Search:

Закони Баррі Коммонера

Реферати » Екологія » Закони Баррі Коммонера

На сучасному етапі розвитку природи і суспільства екологія стає дисципліною,що пов’язує інтереси різних напрямів природознавства, соціології і техніки. На повний зріст встали проблеми глобального забруднення навколишнього середовища, що робить виживання людства проблемним. В силах людства з'єднати інтереси людини і природу, жити і еволюціонувати сумісно, або встати на грань загибелі всього живого.

Людству знадобилося приблизно 5 млн. років, щоб його чисельність досягла 1 мільярда. Потім знадобилося всього 50 років(1920-1970 р.), щоб його чисельність подвоїлася, тобто зросла від 1,8 млрд. до 3,5 млрд. людей. В 1987 р. чисельність населення Землі становила 5 млрд. людей. До середини наступного сторіччя вона може скласти 12-14 млрд. людей.

За всю історію існування людства зникло близько 150 видів ссавців, з яких більше 40 видів зникли за останні 50 років. За минулі 30 років зникло більше 40 видів й 40 підвидів птахів. Під впливом людини змінилася й абіота (все неживе на Землі).

Зразкові сроки вичерпання деяких абіотичних природних копалин представлені в табл. 1

Строк вичерпання деяких корисних копалин

(зразкова оцінка по даним 90-х років)

Таблиця 1

Вид копалин

Відомі запаси

Споживання в рік

Ріст споживання, % у рік

Строк вичерпання, років

Промислові алмази, млн. карат

680

75

4,23

8

Срібло, тис. т

186,6

11,63

2,33

14

Цинк, млн. т

235,8

5,8

3,05

21

Сірка, млн. т

2032,0

5,0

3,16

41

Вольфрам, тис. т

15781

38,6

3,26

28

Свинець, млн. т

149,6

3,1

3,14

29

Олово, тис. т

10281

132

2,05

31

Мідь, млн. т

408,2

6,6

2,94

35

Фтор, млн. т

34,5

2,1

4,54

15

Нікель, млн. т

54,4

0,71

2,94

44

Залізна руда, млрд. т

90,7

0,52

2,95

68

Фосфорити, млн. т

16064

111,6

5,17

88

Алюміній у бокситах,млн. т

3482,9

15,4

4,29

94

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Поняття природного середовища

Природне середовище - це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхневих оболонок, геосфер): атмосфери, літосфери, гідросфери й біосфери - під впливом екзогенних (зокрема космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. Кожна з екзосфер має свої складові елементи, структуру та особливості. Три з них - атмосфера, літосфера й гідросфера - утворені неживими речовинами і є ареалом функціонування живої речовини - біоти - головного компоненту ...

Забруднення вод світового океану

Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Його забруднюють переважно річками, з якими щорічно надхо­дить понад 320 млн т солей заліза, 6,5 млн т фосфору та ін. Ду­же багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн т вуглеводнів, 5 тис. т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в грунт, вимивається з нього дощовими водами й виноситься ріками в моря й океани; лише азоту й фосфору таким шляхом потрапляє в Світо­вий океан близько 62 млн т на рік. Ці речовини ...

Джерела забрудненого середовища

Загальноприйнятим методом охорони праці вже багато років є використан­ня системи техніки безпеки Це сприяє створенню машин та інструментів, в роботі з якими виключена небезпека для людини, а також розробці спеціальних засобів захисту, які охороняють людину від небезпеки в процесі праці. Чому ж люди, яким від народження властивий інстинкт самозбереження, так часто стають винуватцями своїх травм? Перша причина витікає вже з аналізу еволюції людини. Якби була можливість наочно порівняти сучасну людину з тою. яка жила 20-30 ...