гімназія) для учнів основні школи, які можуть перейти в неї після VII класу.

Від основної школи реальна відрізняється розширеним змістом, наприклад, в галузі вивчення іноземних мов (англійська як основна і французька як додаткова), і більш тривалим терміном навчання. З сьомого року навчання, а в Баварії з восьмого, починається процес диференціації. Це стосується, перш за все, вибору предметів. Перша група предметів (за вибором) математично-технічного і природничонаукового циклу забезпечує підготовку до технічних спеціальностей, чому служать посилені заняття математикою, фізикою, кресленням. Друга включає в себе економіку, право, бухгалтерію, стенографію і машинопис. Вивчення цих дисциплін готує школярів до роботи в сфері економіки і управління. Третій напрям неоднозначний: це може бути музично-естетична, соціальна підготовка чи домоводство, однак не кожна реальна школа може надати учням всі три можливості. Починаючи з 7 класу, за бажанням самих учнів, вони можуть займатись вивченням французької мови чи інформатики. Французьку обирають, як правило, ті, хто збирається після реальної школи перейти на старший ступінь гімназії чи в спеціальні школи з поглибленим викладанням іноземних мов.

Реальні школи користуються популярністю; число учнів в них з роками збільшується, так як вони надають певний шанс отримати вищу освіту тим, чиї батьки не змогли забезпечити своїм дітям достатньої підготовки для вступу в гімназії після початкової школи. Таким чином, реальна школа найбільшою мірою виконує завдання соціального вирівнювання в суспільстві,

Гімназія. Як правило, гімназія включає в себе молодший (5-7 класи), середній (8-10 класи) і старший (11-13 класи) ступені навчання. Гімназія дає основи знань для продовження навчання у вищих школах і університетах, для наукових досліджень, а також для оволодіння професіями, які хоч і не пов'язані з наукою, але вимагають високого рівня освіти Офіційно основну мету німецької гімназії можна сформулювати так: «Гімназія дає загальну фундаментальну освіту для наукових занять. Тим самим створюються необхідні передумови для підготовки з інших професій з підвищеними інтелектуальними вимогами. Викладання визначається цим завданням на всіх ступенях, але особливо на старшому ступені гімназії».

У всіх гімназіях на молодшому і середньому ступені викладання ведеться за єдиними узгодженими навчальними планами. Відмінності в різних землях несуттєві і торкаються, як правило, кількості годин, що відводяться на ті чи інші предмети. В незначній кількості існують гімназії з ухилом тільки в галузь іноземних мов, економічних наук чи музики на рівні молодшого і середнього ступенів навчання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

План 1. Система освіти у США. 2. Характеристика змісту освіти у Німеччині. 3. Особливості змісту освіти у Франції. 4. Система освіти у Англії. 5. Особливості змісту освіти в Японії. 6. Поняття «методи» та «форми» навчання. Ознаки, які є спільними та відмінними для цих категорій. Особливості змісту освіти в сучасній школі за кордоном Проблема змісту навчання — одне з головних питань теорії та практики навчання в зарубіжній педагогіці. Уяв­лення про зміст освіти в зарубіжних школах дає середньостатистичне ...

Наукове значення періодичного закону

Тема. Наукове значення періодичного закону Мета. Розкрити узагальнююче і прогностичне значення періодичного закону та періодичної системи елементів, його значення для розуміння взаємозв’язку хімічних елементів у Всесвіті, гармонії життя на Землі та розвитку наук. Обладнання: періодична система хімічних елементів, газети, присвячені періодичному закону. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Форма уроку: урок – змагання. ХІД УРОКУ І. Організаційний момент. Шановні учні! Ми завершуємо вивчення періодичного ...

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

Сучасна психологія і педагогіка доводять, що в процесі навчання учень не просто сприймає, усвідомлює, запам’ятовує, а й виконує складну систему розумових дій, спрямованих на засвоєння знань. Завдяки цій розумовій діяльності знання стають його надбанням. Початковим етапом засвоєння знань є сприйняття. На перший погляд здається, що на уроці активним є лише вчитель, а учні повинні його слухати, спостерігати. Насправді це не так. Уже на цьому етапі оволодіння знаннями важлива активна діяльність школярів. Проте вона не ...