Search:

Курсовий проект з виробничого навчання

Щоб якісно і повно провести урок виробничого навчання майстер повинен також знати навчальну програму по спец-технології для того щоб учні могли використати одержані знання на уроках теоретичного навчання.

Розподіляючи матеріал по уроках майстер продумує організацію вивчення всієї теми, підготовлює матеріал, наочні посібники.

Підготовка до занять є вирішальною стадією підготовчої роботи майстра. Від підготовки майстра залежить результат навчання і виховання учнів.

Основною наукової організації праці майстра виробничого навчання є насамперед відповідне обладнання його робочого місця.

Робоче місце майстра виробничого навчання має забезпечити ефективне проведення занять і зниження витрат робочого часу.

Загальними вимогами до організації робочого місця є:

сучасне навчально-технічне оснащення, естетичне оформлення;

забезпечення належних умов для ефективного показу трудових прийомів (пристрої, їх розміщення, освітлювання);

умови для зручного “огляду” всіх учнів;

зручність у розміщенні, зберіганні й використанні всіх матеріалів, обладнання.

Умовно виділяють обов’язкове і додаткове оснащення робочого місця майстра.

До обов’язкового обладнання належать:

подіум, на якому розміщено обладнання робочого місця майстра;

робочий стіл, стілець, класна дошка;

дидактичні засоби і навчально технічна-документація типових навчально-виробничих робіт;

пристрої для зберігання інструменту, обладнання, дидактичних матеріалів і ТЗН (шафи, ящики касети, полиці, підставки та інше).

Додаткове обладнання робочого місця майстра залежить від його досвіду, творчого підходу до справи.

Кращі майстри виробничого навчання використовують таке додаткове обладнання для своїх робочих місць:

комбінована шафа для зберігання систематизувати дидактичних і технічних засобів навчання;

місця для сидіння учнів під час їх колективного інструктування;

препараторська;

спеціальний стіл для приймання виконаних учнями навчально-виробничих робіт.

План уроку

Професія: Поштовий зв’язок.

Дата: 3.06.06.

Тема: прийом, опрацювання та видача поштових відправлень з оголошеною цінністю.

Мета: Навчальна: навчити учнів оформлювати бланки опису Ф.107, перевіряти вірність адресування, правильно опечатувати відправлення з оголошеною цінністю, правильно вести зошит Ф.1, сортувати і приписувати до накладної Ф.16, складати ярлик Ф.17.

Виховна: виховувати в учнів відповідальність до роботи, витримку , пунктуальність, акуратність, уважність.

Виховувати обережне ставлення до речей з скіки учні працюють, вчасно та якісно виконувати свою роботу. Виховувати любов до праці, чесність, та вірність роботі.

Розвиваюча: розвивати в учнів пам'ять наполегливість відносно теми, здібності, самостійність, логіку мислення, розвивати інтерес до справи, уважність при оформленні документів.

Матеріальна технічна база

Обладнання (комп'ютер, касовий апарат);

Інструмент матеріалів (календарний штемпель);

Засоби наочності (плакати, бланки страхові мішки та ярлики до нього).

Хід уроку:

І. Організаційна частина (3-5 хв.)

Перевірка присутніх по журналу;

Перевірка зовнішнього вигляду учнів;

Організаційні питання.
П. Вступний інструктаж (40 хв.)

Повідомлення теми і мети уроку;

Актуалізація опорних знань

Порядок прийому відправлення з оголошеною цінністю;

Порядок опрацювання прийнятого листа або бандеролі з оголошеною цінністю;

Порядок опрацювання та пересилання відправлення з оголошеною цінністю.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Урок: типи і структура

Ключовим компонентом класно-урочної форми рганізації навчання є урок – форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протя­гом точно встановленого часу, за сталим розкладом. Умовно кажучи, урок — це «відрізок» навчального про­цесу, який є закінченим за смислом, у часі й організаційно. Від якості уроку залежить ефективність функціонування всієї школи. Тому багато теоретиків і практиків працюють над його вдосконаленням. ...

Складові авторитету викладача ВНЗ

План План Вступ. Поняття авторитету викладача. Психолого-педагогічні основи викладача ВНЗ та його різновиди. Професійно-особистісний потенціал авторитетного викладача. Професійні проблеми педагогічної діяльності та шляхи їх вирішення. Творча взаємодія досвідчених і молодих викладачів як фактор формування авторитету викладача. Висновок. Авторитет творчої, активної особистості – важлива складова авторитету сучасного викладача ВНЗ. Вступ. Сьогодні сучасне суспільство потребує не ...

Зміст сімейного виховання

План 1) Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї 2) Шляхи підвищення педагогічних знань батьків 3) Види й методи роботи з батьками учнів Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї Сім'я є природним середовищем первинної соціаліза­ції дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтрим­ки, засобом збереженню і передання культурних цінностей. З перших днів появи дитини на світ сім'я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домаш­ніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, ...