Search:

Середовище передачi в локальних мережах

З метою пiдвищення продуктивностi в серверах широко використовується кеш-пам’ять. Ця надшвидкодiюча пам’ять призначена для тимчасового зберiгання команд i даних, до яких вiдбувається найчастiше звертання.

Для попередження втрати iнформацiї при роботi з жорсткими дисками в серверах використовується система RAID – надлишковi масиви недорогих дискiв. Система RAID включає набiр жорстких дискiв, при цьому реалiзуються рiзнi режими одночасного запису однiєї i тiєї ж iнформацiї на декiлька жорстких дискiв. Це дозволяє у випадку збою жорсткого диску вiдновлювати данi з резервної копiї, що знаходяться на iншому диску.

Для забезпечення нормальної роботи комп’ютерної мережi та попередження втрати iнформацiї при раптовому вiдключеннi силового живлення сервер повинен живитись вiд джерела безперебiйного живлення (UPS). Джерело безперебiйного живлення використовує акумуляторну батарею для пiдтримки працездатностi комп’ютера (сервера) на протязi часу, достатнього для збереження даних, закриття програм i нормального завершення роботи. Є “розумнi” джерела безперебiйного живлення, якi самi коректно згортають роботу сервера, виключають його, а при появi напруги живлення автоматично вiдновлюють роботу системи.

Операційні системи Windows 95 i Windows 98 включають в себе необхідне програмне забезпечення для установки невеликої комп’ютерної мережі, в якій може бути організований спільний доступ до файлів та принтерів. Вам необхідно встановити в кожний Windows-комп’ютер мережевий адаптер (мережеву карту). Якщо організована шинна топологія, то комп’ютери треба з’єднати коаксіальним кабелем через Т-конектори і на кінцях шини встановити термінатори. Якщо використовується зіркоподібна топологія мережі, або мережа Fast Ethernet, то потрібно встановити ще концентратор (HUB) і кожен комп’ютер з’єднати з HUBом відрізком кабелю “вита пара”.

Дальше Вам необхідно заставити кожен комп’ютер “побачити мережу”, а також надати можливість спільного використання файлів і принтерів того, чи іншого комп’ютера (чи всіх комп’ютерів) мережі. Все це потребує витратити по декілька хвилин часу для кожного комп’ютера.

Настройка комп'ютера для роботи в мережі.

При виключеному комп’ютерi встановіть мережеві карти в слоти на материнських платах комп’ютерів згідно з супроводжуючою документацією. З’єднайте відповідним кабелем комп’ютери між собою, або з HUBом. Після включення комп’ютера Windows автоматично розпізнає Вашу мережеву карту та встановить необхідне програмне забезпечення. Якщо мережева карта автоматично не розпізнається, настройку необхідно виконати вручну, використовуючи супроводжуючу документацію та спеціальні програми-драйвери, які поставляються виробниками разом з мережевими картами (як правило на дискетах).

Ці операції необхідно виконати для кожного комп’ютера.

Слiд зауважити, що для настройки необхiдно мати або на CD-диску, або на жорсткому диску дистрибутив операцiйної системи Windows-95/98.

Після установки мережевих карт встановлюємо протокол NetBEUI (або той протокол, який необхiдно).

Правою кнопкою “миші” клікнути на “Сетевое окружение”

Лівою кнопкою “миші” клікнути на “Свойства”

Лівою кнопкою “миші” клікнути на “Добавить”

Виділити “Протокол” і лівою кнопкою “миші” клікнути на “Добавить”

В списку виробників клікнути на “Microsoft”

Лівою кнопкою “миші” клікнути на “NetBEUI” та “ОК”

Лівою кнопкою “миші” клікнути на “ОК” внизу діалогового вікна “Сеть”

На робочому столі кожного комп’ютера появиться іконка (ярлик) “Сетевое окружение”. Для того, щоб дані настройки вступили в силу, система запропонує перезавантажити комп’ютер.

Визначення імен комп’ютерів та робочої групи.

(ця процедура виконується для кожного комп’ютера).

Правою кнопкою “миші” клікнути на “Сетевое окружение”

Лівою кнопкою “миші” клікнути на “Свойства”

Лівою кнопкою “миші” клікнути на “Комп’ютер”

Дати ім’я комп’ютеру. Це ім’я інші користувачі (абоненти мережі) будуть бачити при перегляді “Сетевого окружения”. Імена комп’ютерам давайте такі, які легко можна зрозуміти, і які якимось чином пов’язані з тим чи іншим абонентом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Дослідники автоматичного перекладу...

Зміст: Обчислювальні машини і переклад. В.Інгве 3 Модель синтаксичної структури російської фрази та алгоритм синтезу англійської при автоматичному перекладі. Д.М.Йєйтс. 7 “Мультістор” – система кореляційного аналізу для англійської мови. Е. фон Глаузерсфельд 12 Полуавтоматичний переклад з англійської на французьку мови: система “Людина – машинний тезаурус”. М.Мастерман 17 Обчислювальні машини і переклад. В.Інгве Німецікий дослідник автоматичного перекладу Віктор Інгве вважав, що для подолання труднощів при перекладі треба ...

Форми представлення чисел

Ми звикли вести рахунок десятками (10 одиниць утворює десятку, 10 десятків - сотню і т.д.), тобто вести рахунок у десятковій системі числення. Рахувати можна не тільки десятками. Існують і інші системи числення. Під системою числення розуміють сукупність правил зображення чисел цифровими знаками. Розрізняють позиційні й непозиційні системи числення. В непозиційних системах числення вага кожного знака не залежить від його положення по відношенню до інших знаків у числі, кількість знаків не обмежена. У римській системі ...

Фізичні файли та файлові змінні

1. Фізичні файли та файлові змінні Оксфордський тлумачний словник англійської мови подає слово "файл" так: - це будь-який із різноманітних типів висувних шухляд, полиць, коробок тощо, як правило, з металевим стержнем для тримання паперів разом і в порядку так, щоб їх легко було відшукати; - це ряд людей або речей, розташованих одне за одним. Автори операційної системи MS DOS називають файлом іменовану область на зовнішньому носії інформації, наприклад, на дискеті. Ця область містить якусь інформацію, наприклад, ...