Search:

Закони Баррі Коммонера

Р - регіональний (прояв проблем міграції й трансформації забруднюючих речовин, спільного впливу різних факторів, характерних для економіки регіону);

Ф - фоновий (на базі біосферних заповідників, де виключена всяка господарська діяльність);

І - імпактний (вивчення сильних впливів у локальному масштабі).

Всі види взаємодії людини із природою повинні оцінюватися економічно. Людство усе ясніше усвідомлює кінцець свого існування. Для виправлення допущених негативів неминучі більші енергетичні й економічні витрати.

Уся екосистема являє собою єдине ціле, у якому немає нічого зайвого. Усе, що людство забирає з екосистем для задоволення своїх потреб, повинне бути повернуте або відшкодовано.

Усвідомлення екологічних проблем як глобальних починається десь із середини ХХ ст. Спочатку усвідомлення екологічних проблем як глобальних здійснювалось на рівні наукової і філософської свідомості. І через них здійснювався відповідний вплив на свідомість людства. Тому повинен змінитися сам підхід до поняття екології і екологічних проблем. Будь-які вкладення коштів в охорону природи повинні вітатися. Під лежачий камінь вода не тече. Нехай методом проб і помилок, але ми повинні знайти способи гармонійного інтегрування виробництва з біосферою планети. І на перший план у мотивації людини має вийти не отримання найбільшого прибутку з меншими витратами, а гармонійність виробництва. Де визначальну роль буде грати не ріст особистого доходу виробника, а усвідомлення їхньої відповідальності перед природою

Останнє десятиліття характеризується осмисленням глобальності екологічної кризи і на рівні державно-політичного усвідомлення. Це означає, що людство почало усвідомлювати загрозу руйнування природного середовища як середовища свого існування спричиненого власною техногенною діяльністю.

Література

1. Рекус И.Г., Шорина О.С. Основы экологии и рационального природопользования: Учебное пособие / - Москва: Изд-во МГУП, 2001.-146 с.

2. Иметхенов А.Б., Куликов А.И., Атутов А.А. Экология, охрана природы и природопользование: Учеб. для вузов / – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2001. – С. 6-26

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

1. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення. 1.1 Атмосфера Землі, її склад та шари. Атмосфера — це газова оболонка, що оточує .Землю. Наявність атмосфери — одна з найго­ловніших умов життя на планеті. Без їжі людина може обходити­ся місяць, без води — тиждень, а без повітря не проживе й кількох хвилин. Атмосфера, як елемент глобальної екосистеми, виконує кілька основних функцій: •захищає живі організми від згубного впливу космічних випромінювань та ударів метеоритів; •регулює сезонні й добові коливання ...

Становище лісів України. Вплив людини на ліси

З усіх природних ресурсів, що становлять скарбницю нашої країни, ліс займає особливе місце. Це найдосконаліший, здатний до відтворення природний комплекс, який дає понад 20 тисяч видів цінної продукції. Українська земля щедро обдарована природою. Майже 4500 видів вищих рослин вплелися в різнобарвний смарагдовий вінок флори України. Тут проліси Полісся і зелених Карпат, діброви Поділля і представники кримських субтропіків. Ліс – це певний природний комплекс, в який входять крім представників рослинного світу, звірі, птахи, ...

Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

Мінералізація 2 Електропровідність 2 Температура 3 Зважені речовини (грубодисперсні домішки) 3 Органолептичні спостереження 4 Водневий показник рН 6 Окисно-відновний потенціал (Eh) 8 Кислотність 8 Лужність 9 Кисень 9 Кальцій 11 Магній 11 Кремній 12 Вуглець 13 Азот загальний 14 Сума мінерального азоту 14 Фосфор загальний 17 Література: 19 Мінералізація Сумарний вміст всіх знайдених при хімічному аналізі води мінеральних речовин; звичайно виражається в мг/дм3 (до 1000 мг/дм3) і (більш 1000 мг/дм3)[1]. Мінералізація ...