Search:

Закони Баррі Коммонера

Р - регіональний (прояв проблем міграції й трансформації забруднюючих речовин, спільного впливу різних факторів, характерних для економіки регіону);

Ф - фоновий (на базі біосферних заповідників, де виключена всяка господарська діяльність);

І - імпактний (вивчення сильних впливів у локальному масштабі).

Всі види взаємодії людини із природою повинні оцінюватися економічно. Людство усе ясніше усвідомлює кінцець свого існування. Для виправлення допущених негативів неминучі більші енергетичні й економічні витрати.

Уся екосистема являє собою єдине ціле, у якому немає нічого зайвого. Усе, що людство забирає з екосистем для задоволення своїх потреб, повинне бути повернуте або відшкодовано.

Усвідомлення екологічних проблем як глобальних починається десь із середини ХХ ст. Спочатку усвідомлення екологічних проблем як глобальних здійснювалось на рівні наукової і філософської свідомості. І через них здійснювався відповідний вплив на свідомість людства. Тому повинен змінитися сам підхід до поняття екології і екологічних проблем. Будь-які вкладення коштів в охорону природи повинні вітатися. Під лежачий камінь вода не тече. Нехай методом проб і помилок, але ми повинні знайти способи гармонійного інтегрування виробництва з біосферою планети. І на перший план у мотивації людини має вийти не отримання найбільшого прибутку з меншими витратами, а гармонійність виробництва. Де визначальну роль буде грати не ріст особистого доходу виробника, а усвідомлення їхньої відповідальності перед природою

Останнє десятиліття характеризується осмисленням глобальності екологічної кризи і на рівні державно-політичного усвідомлення. Це означає, що людство почало усвідомлювати загрозу руйнування природного середовища як середовища свого існування спричиненого власною техногенною діяльністю.

Література

1. Рекус И.Г., Шорина О.С. Основы экологии и рационального природопользования: Учебное пособие / - Москва: Изд-во МГУП, 2001.-146 с.

2. Иметхенов А.Б., Куликов А.И., Атутов А.А. Экология, охрана природы и природопользование: Учеб. для вузов / – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2001. – С. 6-26

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою. Провідні вчені, мислителі і політичні діячі більшості країн світу докладають величезних зусиль у пошуках виходу з цього кризового стану. Природа, в якій ...

Природні стихії та їх екологічне значення

В історії землі екологічні кризи неодноразово були наслідком вимкнення різних надзвичайних природних ситуацій, тобто раптових швидких змін умов існування, різних змін фізичних, хімічних чи біологічних факторів, як окремих так і разом узятих, що викликало або погіршення стану, або загибель окремих живих істот чи навіть цілих екосистем. Такі надзвичайно кризові ситуації називаються катастрофами. Катастрофи поділяються на природні і антропогенні, а в залежності від сили заподіяної шкоди та об‘єму негативних наслідків, тобто ...

Джерела забрудненого середовища

Загальноприйнятим методом охорони праці вже багато років є використан­ня системи техніки безпеки Це сприяє створенню машин та інструментів, в роботі з якими виключена небезпека для людини, а також розробці спеціальних засобів захисту, які охороняють людину від небезпеки в процесі праці. Чому ж люди, яким від народження властивий інстинкт самозбереження, так часто стають винуватцями своїх травм? Перша причина витікає вже з аналізу еволюції людини. Якби була можливість наочно порівняти сучасну людину з тою. яка жила 20-30 ...