Search:

Фірма в умовах досконалої конкуренції

Реферати » Економічна теорія » Фірма в умовах досконалої конкуренції

План

Умови формування ринку досконалої конкуренції.

Конкурентна фірма.

Загальний середній, граничний доход і прибуток фірми.

Максимізація прибутку конкурентною фірмою.

Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді.

Довгострокова рівновага.

Чиста конкуренція та ефективність.

Література

Базелевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н.

М.59. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 248с.: іл..

Задоя А.О.

Мікроекономіка: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Т-ва “Знання”, КОО, 2000.

Ковальчук В.М.

Загальна теорія економіки: видавництво “Астон”, 1998.


Основні терміни і поняття

Валовий доход.

Валові витрати.

Граничний аналіз.

Граничний доход.

Граничні витрати.

Граничні витрати довгострокові.

Довгострокова крива пропозиції.

Довгострокова рівновага.

Досконала конкуренція.

Зростаючі витрати.

Конкурентна фірма.

Крива попиту галузі.

Крива пропозиції галузі.

Максимізація прибутку.

Попит конкурентної фірми.

Ринок досконалої конкуренції.

Рівновага галузі.

Рівновага конкурентної фірми.


1)

Досконала конкуренція є найбільш виразною схемою ринкової структури, яку можна використовувати для аналізу економічних процесів.

Вона є ідеальним типом ринкової структури, перевага якого полягає у тому, що завдяки його існуванню стає можливим чітке визначення системи обмежень, з якими стикається фірма, на шляху до максимізації прибутку.

Text Box: Ринок досконалої конкуренції – це ринок, який відповідає умовах досконалої конкуренції.

Умови формування ринку досконалої конкуренції.


Ринок складається з великої кількості продавців, кожний з яких продає стандартизовану продукцію великій кількості покупців.

Кожна фірма має дуже незначну частку у загальному випуску продукції, що поступає на ринок і ця частка не перевищує 1 % загального продажу.

Фірма не цікавиться рішенням своїх конкурентів. Вона не розглядає конкурентів як таких, що можуть обмежити її ринкову частку продажу.

Інформація про ціни, технології та імовірний прибуток легко доступна, що дозволяє гнучко реагувати на зміну ринкових умов.

Входження в ринок та вихід з нього не обумовлені ніякими переходами для продавців стандартизованої продукції, що забезпечує їм повну мобільність у використанні ресурсів.

Конкурентна фірма
2)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Роль іноземних інвестицій в економіці України

План роботи: Вступ. Стор. 3 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Стор. 4 Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Стор. 4 Економічний зміст, мета та завдання економічної діяльності. Стор. 7 Форми руху капіталу та інвестицій. Стор. 9 Інвестиційна стратегія та перспективна спрямованість інвестиційної діяльності. Стор. 11 Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі. Стор. 13 Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі. ...

Предмет економічної теорії

1. У якій з відповідей найповніше розкрито предмет економічної теорії: а) це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил; б) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ; в) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем. 2. Яке положення не характеризує ризикові підприємства: а) такі підприємства не повертають вкладених у них інвестором коштів і не виплачують відсотків; б) інвестор отримує право на всі інновації та засновницький ...

Безробіття, повна і неповна зайнятість

План Вступ Розділ 1. Суть і причини безробіття. Розділ 2. Форми і рівні безробіття. Повна і неповна зайнятість. Розділ 3. Проблеми безробіття та зайнятість в Україні. Висновки Вступ Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація – це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на всіх етапах розвитку цікавило питання про ефективність використання робочої сили. Емпіричним шляхом доведено, що 1% зростання безробіття ...