Search:

Грунтознaвство

Не менш важливою справою є організація і дотримання польових, кормових та інших сівозмін.

Зберегти грунт допоможуть і перехід на прогресивні форми обро­бітку землі, ефективні та легкі машини й механізми, скорочення повторного обробітку грунту, перехід на безплужний обробіток.

Впровадження поряд з ультрахімізованим методом господарюван­ня органічного (біологічного) землеробства без застосування отруто­хімікатів і неякісних мінеральних добрив.

Список використаної літератури:

Екологічна енциклопедія. – Кишинів, 1996.

Екологічний енциклопедичний словник / Під заг. ред. І.І.Дедю. – Кишинів, 1990.

Мякишев І. Проблеми українського ґрунтознавства. – Чернівці, 2001.

Энциклопедический словарь юного земледельца. – М., 1988.

Основи ґрунтознавства. – К., 1991.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Грунтознaвство

Предмет і зміст ґрунтознавства. Зв’язок його з іншими науками. Роль окисно-відновних процесів у ґрунтоутворенні та родючості ґрунту. Водний режим ґрунту, його види і значення. Генетико-морфологічна будова і властивості бурих лісових ґрунтів Українських Карпат. Радіоактивне забруднення ґрунтів і заходи боротьби з ним. 1. Предмет і зміст ґрунтознавства. Зв’язок його з іншими науками Ґрунт - це поверхневий пухкий шар суходолу Земної кулі, якому властива родючість. Наука про появу, будову, властивості, розвиток, поширення ...

Теорії кредиту

Кредит, як і гроші, ¾ одна з найдавніших економічних категорій. Кредит виник у ті далекі часи, коли почали розвиватися виробництво і обмін товарів. Кредитні відносини охоплювали широкі верстви населення, всі соціальні групи, зумовлюючи між ними гострі суперечності і тим самим прискорювали розвиток суспільного виробництва. Тому явище кредиту завжди привертало до себе увагу мислителів різних народів. Проте справді наукове дослідження кредиту розпочалося в кінці XVIII ¾ протягом XIX ст. На перших порах розвитку ...

Різноманітність природи України

Різноманітність природи України 1. Найбільша річка України: Дунай; Дністер; Дніпро. 2. Яке населення переважає в нашій країні: міське; сільське. Найчисельніший вид тваринного світу України: звірі; комахи; птахи. Прочитати назви тварин. Птахів підкреслити однією рискою, звірів – двома. Кіт лісовий, дрохва, рись, кабан, вовк, сова, лелека, пелікан, муфлон, олень, чапля. 5. Більше половини запасів деревини в Україні становлять: листяні дерева; хвойні дерева. 6. Підкреслити назви тих дерев, які ростуть тільки в Криму: ...