Search:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Відомо, що, наприклад, в 2006 році ціни на житло підвищилися в середньому по Україні на 60%. За період з 2000 року квартири і будинки подорожчали взагалі в 10-12 разів! А якщо органи вітчизняної статистки цього не враховують у своїх розрахунках ІСЦ, значить, реальна інфляція в останні сім років була вища, ніж оголосив Держкомстат.

На показники ж офіційної інфляції зав`язані багато інших соціально-економічних стандартів в Україні. Такі, як мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, реальні зарплати і доходи населення, прожитковий мінімум (про який згадав Порошенко) та інші.

І виходить, що оголошувані українськими урядами в останні роки розміри зростання реальних доходів населення не відповідають дійсності. Насправді, зростання реальних зарплат, пенсій, стипендій і соціальної допомоги було меншим - у зв`язку із заниженням інфляції.

Навряд чи варто сподіватися, що згадана вище спільна робоча група Кабміну і НБУ стане зачіпати старе (перераховувати інфляцію за минулі періоди). Але хочеться сподіватися, що вироблена експертами нова методика дозволить хоч би в майбутньому розраховувати офіційну інфляцію, яка об`єктивно відображатиме ситуацію в Україні. [15]

По прогнозам міністра економіки Анатолія Кінаха інфляція на кінець

2007 року складе 14-14,5%.

За його словами, цей прогноз уряд склав виходячи з тенденцій у світовій економіці, які напряму відбилися на продовольчому ринку України, тобто на збільшенні цін та інфляції. Він також підкреслив, що в листопаді спостерігається стабілізація цін на продовольчому ринку, але збільшення світових цін на нафтопродукти може погіршити ситуацію. "Ціна нафти на світових ринках становить 96 доларів за барель.”

Крім цього, міністр звернув увагу на різке збільшення соціальних виплат, не підкріплене аналогічним зростанням конкурентноздатності економіки, а також збільшення споживчого кредитування в Україні, на 1 липня поточного року загальний обсяг зовнішніх корпоративних запозичень в Україні склав $52 млрд. До того ж, міжнародні резерви НБУ виросли майже на 10 млрд, що привело до викиду гривневої грошової маси в економіку. [17]

2.2 Соціально-економічні наслідки інфляції для України.

Наслідки, причиною яких стає інфляція, різноманітні і аж ніяк не одно спрямовані. За певних умов інфляція вигідна окремим вер­ствам підприємців і державі. Так, держава за рахунок інфляції по­криває свої, як правило, непродуктивні витрати і фінансує держав­ний сектор економіки. Власне кажучи, держава оподатковує все населення емісійним податком. Він дозволяє державі одержати не­обхідні кошти швидше, ніж, наприклад, при введенні нових подат­ків або збільшенні державного боргу. Порівняно з традиційними методами вилучення матеріальних цінностей у населення емісія дає можливість у більш значних масштабах оббирати власних гро­мадян та ще й зменшувати при цьому свої витрати. Справа в тому, що введення нових податків або їх підвищення викликає опір ос­новної маси населення і не завжди досягає мети. Аналогічна ситу­ація і з державними позиками, де, як правило, діє добровільний принцип підписки. А додаткова емісія не пов'язана з цими чинни­ками, тому саме вона стає способом практично безкоштовного ви­лучення коштів державою у свого населення.

Певну вигоду, особливо па початковому етапі, інфляція при­носить і підприємцям, оскільки попит на товари підвищується, а це збільшує ділову активність. Проте ця вигода може мати місце тільки за умови, що збільшення прибутку випереджає інфляційне зростання цін. Розглянемо цс на прикладі розрахунку ефективності інвестиційного процесу в умовах певного (прогнозованого) зростання інфляції.

Припустимо, що інвестиційний проект вимагає витрат у роз­мірі 300 тис. грн. Його здійснення передбачає два етапи тривалі­стю по одному року кожний. На першому етапі передбачається отримання прибутку в розмірі 150 тис. грн. На другому — 100 тис. грн. Очікуваний рівень інфляції першого року— 15 %, а другого — 20 %.

Розрахуємо реальний прибуток за даним інвестиційним прое­ктом, використовуючи метод дисконтування. За першим пері­одом прибуток дорівнює 150 тис. грн : 1 + 0,15 = 130,4 тис. грн, а за другим 100 тис. грн : 1 + 0,2 = 83,3 тис. грн. У цілому прибуток складає 130,4 + 83,3 = 213,7 тис. грн. Таким чином, через інфля­цію даний інвестиційний проект не має економічної ефективності в перші два роки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Антиінфляційна політика України

План Вступ………………………………………………………………………………. 2 Поняття, причини та види інфляції – загальний огляд проблеми………... 3 Соцiально-економiчнi наслідки iнфляцii……………………………………… 8 Методи боротьби з інфляцією…………………………………………………... 10 Антиінфляційна політика в Україні в 1992-1996 роках…………………….. 15 Особливості антиінфляційної політики в 2005 році…………………………. 20 Антиінфляційне регулювання економіки у 2006 році………………………. 25 Висновок……………………………………………………………………….….. ...

Методи банківського кредитування

За сучасних умов принципово змінився підхід до організації кредитних відносин: відбувся перехід від пооб¢єктного до прямого кредитування суб¢єктів. Це означає, що акценти у механізмі надання позик змістилися з вибору об¢єкта на оцінку суб¢єкта угоди. Комерційні та партнерські відносини між її учасниками виключають диктат кредитора при визначенні об¢єкта кредитування. Ризикові операції, що приносять найбільший доход банку, потребують вивчення не лише ефективності заходів (проектів), під які ...

Походження та суть кредиту

Кредит походить від латинського “creditum”, що означає “позика”, “борг”. Цей термін також перекладається як “вірю”, “довіряю”. А тому категорія кредиту переважно розглядається економічною наукою як довіра однієї особи до іншої, на підставі якої у позику надається певна вартість у грошовій або товарній формі на тимчасове користування за відповідну плату. Таке визначення містить найбільш загальні характеристики, що розкривають зміст кредиту. При визначенні цієї економічної категорії необхідно акцентувати увагу на таких ...