Search:

Фірма в умовах досконалої конкуренції

Орієнтація на безпосередню максимізацію прибутку конкурентної фірми досить часто унеможливлює оптимальне поєднання поточних та перспективних цілей. Однак попри всі обмеження конкурентний ринок слід визначити найефективнішою моделлю ринку.


Контрольні запитання

Визначіть основні ознаки ринку досконалої конкуренції.

Яка підприємницька фірма може вважатися конкурентною?

Якою є мета діяльності конкурентної фірми?

Чому крива попиту на продукцію конкурентної фірми має вигляд горизонтальної лінії?

Чому конкурентна фірма має бути фірмою, що приймає ціну?

Чому граничний доход конкурентної фірми дорівнює ціні?

При яких умовах конкурентна фірм досягне короткострокової рівноваги?

При яких умовах конкурентною фірмою досягається довгострокова рівновага?

При яких умовах досягається максимізація прибутку для конкурентної фірми?

У чому полягає парадокс прибутку?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Сутність, принципи та функції підприємства

Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники: / Кожне під-во вступає у відносини власності з ін. під-вами (при купівлі сировини, наданні й / \ отримуванні послуг), державною (при сплаті податків до бюджету), банками (при отриманні кредитів). На під-ві відбувається одиничний поділ праці (цехи, дільниці, відділи). Одиничний поділ праці між працівниками здійснюється за професіями, спеціальностями. Під-во виступає у відносини кооперації, спеціалізації, комбінування з ін. пІд-вами, ...

Конкуренція і ринок

Здобувши державну незалежність, Україна розв’язує важливі завдання - формування культурного, політичного, наукового життя. Але надзвичайно важливе завдання є створення економіки, спроможної забезпечити гідне життя народові. Тому Україна здійснює перехід до ринкової економіки. В процесі цього переходу відбуваються глибокі зміни в різних сферах економічного життя. Однією з найвагоміших змін є те, що конкуренцію в роки незалежності почали розглядати, як важливий інструмент мікроекономічного аналізу. Конкуренція - це боротьба ...

Основні етапи розвитку економічної теорії

План. 1, Вступ. 2, Меркантилізм та класична політична економія. 3, Основні школи та напрямки в економічній теорії ХІХ ст. 4, Економічна теорія у ХХ ст. Сучасні школи в економічній науці. 5, Висновок. 1.Вступ. Формування економічного мислення. Головна мета, а отже, і функція економічної теорії полягає в тому, щоб дати відповідь на кардинальні економічні питання, які цікавлять усіх членів суспільства. В нинішніх умовах переходу до ринку люди насамперед хочуть знати: що собою представляє ринкова ...