Search:

Закони Баррі Коммонера

Реферати » Екологія » Закони Баррі Коммонера

На сучасному етапі розвитку природи і суспільства екологія стає дисципліною,що пов’язує інтереси різних напрямів природознавства, соціології і техніки. На повний зріст встали проблеми глобального забруднення навколишнього середовища, що робить виживання людства проблемним. В силах людства з'єднати інтереси людини і природу, жити і еволюціонувати сумісно, або встати на грань загибелі всього живого.

Людству знадобилося приблизно 5 млн. років, щоб його чисельність досягла 1 мільярда. Потім знадобилося всього 50 років(1920-1970 р.), щоб його чисельність подвоїлася, тобто зросла від 1,8 млрд. до 3,5 млрд. людей. В 1987 р. чисельність населення Землі становила 5 млрд. людей. До середини наступного сторіччя вона може скласти 12-14 млрд. людей.

За всю історію існування людства зникло близько 150 видів ссавців, з яких більше 40 видів зникли за останні 50 років. За минулі 30 років зникло більше 40 видів й 40 підвидів птахів. Під впливом людини змінилася й абіота (все неживе на Землі).

Зразкові сроки вичерпання деяких абіотичних природних копалин представлені в табл. 1

Строк вичерпання деяких корисних копалин

(зразкова оцінка по даним 90-х років)

Таблиця 1

Вид копалин

Відомі запаси

Споживання в рік

Ріст споживання, % у рік

Строк вичерпання, років

Промислові алмази, млн. карат

680

75

4,23

8

Срібло, тис. т

186,6

11,63

2,33

14

Цинк, млн. т

235,8

5,8

3,05

21

Сірка, млн. т

2032,0

5,0

3,16

41

Вольфрам, тис. т

15781

38,6

3,26

28

Свинець, млн. т

149,6

3,1

3,14

29

Олово, тис. т

10281

132

2,05

31

Мідь, млн. т

408,2

6,6

2,94

35

Фтор, млн. т

34,5

2,1

4,54

15

Нікель, млн. т

54,4

0,71

2,94

44

Залізна руда, млрд. т

90,7

0,52

2,95

68

Фосфорити, млн. т

16064

111,6

5,17

88

Алюміній у бокситах,млн. т

3482,9

15,4

4,29

94

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Екологічні проблеми людства

Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам. Але з посиленням практичної діяльності, пов’язаної з винаходом знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав. В останні десятиліття ХХ століття у зв’язку із високими темпами науково-технічного прогресу, небувалим розширенням сфер матеріального виробництва він став особливо значним і великомасштабним. Неухильно зростає населення нашої планети, ...

Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

План. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні. Державний контроль за використанням природних ресурсів. Стан флори та фауни України. Екологічні завдання, що стоять перед державою та населення України. Україна має багаті природні ресурси, сприятливі кліматичні умови, високо родючі грунти, та прекрасні ландшафти. Однак вона є однією з найнеблагополучніших країн Європи. Поетапне формування екологічного механізму навколишнього середовища і ...

Глобальні проблеми людства

Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них: - запобігання світової термоядерної війни; - подолання зростаючого розриву в рівні економічного і куль­турного розвитку між розвинутими індустріальними країна­ми Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; - забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними ...