Search:

Чорнобиль не має минулого часу

І на сьогоднішній день в нас немає жодної гарантії, що така трагедія не повториться. Але в першу чергу, люди повинні спочатку стежити за собою і за своїми вчинками. Нам, всім людям, потрібно охороняти нашу природу. Адже, вона така прекрасна, така мальовнича і така ніжна.. Невже ми будемо самі її засмічувати і вбивати?

Яна Холявко, Оля Барановська,

випускниці 11 класу СпШ №1

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Хімія і екологія

План 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище Найбільший - «внесок» в забруднення навколишнього середовища вносять теплові електростанції, металургійні й хімічні заводи. На час­тку теплових електростанцій припадає 35% сумарного забруднення води і 46% повітря. Вони викидають сполуки сірки, вуглецю та азоту, споживають велику кількість води: для утримання ...

Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля

Основні етапи реалізації основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Реалізація Основних напрямів передбачається в три етапи. На першому етапі (1997-2000 рр.) необхідно завершити і реалізувати невідкладні заходи щодо обмеження шкідливого впливу на довкілля найбільш небезпечних джерел забруднення. Основними завданнями цього етапу є: - вдосконалення законодавчо-правової бази з питань охорони довкілля; - розроблення і впровадження ...

Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

Мінералізація 2 Електропровідність 2 Температура 3 Зважені речовини (грубодисперсні домішки) 3 Органолептичні спостереження 4 Водневий показник рН 6 Окисно-відновний потенціал (Eh) 8 Кислотність 8 Лужність 9 Кисень 9 Кальцій 11 Магній 11 Кремній 12 Вуглець 13 Азот загальний 14 Сума мінерального азоту 14 Фосфор загальний 17 Література: 19 Мінералізація Сумарний вміст всіх знайдених при хімічному аналізі води мінеральних речовин; звичайно виражається в мг/дм3 (до 1000 мг/дм3) і (більш 1000 мг/дм3)[1]. Мінералізація ...