Search:

Культура Камбоджі

Реферати » Географія » Культура Камбоджі


План

Історичний нарис

Освіта

Преса, радіомовлення, телебачення

Література і мистецтво

І. Історичний нарис

Перші дані про населення Камбоджі відносяться до раннього неоліту (5-е тисячоліття до н.е.), коли вже сформувалася родоплемінна організація, а населення займалося землеробством, рибальством, полюванням. До середини 1-го тис. до н.е. у предків кхмерів розвивалася самобутня культура епохи бронзи. Наприкінці 1-го тис. до н.е. починається обробка заліза. У цей же час у населення родючих долин КАМБОДЖА і дельти р. Меконг відбувся розпад родо-племінної організації, почалося формуватися класове суспільство.

Державний прапор Камбоджі

Державний герб

Перша відома держава на території Камбоджі — Фунань (1—6 ст. н. е.; у дельті р. Меконг). Економічною основою древнього суспільства була громада, основне заняття — поливне рисівництво. Міста були великими ремісно-торговими центрами. Фунань підтримувала торгові і культурні зв'язки з Південною Індією і Китаєм. Державний устрій Фунани — монархія. Для древньої Камбоджі характерний індійський культурний вплив (у т.ч. індуїзм 1 по 5 ст.), класове суспільство формувалося в центральному і північному районах сучасної Камбоджі. Виниклі тут держави до середини 6 ст. підкорялися Фунани, потім стали самостійними.

У 7—8 ст. на території КАМБОДЖА склалися держави Ченла Землі і Ченла Води. У цей період ослабнули економічні позиції великої земельної аристократії, з'явилися нові форми експлуатації (панщина, іпотека), став продаж землі, виникло численне селянство (анак сре). Підвищилося значення середніх землевласників. Державний апарат придбав струнку ієрархічну структуру, усе більш зливаючись з жрецькою індуїстською верхівкою. У культурі почали переважати місцеві елементи, виникла кхмерска писемність.

У 9 ст. у дельті Меконгу і прилягаючих районах почалося формування імперії Камбуджадеша, що до 11 в. перетворилася в найбільшу державу Індокитайського півострова. У 11—13 ст. кхмерскі феодали не раз скоряли Тьямпу, вели війни з Дайвьетом (В'єтнамом), доходили до границь Пагана. Територія КАМБОДЖА досягла великих розмірів (див. ст. Камбуджадеша і карту до неї). Тривалі війни й інтенсивне храмове будівництво (храми Ангкор-Ват, Ангкор-Тхом, Байон і ін.) супроводжувалися подальшим поневолюванням общинників; загострилася класова боротьба, що прийняла форму селянських повстань. Наприкінці 13 в. імперія Камбуджадеша розпалася. Наприкінці 14 ст. зникла теократична влада монарха. Основу пануючого класу складали феодали, що не мали маєтків і, що одержували за службу відрахування від податків, що збираються з общинників. У зв'язку з ліквідацією наприкінці 14 ст. храмового землеволодіння (виникло в 9 ст.) збільшилося число селян, що залежали безпосередньо від держави. Тимчасова економічна стабілізація феодалізму привела до росту (особливо в 1-й половині 16 в.) продуктивних сил суспільства (удосконалювання іригаційні мережі, розширення рисових полів і ін.). З 16 в. розвивалися і зміцнювалися міста КАМБОДЖА — Пномпень (столиця з 1443), Ловек, Пурсат, Удонг і ін. Королівська влада сприяла поширенню буддизму; зводилися величезні статуї Будди. Наприкінці 16 ст. тайські війська розорили західну частину країни.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Індія

Площа – 3,2 млн. км². Населення – 1,02 млрд. чоловік. Столиця – Делі. В Індійському океані Індії належать Лаккадівські, Андаманські, та Нікобарські острови. Державний устрій – федеративна республіка. В адміністративному відношенні поділяється на 25 штатів і 7 союзних територій. Місце у світі Індія - одна з найбільших за площею і друга після Китаю за населенням країна світу. Кожен шостий житель світу мешкає в Індії. Країна має багатовікову історію. Упродовж багатьох століть у Європі Індію уявляли як ...

Господарство США

США - високорозвинута індустріальна країна. Для її господарства характер­ний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, їх величезні розміри, новітні техніка, технологія і організація праці, високий освітній рівень населен­ня. Майже 2/3 зайнятих працюють у нематеріальній сфері (послуги, торгівля і хар­чування, фінанси, управління), 0,6 % - у добувній, 19 % - в обробній промисло­вості, 6 % - у будівництві, б % - на транспорті, у зв'язку і в комунальному госпо­дарстві, 2,7 % - у сільському господарстві, лісорозробках ...

Російська Федерація

Офіційна назва - Російська Федерація. Росія - країна у східній Європі і північній Азії. Її сусідами є КНДР, КНР, Монголія, Казахстан, Азербайджан, Грузія, Україна, Білорусь, Литва, Польща, Латвія, Естонія, Фінляндія та Норвегія. РФ має найдовший кордон у світі. Площа - 17,075 млн. кв. км. Населення - 150,5 млн. осіб (1998р.). Росія - багатонаціональна держава. У 1989 році найбільшими за чисельністю етнічними групами були: росіяни - 119,9 млн. осіб; татари - 5,5 млн.; українці - 4,4 млн.; чуваші - 1,8 млн.; башкири - 1,4 ...